4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK BAKIMI IV
HEMŞİRELİK BAKIMI IV ÇIKMIŞ SORULAR (c)

Soru 1- Aşağıdakilerden hangisi PEMde hazırlayıcı faktördür
A)-metebolik hastalıklar
B)-sosyal ekonomik durum
C)-Kusma ve isaller
D)-İnfeksiyonlar
E)-
Soru 2- Emzirmede yanlış olan hangisidir
A)-Anneden önce bebeğin rahat olması gerekir
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 3- Okul çocukluğu dönemindeki beslenmede hangisi yanlıştır
A)-Çocuğun sevdiği tek eşit yiyecekle beslenme
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 4- Aşağıdakilerden hangisi raşitizm bulgularından değildir
A)-Kabızlık, ağlama
B)-Terleme, saç dökülmesi
C)-Huzursuzluk, uyku düzensizliği
D)-Sık ÜSYE
E)-Deride pullanma, pigmentasyon
Soru 5- Aşağıdakilerden hangisinde antibiyotik prolafiksisi önerilmez
A)-Eko ve Ekg
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 6- Hangisi ARA da minör bulgudur
A)-Artralji
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 7- Fetal dolaşımda pulmoner arter ile aort arasının kapanmasına ne denir
A)-Duktus arterior
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 8- Doğumsal kalp hastalıklarında hemşirelik bakımında hangisi söylenemez
A)-Aşıları ameliyat sonrasına ertelenir
B)-Az miktarda ve sık beslenmelidir
C)-Yarı oturur pozisyon verilir
D)-Sıkı saran giysiler giydirilmemelidir
E)-Yorulmayı azaltmak için biberon deliği genişletilir
Soru 9- Aşağıdakilerden hangisi kan akımının karıştığı defektlerindendir
A)-Pulmoner stenoz
B)-Fallot Tetralojisi
C)-Aort koarktasyonu
D)-Triküspit atrezisi
E)-Büyük Arterlerin Transpoziyonu (BAT)
Soru 10- Akut Romatizmal Ateş (ARA) hastalığına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır
A)-Ateş min r bulgudur, 37,5 °’yi geçmez. 6.ünitede geçiyor
B)-İkincil korumada 21 günde bir Peniciline yapılır
C)-Kardit geçirmeyen çocuklarda son ataktan 5 yıl sonrasına ikmal koruma yapılır
D)-Karditte 3 hafta yatak istirahati verilir
E)-2 majör bulgu tanı koydurur
Soru 11- Doğuştan siyanozlu kalp hastası hipoksi geçiren süt çocuğuna hangi pozisyon verilir
A)-Fawler
B)-Prone
C)-Diz-göğüs
D)-Yarı fawler
E)-Ortopne
Soru 12- Otitis mediaya ilişkin aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur?
A)-Viral otitte kulak zarı koyu sarıdır
B)-Allerjik otitte kulak zarı çöküktür
C)-Sağlıklı kulak zarı koyu kırmızı ödemlidir
D)-Bakteriler genellikle efüzyonlu akıntıya neden olur
E)-Subakut otit 3 aydan fazla sürer
Soru 13- Ani bebek ölümlerini önlemede yapılacak işlemlerden doğru olanları hangileridir I Bebek kundaklanmaz II Üzeri kalın battaniyelerle kapatılmaz III Yumuşak yatakta yatırılmalıdır IV Ayakucuna yakın yatırılmalıdır
A)-) I-II
B)-II-III
C)-III-IV
D)-I-II-IV
E)-I-II-III
Soru 14- Aşağıdaki ani bebek ölümü önleme girişimlerinden hangileri doğrudur? I- Bebek kundaklanmamalıdır. II- Üstü kalın örtülmemelidir. III- Yumuşak yatakta yatırılmalıdır. IV- Yatak başucuna yakın yatırılmalıdır
A)-I ve II
B)-I ve III
C)-I, II ve III
D)-II, III ve IV
E)-I, II ve IV
Soru 15- Hava açlığı nedeniyle eforlu, yardımcı solunum kaslarının kullanıldığı solunum tipi hangisidir
A)-Dispne
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 16- Akciğerin bir kısmının ya da akciğerlerden birinin tümüyle büzüşerek yeterli genişleme yapamayıp fonksiyonunu yitirmesine ne denir
A)-Atelaktazi
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 17- Akut farenjitte hemşirelik bakımından hangisi yanlıştır
A)-Kuru sıcak hava verilir
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 18- Aşağıdakilerden hangisi adenoidektomi sebeplerinden değildir
A)-Burun solunumunun olmaması
B)-Hava yollarında sürekli tıkanıklık
C)-Tıkanıklığa bağlı tekrarlayan rinit veya sinüzit
D)-Ağız solunumunun olmaması
E)-Apne ve uykuda horlama
Soru 19- Aşağıdakilerden hangisi çocuk hemşiresinin yapması gerekenlerden değildir
A)-Çocuğun canını yakan uygulamalar gizlenmesi
B)-
C)-
D)-
E)-

Toplam Soru Miktarı: 19