4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK BAKIMI IV
HEMŞİRELİK BAKIMI IV ÇIKMIŞ SORULAR (a)

Soru 1- Aşağıdakilerden hangisi sekonder koruyucu sağlık hizmetlerindendir
A)-Bağışıklama
B)-Fenilketonürili hastalarda diyet uygulama
C)-Kazalardan korunma önlemleri
D)-Yeterli ve dengeli temiz besin sağlama
E)-Sağlık Eğitimi
Soru 2- Çocuk izlemleri için yanlış olan bilgi hangisidir
A)-İlk izlem 48 saat içinde yapılmalıdır
B)-1 yaşa kadar 5 izlem yapılmalıdır
C)-Çocuk ölümlerini azaltır
D)-Sağlıklı yetişmelerini sağlar
E)-
Soru 3- Aşağıdakilerden hangisi eski medeniyetlerde bebeklerin öldürülme nedenlerinden değildir
A)-Defektli doğan bebekler
B)-Yılın istenmeyen bir zamanında doğan bebekler
C)-İstenmeyen cinsiyetteki bebekler
D)-Kilolu bebek olması
E)-Aile büyüklüğünü sınırlamak
Soru 4- 5 yaş altı çocukların ölüm nedeni değildir
A)-Neonatal sepsis
B)-boğmaca
C)-
D)-
E)-
Soru 5- Aşağıdakilerden hangisi çocuk ve erişkin arasındaki farklardan değildir
A)-öztaki borusunun düze yakın ve kısa olması
B)-dehidrasyon ve asidoza eğilim yoktur vardır olacak
C)-Travmalar da intrelkıreanal kanama riski var dir
D)-lösemi ve habis hastalıklar büyüklerde daha az gözükür
E)-Vücut ısısı kolay yükselir
Soru 6- ülkemizde ücretsiz yapılan tarama testlerinden değildir
A)-Kistik fibrozis
B)-Fenilkotonürü
C)-konjinital hipotiroidi
D)-konjinital hipotiroidi
E)-Bilirubin
Soru 7- Aşağıdakilerden hangisi apgar değerlendirmesinde yanlıştır
A)-Doğumdan sonra 3. Ve 5. Dakikada yapılır
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 8- Çocuk muayene sırasında hafif kaldırılıp aniden bırakıldığında kol ve bacaklarını yana açılır refleksin adı nedir
A)-Babinski
B)-Moro refleksi
C)-Yakalama
D)-Yürüme
E)-Tonik ense
Soru 9- El ve ayakların hafif siyanozlu derisinin mermer gibi olması aşağıdakilerden hangisidir
A)-Akrosiyonizis
B)-Cutis marmoratus
C)-Kapiller hemanjiyom
D)-sklerem
E)-
Soru 10- yeni doğanda aşağıdakilerden hangisi doğru verilmiştir
A)-Koku alma duyusu gelişmiştir
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 11- Yeni doğanda ısı kaybının nedenleri nelerdir
A)-Deri incedir
B)-Deri altı yağ dokusu azdır
C)-Vücut yüzeyi geniştir
D)-Vazomotor fonksiyonları iyi değildir
E)-Hepsi
Soru 12- Aşağıdakilerden hangisi prematüre bebeğin özelliklerinden değildir
A)-Fizyolojik hipertoniktir
B)-Lanugo tüyleri fazladır
C)-Deri ince ve jelatinöz görünümlüdür
D)-Fontoneller geniş, göğüs duvarı yumuşaktır
E)-Ayak tabanı çizgileri gelişmemiştir
Soru 13- Apgar değerlendirmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur
A)-Sedece prematüre doğanlar için yapılır
B)-1. ve 3. dakikalarda yapılır............(1-5 dk yapılır)
C)-8-10 puan orta derece deprese
D)-7- 4 puan tehlike yok
E)-3 puan ve altı ağır depresedir
Soru 14- Normal yeni doğanda hangisi uygulanmaz
A)-derin aspirasyon yapılmaz
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 15- yeni doğan bakımında doğru olan nedir
A)-Gereksiz aspirasyon ve derin aspirasyon
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 16- Yenidoğan sarılığı ile ilgili ifadelerden hangisi yalnıştır
A)-Erken anne sütü sarılığında bebek emzirilmez
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 17- Yenidoğan asfiksisinin belirtilerinden aşağıdakilerden hangisi yalnıştır
A)-Apgar puanının 1. Ve 5. Dakikada 5 in altında olması
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 18- Anorektal anomalilerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır
A)-Erkeklerde daha sık görülür
B)-Anal agenezis; anüs yoktur ve rektum bir kese şeklinde anüsten daha yukarıda sonlanır
C)-Rektal atrezi anal kanal uygun şekilde gelişmemiştir ve rektumla ilişkisi yoktur
D)-Anal membran atrezisi; anüs yarı saydam bir zarla kapalı olup, dışa açıklığı yoktur
E)-Anal stenoz; anal açıklık vardır fakat anüsün 1-4 cm kadar yukarısında darlık görülür
Soru 19- Pilor stenozuna ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır
A)-Kusma zamanı düzensizdir
B)-Giderek artan, fışkırır tarzda kusma görülür
C)-Bebek kustuktan sonra hemen emmek ister
D)-Sayıca az, koyu renkli açlık dışkısı vardır
E)-
Soru 20- özofagus atrezisinde en sık görülen tip hangisidir
A)-TipC:Özofagusatrezisivedistalfistül.%85oranındag rülür
B)-
C)-
D)-
E)-

Toplam Soru Miktarı: 20