3   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK BAKIMI I
HEMŞİRELİK BAKIMI I 8 ÜNİTE MEME KANSERİ (a)

Soru 1- Hangisi meme kanseri olma kriterleri değildir
A)-Kadın olmak
B)-Genetik yatkınlığın olmaması
C)-35 yaşından sonra doğum yapmak
D)-55 yaşından sonra menopoza girmek
E)-
Soru 2- Hangisi meme kanseri taramasında kullanılan yöntemlerdendir
A)-Kendi kendine meme muayenesi (KKMM)
B)-Mamografi
C)-Klinik meme muayenesi(KMM)
D)-Hepsi
E)-
Soru 3- Meme karsinomları kaç grupta ele alınır
A)-2
B)-1
C)-4
D)-3
E)-
Soru 4- Meme kanseri kendi kendine meme muayenesi (KKMM)nezaman yapılmalıdır
A)-18 yaşında Adet kanamasından 1 gün önce
B)-20 yaşında Adet kanamasından 5-7 gün sonra
C)-28 yaşında Adet kanamasından 4-5 gün önce
D)-Hiçbiri
E)-
Soru 5- Kanserin erken tanısında klinik meme muayenesi (KMM) ne zaman yapılmalıdır
A)-20 yaşında 3 yılda 1 kez ,40 yaşından sonra yılda 1 kez
B)-18 yaşında 2yılda 1 kez, 40 yaşından sonra 2 yılda 1 kez
C)-20 yaşında 5 yılda 1 kez, 40 yaşından sonra 3 yılda 1 kez
D)-Hiçbiri
E)-
Soru 6- BIRADS Sınıflandırılması adımları aşağıdakilerden hangisidir
A)-Gözlem,kendi kendine meme muayenesi
B)-Kendi kendine meme muayenesi,elle muayene
C)-Gözlem, elle muayene
D)-Gözlem, elle, kendi kendine meme muayenesi
E)-
Soru 7- BIRADS 6. evresi hangi bulguyu göstermektedir
A)-Malingn olduğu bilinen (biyopsi,verifiye) ancak kesin tedavi uygulanmamış olguları
B)-Yüksek olasılıkla malignite düşündüren bulguları
C)-Şüpheli bulguları
D)-Bening bulguların mevcut olmasını
E)-
Soru 8- Meme kanserinde memede akıntı belirtileri aşağıdakilerden hangisi değildir
A)-Kanlı,sulu,kırmızı,pembe,kahverengi akıntı
B)-Çift taraflı gelen akıntı
C)-Sütün dışında bir sıvının olması
D)-Meme ucundan akıntının sıkmadan kendiliğinden gelmesi
E)-
Soru 9- BIRADS 4-5 olan olgularda yapılan biyopsiler hangidir
A)-İnce iğne aspirasyon biyopsi
B)-Tru-cut core biyopsi
C)-İnsizyonel-eksizyonel biyopsi
D)-Hepsi
E)-
Soru 10- Genellikle 35-55 yaşları arasında premenopoz ve hormon replasman tedavisi olan postmenopoze kadınlarda sık görülen kitle ve meme başı akıntısı olmayan multisentrik olan ve bilateral görülen karsinom hangisidir
A)-İn sutu lobüler karsınom
B)-Tübüler karsinom
C)-İn sutu duktal karsinom
D)-Hiçbiri
E)-
Soru 11- Memenin duktuslarından kaynaklanan ve bazal membranı aşmamış (invazyon yapmamamış) olan tümerlere ne ad verilir
A)-İn sutu lobüler karsinom
B)-İnvaziv duktal karsinom
C)-İn sutu ductal karsinom
D)-Hiçbiri
E)-
Soru 12- Meme kanseri evrelemesinden T hangi sınıflandırmayı göstermektedir
A)-Metastaz varlığını
B)-Bölgesel lenf tutulumunu
C)-Primer tümörün boyutunu ,yayılımını
D)-Hiçbiri
E)-
Soru 13- Oncotype DX ne için yapılmaktadır
A)-Bölgesel lenf yayılım boyutunu ölçmek için
B)-Metastaz sınıflandırılması yapmak için
C)-Kanserin nüks etme riskini, kemoterapi yararını hesaplamak için
D)-Hiçbiri
E)-
Soru 14- Meme kanseri hastalarına tedavı sonrası önerilen bilgiler aşağıdakilerden hangisidir
A)-Yağ alımının kısıp,sebze ağırlıklı beslenilmesi gerektiği
B)-Egzersiz yapması
C)-Hekim onayı olmadan tedavi ile birlikte bitkisel yaklaşımlı hiç bir şey kullanmaması gerektiği
D)-Hepsi
E)-
Soru 15- Sistemik yayılım durumunda hangi tedavi yapılır
A)-Kemoterapi
B)-Endokrin ve hedef tedavi
C)-Cerrahi tedavi
D)-Hepsi
E)-
Soru 16- şağıdakilerden Hangisi radyoterapi tedavi öncesi bilgilendirme değildir
A)-Tedavi bölgesinin çizgilerle işaretleneceğini bu çizgileri tedavi süresince silmemesi gerektiği
B)-Tedavinin yaklaşık 6 hafta ve bir tedavi seansının 1-3 dakika sürebileceği
C)-Tedavi süresince odada tek başına kalmayacağı
D)-Tedaviden 1 saat önce gerekirse ağrı kesici alabileceği
E)-
Soru 17- BIRADS sınıflanmasında 1 -2- 3 hangi evrede olur
A)-İleri evre
B)-Erken evre
C)-Son evre
D)-Hiçbiri
E)-
Soru 18- Yüksek olasılıkla malignite düşünülen bulgular mevcut olan bir hastada BIRADS kaçıncı evre olarak sınıflandırılır
A)-BIRADS 4B
B)-BIRADS 3
C)-BIRADS 4c
D)-BIRADS 5
E)-BIRADS 6
Soru 19- meme Ca nın kadınlarda görülen tüm kanserlere karşı görülme oranı aşağıdakilerden hangisidir
A)--% 24,9
B)--%24,6
C)--%29,4
D)--% 30
E)--% 30
Soru 20- Meme Ca tedavisi olacak hastanın yakınlarına verilecek eğitim aşağıdakilerden hangilerini kapsar
A)-ameliyat sonrası egzersiz programları
B)-cerrahi sonrası pansuman ve dren bakımı
C)-kullanılması ve kullanılmaması gereken ilaçlar ve dozları
D)-Dr un onaylamadığı bitkisel yaklaşımlar ve hastanın beslenme profili
E)-hepsi

Toplam Soru Miktarı: 20