4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK BAKIMI IV
HEMŞİRELİK BAKIMI IV 1. ÜNİTE (a)

Soru 1- Çocuk; bebeklik ve ergenlik çağı arasında bulunan insan olup, fizyolojik ve bilişsel yönlerden immatür ancak gelişen bir canlıdır
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 2- Çocuk hemşireliği çocuk alanında özelleşmiş hemşirelerin çalıştığı bir alan olup, çocuk hemşiresi yaş gruplarına özgü çocuğu hastaneye kabul eden ve uygun bakımı profesyonel hemşirelik rolleri doğrultusunda ve aile merkezli bakım çerçevesinde verebilen kişidir
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 3- Hangisi çocuk ve erişkin arasındaki anatomik farklılıklardan değildir
A)-Baş kemikleri yumuşaktır
B)-Fontaneller açıktır
C)-Kafatası kırıkları ilk aylarda sıktır
D)-Kardia sfenkteri gevşek, kusma sıktır
E)-
Soru 4- Hangisi çocuk ve erişkin arasındaki fizyolojik farklılık değildir
A)-Vücut ısısı kolay yükselir
B)-Yüksek ateşte konvülsiyon geçirir
C)-Yenidoğan ve süt çocuğunun asit baz dengesi çabuk bozulur
D)-Dehidratasyon ve asidoza eğilimi yoktur
E)-
Soru 5- İlk defa çiçek aşısı hangi ülkelerde uygulanmıştır
A)-İtalya
B)-Arap ülkeleri
C)-Çin ve Hindistan
D)-İngiltere
E)-
Soru 6- İlk Ulusal Çalışan Çocuk Komitesi kaç yılında ve nerede kuruldu
A)-1350 Almanya
B)-1900 Alabama
C)-1800 İngiltere
D)-1700 İtalya
E)-
Soru 7- 1909 yılında Abd de yenidoğan ölümlerini önleme derneği kuruldu
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 8- BM genel kurulu, 10 madde olarak hazırlanan Çocuk Hakları Evrensel Bildirgesi ni kaç yılında kabul etti
A)-1940
B)-1946
C)-1950
D)-1959
E)-
Soru 9- Aşağıdakilerden hangisi Temel Sağlık Hizmetlerinin 4 önemli kapsamından biri değildir
A)-TSH, sağlık hizmetlerinin genelini ilgilendiren bir görüştür
B)-TSH, sağlık hizmetlerinin örgütlenmesinde anahtardır
C)-TSH, sağlık hizmetlerinin ilk basamağıdır
D)-TSH, bir faaliyetler grubu değildir
E)-
Soru 10- Alma-Ata bildirgesinde TSH ni içeren 8 faaliyet en az bakım-minimal core kavramı kapsamında benimsenmiş olup, her ülke bu faaliyetleri kesinlikle yapmak zorundadır
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 11- Türkiye, çocuk haklarına dair sözleşmeyi kaç yılında kabul etmiştir
A)-1989
B)-1990
C)-1995
D)-1998
E)-
Soru 12- Çocuk hakları sözleşmesi 18 yaşından küçük herhangi bir kişinin yaşama, gelişme, korunma ve katılım gibi bireysel haklarını işleyen 4 temel alanı kapsamakta ve toplam 54 maddeden oluşmaktadır
A)-Yanlış
B)-Doğru
C)-
D)-
E)-
Soru 13- BM Genel Kurulu Çocuklar İçin Özel Oturum Zirvesini kaç yılında gerçekleştirmiştir
A)-1995
B)-1998
C)-2000
D)-2002
E)-
Soru 14- Sağlık Bakanlığı, 2001 yılında Ulusal Sağlık 21 politikasını belirlemiş ve 21. Yüzyılda Herkes İçin Sağlık hedef ve stratejilerini açıklanmıştır. Türkiye kendi koşullarına uygun kaç hedef belirlemiştir
A)-5
B)-8
C)-10
D)-21
E)-
Soru 15- Çocuk Sağlığı Hizmetleri 3 aşamalı sağlık hizmeti şeklinde incelenmektedir; 1- Koruyucu sağlık hizmetleri 2- Tedavi edici hizmetler 3- Rehabilite edici sağlık hizmetleri
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 16- ................................... perinatal mortalite bir yılda perinatal dönemde ölen çocuk sayısının aynı yılda canlı ve ölü doğan toplam çocuk sayısına oranıdır
A)-Perinatal Ölüm Oranı
B)-Yenidoğan Ölüm Oranı
C)-
D)-
E)-
Soru 17- ................................... bir yılda canlı doğan ve bir ayı tamamlamadan ölen bebek sayısının aynı yılda canlı doğan 1000 bebek sayısına oranıdır
A)-Yenidoğan Ölüm Oranı
B)-Perinatal Ölüm Oranı
C)-
D)-
E)-
Soru 18- Amerikan Pediatri Akademisine göre çocuğun izlem aralığı: Doğumdan sonraki ilk 48 saat ve 15. günde görülmeli ve daha sonra 2, 4, 6. aylarda ve 9, 12, 15, 18 ve 24 aylık iken süt çocukluğundan sonra ise 6, 12 ayda bir kontrol edilmeli
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 19- Hangisi çocuk sağlığı izlem basamaklarından değildir
A)-Görüşme ve öykü alma
B)-Gözlem-İnceleme, çocuğa/aileye yaklaşım ve pozisyonlar
C)-Psikolojik değerlendirme
D)-Fiziksel değerlendirme
E)-
Soru 20- Doğumdan sonra ilk 72 saat içinde hangi aşı yapılır
A)-BCG
B)-Hepatit B
C)-Hepatit A
D)-Suçiçeği
E)-

Toplam Soru Miktarı: 20