3   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK BAKIMI I
HEMŞİRELİK BAKIMI I 8 ÜNİTE MEME KANSERİ (b)

Soru 1- Meme Ca da tedavi hangi kriterlere göre planlanmaktadır 1-kitlenin özelliğine göre 2-hastalığın yayılımına göre 3-eczacının tavsiyesi üzerine 4-hastanın isteğine göre 5-hemşirenin önerisine göre
A)-yalnız 1-2
B)-1-2-5
C)-1-3-5
D)-yalnız3
E)-hepsi
Soru 2- Aşağıdakilerden hangisi meme Ca tedavisinde kullanılan bir yöntem değildir
A)-cerrahi tedavi
B)-radyoterapi
C)-kemoterapi
D)-steroid ve nonsteroid uygulamalar
E)-endokrin tedavi
Soru 3- Aşağıdakilerden hangisi meme Ca gelişiminde risk faktörü değildir
A)-cinsiyet
B)-40 yaş üstünde olmak
C)-büyük kentlerde oturmak
D)-12 yaş öncesi adet ve 35 yaş sonrası doğum
E)-genetik yatkınlık
Soru 4- Alağıdakilerden hangisi meme Ca gelişiminde bedensel risklerden değildir
A)-diabetus melitus
B)-dens meme yapısı
C)-meme lezyonları
D)-beslenme ve alkol kullanımı
E)-obezite
Soru 5- Aşağıdakilerden hangisi meme Ca gelişiminde çevresel ve biyolojik risklerden değildir
A)-radyasyon
B)-sedanter yaşam
C)-hormon replasmanı ve oral kontraseptif kullanımı
D)-tarama sıklığı
E)-beslenme ve alkol kullanımı
Soru 6- meme Ca da tarama yaşı ve sıklığı nasıl olmalıdır
A)-40-74 taş yılda bir
B)-50-70 yaş 2 yılda bir
C)-40-75 yaş 2 yılda bir
D)-25 yalından sonra 2 yılda bir
E)-50-70 yaş yılda1
Soru 7- Menapoz döngüsüne giren bayanlarda meme muayenesi takvimi nasıl olmalıdır
A)-her ayın aynı günü
B)-yılda bir doğum günü
C)-mamogrsfini yaptıracağında
D)-hemşirenin istediği günler
E)-KETEM ya da Dr tarafından belirlenen günde
Soru 8- Kendi kendine mene muayenesi premenopazal dönemdeki kadınlarda ne Zaman yapılmalıdır
A)-ergenlikle başlayıp her ay
B)-20 taşından itibaren siklusun 5-7 günlerinde
C)-25yaşından itibaren her aklına geldiğinde
D)-haftada bir duş alırken
E)-sağlık çalışanlarının istedikleri günde
Soru 9- Aşağıdakileeden hangisi Meme Ca tanımlamasında kullanılan radyolojik görüntüleme yöntemleri arasında değildir
A)-mamografi
B)-meme usg
C)-meme ct
D)-meme mr
E)-3 boyutlu meme mr
Soru 10- KKMM(kendi kendine meme muayenesi ) de meme kontrolünde aranmayan bulgu aşağıdakilerden hangisidir
A)-yapısı ,şekli ve meme akıntısı
B)-büyüklüğü ve simetrisi
C)-memenin sarkık olması ve estetiği
D)-meme başı ve kadranları
E)-meme derisindeki şişkinlik çukurlar portakal kabuğu görünümü
Soru 11- Aşağıdakilerden hangisi meme Ca nın belirti ve bulgularından değildir
A)-memede ele gelen kitle ağrı
B)-meme başında çekilme ve akıntı
C)-mene derisinde ülser ve portakal kabuğu görünümü
D)-memede ödem ve eritem
E)-memede görülen damarsal yapılar
Soru 12- BIRADS 4-5evresi düşünülen hastada aşağıdakilerden hangisi yapılır 1-ince iğne biyopsisi 2-tru cut core biyopsi 3-insizyonel biyopsi 4-eksizyonel biyopsi 5-meme usg 6-meme mr
A)-1-2-3-4
B)-1-3-5-6
C)-4-5-6
D)-hepsi
E)-2-4-5-6
Soru 13- Meme Ca sınıflandırılmasında moleküler sınıflama olarak bilinen çalışma ne Zaman ve kimler tarafından yapılmıştır
A)-2000 yılında perou ve sorlie
B)-2000 yılında perou
C)-2000 yılında sorlie
D)-1998 yılında sofia
E)-2005 yılında blumberg
Soru 14- Meme Ca tedavi seçiminde aşağıdakilerden hangisinin önemi yoktur
A)-tümörün histolojidi ve primer tümör özellikleri
B)-aksillar lenf nodu ve komorbid hastalıklar
C)-hastanın yaşı menapoz durumu
D)-tümörün hormon reseptörü içeriği
E)-hastanın ve yakınlarının beslenme ve yaşam alışkanlıklar
Soru 15- Aşağıdakilerden hangisi meme Ca tedavisinde kullanılan yöntemlerden değildir
A)-kemoterapi
B)-radyonüklid tedavi
C)-radyoterapi
D)-meme cerrahisi
E)-hormon replasmanı tedavisi
Soru 16- Meme Ca da kemoterapi öncesi hastada hangi fonksiyonel testler yapılır
A)-böbrek fonksiyonu
B)-karaciğer fonksiyonları
C)-tam kan sayımı
D)-kalp fonksiyonları ve EKO
E)-hepsi
Soru 17- Radyoterapi esnasındameme Ca lı hastaya eğitimi kim yapar
A)-servis hemşiresi
B)-radyoterapi uzmanı
C)-radyoterapi hemşiresi
D)-radyoterapi teknisyeni
E)-hastane eğitim hemşiresi
Soru 18- Aşağıdakilerden hangisi meme Ca lı hastanın yapması gereken uygulamalardan değildir
A)-radyoterapi çizgilerinin silinmemesi gerektiği
B)-radyoterapi sonrası radyoaktif olmayacağının anlatılması
C)-tedavi esnasında bol d vitamini ve güneşlenmesi gerektiği
D)-tedaviye aç gelmemesi gerektiğinin anlatılması
E)-tedaviye her gün tanımlanan saatte gelmesi gerektiğinin anlatılması
Soru 19- Aşağıdakilerden hangisi kemoterapi sırasında görülen yan etkilerden değildir
A)-bulantı kusma iştahsızlık
B)-kilo artışı,yorgunluk,eklem ağrıları
C)-yüzde ve eklemlerde ödem eritem
D)-saç kaybı,sıcak basması
E)-konstipasyon
Soru 20- Aşağıdakilerden hangilerinde kemoterapi tedavisinde kullanılan ilaçların etkilediği alanları kapsar 1-Adriamisin tedavisinde bulantı-kusma 2-Miyelesupresyon tedavisinde nötropeni 3-Taksan bazlı tedavide yorgunluk,nörotoksidite 4-doksorubisin tedavisinde alopesi 5-tomoksifen tedavisinde trombo emboli veendometriyal kanserler 6- hormonal tedavide sıcak basması miyalji osteoporoz
A)-hepsi
B)-1-3-5
C)-2-3-5-6
D)-1-3-4-6.
E)-2-4-5-6

Toplam Soru Miktarı: 20