3   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK BAKIMI I
HEMŞİRELİK BAKIMI I 9 ÜNİTE

Soru 1- Aşağıdaki Hepatit virüslerinden hangileri belli oranlarda kronikleşerek siroz ve hepatosellüler karsinoma dönüşebilir
A)-A,B
B)-A,B,C
C)-A,E
D)-A,B,C,D
E)-B,C,D
Soru 2- Aşağıdakilerden hangisi Hepatit virüsü düşük PH’ya dayanıklıdır,ancak yüksek ısı, formalin ve klorda inaktive olur
A)-HAV
B)-HBV
C)-HCV
D)-HDV
E)-HEV
Soru 3- Aşağıdakilerden hangisi en yaygın serum hepatit tipidir
A)-HEV
B)-HDV
C)-HCV
D)-HBV
E)-HAV
Soru 4- Aşağıdaki hepatit virüsünden hangisi enfeksiyonu bütün dünyada, kronik karaciğer hastalığı ve sirozun en yaygın nedenlerinden birisidir
A)-HAV
B)-HBV
C)-HCV
D)-HDV
E)-HEV
Soru 5- Aşağıdaki hepatit virüslerinden hangileri fekal-oral yolla bulaşır
A)-Hepatit A ve B
B)-Hepatit A ve C
C)-Hepatit A ve D
D)-Hepatit A ve E
E)-Hepatit B ve D
Soru 6- Aşağıdakilerden hangisi cinsel temas ve kan yoluyla bulaşır
A)-Hepatit A
B)-Hepatit A,B
C)-Hepatit A,B,C
D)-Hepatit B,C,D
E)-Hepatit C,D
Soru 7- Parenteral, cinsel temas ve perinetal yol ile bulaşan HBV enfeksiyonun bulaşması yatay ve dikey olabilir. Dikey bulaşma aşağıdakilerden hangisidir
A)-Virüsün vücuda alınan kan ile bulaşması
B)-Virüsün taşıyıcı anneden fetüse geçmesiyle
C)-Virüsün dışkıyla bulaşması
D)-Virüsün idrarla geçmesiyle
E)-Virüsün göz yaşıyla geçmesiyle
Soru 8- Aşağıdakilerden hangisi HBV virüsünün yatay bulaşma yollarından değildir
A)-HBsAg kan ile
B)-Dışkı idrar ile
C)-Yemeklerle
D)-Göz yaşı tükürük ile
E)-Semen ve vajina salgısı ile
Soru 9- Aşağıdaki hepatit virüslerden hangisinin bulaşma yolu parenteral yoldur
A)-Hepatit A,B
B)-Hepatit B,C,D
C)-Hepatit C,D
D)-Hepatit D,E
E)-Hepatit E
Soru 10- Aşağıdaki hepatit virüslerinden hangisi kontamine besinlerin ve özellikle suyun tüketilmesiyle oral yolla bulaşır
A)-Hepatit A,B
B)-Hepatit B,C
C)-Hepatit C,D
D)-Hepatit D,E
E)-Hepatit E,A
Soru 11- Hepatit A tanısı almış kişi ile yakın temasta olan kişilerde kaç yaş aralığına aşı yapılmalıdır
A)-12 ay- 20 yaş
B)-14 ay- 30 yaş
C)-12 ay- 40 yaş
D)-14 ay- 50 yaş
E)-15 ay- 60 yaş
Soru 12- Aşağıdaki hepatitlerden hangisi HBsAg pozitif anneden doğan çocuklara uygulanması gerekenlerdendir
A)-Doğum sonrası 1 saat içinde 0,5 ml immunglobulin ile aşı
B)-Doğum sonrası 2 saat içince 0,1 ml immunglobulin ile aşı
C)-Doğum sonrası 3 saat içinde 0,2 ml immunglobulin ile aşı
D)-Doğum sonrası 12 saat içinde 0,5 ml immunglobulin ile aşı
E)-Doğum sonrası 6 saat içinde 0,6 ml immunglobulin ile aşı
Soru 13- Aşağıdakilerden hangisi Hepatit bulgularından hastalığın başlangıç belirtileriyle sarılığın ortaya çıktığı evredir
A)-Kuluçka evresi
B)-Prodromal evre
C)-İkterik evre
D)-İyileşme evresi
E)-Uzamış kolestaz
Soru 14- Hepatit A ve E nin bulaşmasında yüksek riskli guruplar hangileridir
A)-Kanalizasyon işçileri
B)-uyuşurucu bağımlıları
C)-Eşcinseller
D)-HepatitA VE E olanlarla aynı ortamı paylaşanlar
E)-Hepsi
Soru 15- En önemli bulaşma yolu kan olan aynı zamanda çoklu cinsel temas enfekte donörden organ nakli inravenöz ilaç kullanımı intranazal kokain kullananlarda oluşan hepatit hangisidir
A)-HAV
B)-HEV
C)-HCV
D)-HDV
E)-HBV
Soru 16- I - İlk iki doz birer ay ara ile üçüncü doz ikinci aşıdan 5 ay sonra II-Kaza ile HBS (+) iğne batanlara ilk 24 saatte 0,06 immünglobilin III-HBS(+) anneden doğan bebeğe ilk12 saatte 0,5 immünglobilin IV-HBS (+) kişi ile korumasız cinsel ilişki yaşayanlara ilk 48 saatte profilaktik immünglobilin Hepatit B ve D için yukarıdaki aşı uygulamalarından hangileri doğrudur
A)-I
B)-II-III
C)-I-IV
D)-I-II-III-IV
E)-II
Soru 17- kısmen çift sarmallı DNA virüsü olan hepatit hangisidir
A)-HAV
B)-HBV
C)-HCV
D)-HDV
E)-HEV
Soru 18- Viral hepatitlerin en önemli belirtisi nedir
A)-Yorgunluk
B)-Gözlerde sarılık
C)-İdrar renginde koyulaşma
D)-Dışkı renginde beyazlaşma
E)-Hepsi
Soru 19- Bulantı kusma iştahsızlık karnın sağ kadranda ağrı ve ateş mevcuttur karın ağrısı sağ kadranda lokalizedir Bu belirtiler akut viral hepatitlerin hangi evresindedir
A)-Kuluçka
B)-Prodramal
C)-İkterik
D)-İyileşme
E)-Hepsi
Soru 20- En tehlikeli ve mortalitesi yüksek komlikasyondur ikterin artması kusma fetor hepatikus konvüizyon ve koma görülürYukarıdaki belirtiler akut viral hepatitlerin hangi komlikasyonudur
A)-Uzamış kolestas
B)-Relapslarla seyreden hepatit
C)-Fulminan hepatit
D)-Kronik hepatit
E)-Hiçbiri
Soru 21- Hepatit tanısında aşağıdakilerden hangileri doğrudur. I- Kanda AST ALT GGT Bilüribinler bakılır. II Total protein albümin PTZ tam kan bakılır. III ALT AST den daha yüksektir . IV PTZ nin uzaması fulminan hepatit düşündürür. V Karaciğer enzimleri 10-50 kat artar
A)-II-V
B)-I-II-III
C)-IV-V
D)-Hepsi
E)-III-IV-V
Soru 22- Aşağıdakilerden hangisi heatit tedavisinde kullanılmaz
A)-K-vit
B)-İnterferon
C)-Lamivudin
D)-ribavirin
E)-Cubicin
Soru 23- Akut viral hepatitlerde hemşirelik bakımı bulantı kusma yönetiminde hangisi yanlıştır
A)-Hastanın az ve sık aralıklarla beslenmesi sağlanmalı
B)-Dehidratasyon belirti bulguları izlenmeli
C)-Sıvı kısıtlaması yapılmalı
D)-Hekim istemine göre anti emetik uygulanmalı
E)-Bulantı dönemindederin nefes alıp kitap okuması önerilmeli
Soru 24- Aşağıdaki hepatit türlerinin eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır
A)-Hepatit A(HAV)
B)-HepatitB(HBV)
C)-HepatitE(HVE)
D)-HepatitC(HCV)
E)-HepatitD(HDV)
Soru 25- Aşağıdaki hepatit türlerinden hangisinde sekel bırakmadan iyileşme görülür
A)-hepatit B
B)-hepatit E
C)-hepatit C
D)-hepatit D
E)-hepatit G
Soru 26- Genellikle fekal-oral yolla bulaşan hepatit türleri aşağıdakilerden hangisidir
A)-hepatit B
B)-hepatit C
C)-hepatit D
D)-hiçbiri
E)-hepatit A(HAV) ve hepatit E(HEV)
Soru 27- HepatitA ve hepatit E grubundan korunma yolları aşağıdakilerden hangileridir
A)-el yıkamaya önem verilmesi
B)-gıda hijyeni ve saklama koşullarına dikkat edilmesi
C)-su hijyeni ve dezenfektesi
D)-atık kontrolü
E)-hepsi
Soru 28- Hepatit B C ve D den korunma yolları aşağıdakilerden hangisi değildir
A)-kesici ve delici alet kullanımı ve saklanması
B)-cinsel hayatta korunma ve tek eşlilik
C)-hepatit hastalarıyla iletişim kurulmaması
D)-güvenli kan tranfüzyonu
E)-aşı proğramlarına uyulması

Toplam Soru Miktarı: 28