3   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK BAKIMI I
HEMŞİRELİK BAKIMI I 7 ÜNİTE AKCİĞER KANSERİ (b)

Soru 1- akciğer kanseri semptomların yönetimi kapsamında öksürük ve yorgunluk şikayeti olan hastaya hangisi tavsiye edilmez
A)-Yürüyüş
B)-Haftada 3 kez yarım saat hafif egzersiz
C)-ıhlamur çayı
D)-Diüretik çay
E)-
Soru 2- Akciğer kanseri etyolojisi risk faktörü değildir
A)-papatya çayı
B)-Radon gazına maruziyet
C)-Akciğer dokusunda fiberiz doku oluşumu
D)-Genetik
E)-Besleme ile ilgili faktörler
Soru 3- Akciğer kanserinde sık görülen şikayetlerden hangisi değildir
A)-Öksürük
B)-Kilo alma
C)-Nefes darlığı
D)-İştasızlık
E)-Kilo kayıbı
Soru 4- Akciğer tanısında kullanılan şüpheli lezyon değerlendirilmesinde hangisi kullanılmaz
A)-aspirasyon biyopsisi
B)-torakoskopi
C)-Endoskopi
D)-Bronkoskopi
E)-balgam sitolojisi
Soru 5- akciğer kanseri disfaljide hemşirelik yaklaşımı aşağıdakilerden hangisini kapsar
A)-Hemşire hastaya pursed-lips solunum yapmasını önerir
B)-Vazodilatasyon verilir
C)-Opioid aneljezikler verilir
D)-Hayal kurma müzik dinleme gibi farklı yaklaşım önerilir
E)-Beslenme uzmanı ve hekim ile görüşerek hastanın yeterli ve dengeli beslenmesi planlanır
Soru 6- Akciğer kanseri gaz alış- verişinin bozulmasına yönelik hemşirelik girişimlerinden değildir
A)-Hasta supine pozisyona alınır
B)-Hastaya rahat nefes alabileceği uygun pozisyon verilir
C)-Pursed - lips solunum yapması önerilir
D)-Hekim istemine göre ilaç tedavisine başlanmalı
E)-Solunum hızı, cilt ve mukozanın rengi, kapiller dolum zamanı, mental durum değişiklikleri değerlendirilmeli, gerekirse arter kan gazı bakılmalı
Soru 7- Akciğer kanseri lokal ve sistematik yayılımı aşağıdaki çalışmalarla yapılır. Hangisi yanlıştır
A)-Bilgisayarlı tomografi
B)-torakotomi
C)-Manyetik rezonans görüntüleme
D)-Pozitron emisyon tomografi
E)-Akciğer kanseri tanısında laboratuvarlar
Soru 8- Küçük hücreli dışı akciğer kanserinin alt tiplerinde hangisi vardır
A)-Adenokarsinom
B)-Skuamöz hücreli karsinomlar
C)-Hiçbiri
D)-Büyük hücreli akciğer kanseri
E)-Hepsi
Soru 9- Akciğer kanseri hücre tipleri aşağıdakilerden hangisidir
A)-Küçük hücreli, küçük hücreli dışı akciğer kanserleri
B)-Büyük hücreli
C)-Büyük hücreli dışı akciğer kanseri
D)-Sınırı belli şekilli hücreli akciğer kanseri
E)-Şekilsız hücreli akciğer kanseri
Soru 10- Akciğer kanserinden korunmak icin hangisi yapılmaz
A)-Sigarayı bırakmak
B)-Asbest ortamdan uzak durmak
C)-Radon ortamdan uzak durmak
D)-Radon ortamda çalışmak
E)-İyi , dengeli beslenmek
Soru 11- Aşağidakilerden hangisi radon gazının özelliği değildir
A)-Radon doğal olarak toprak ve kayalarda görülmez
B)-Akciğer kanserinde etkisi yok
C)-Renksız , kokusuz
D)-radyoaktif gaz
E)-Madende çalışan işçiler radon gazına maruz kalabilir
Soru 12- Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH)hangi belirtiler olursa hasta akciğer kanseri olabilir . Bunlardan hangisi yanlıştır
A)-Kronik bronşit
B)-Pnömoni
C)-Tüberküloz
D)-Amfizem
E)-Hipertermi
Soru 13- torakoskopi girişimi aşağıdakilerden hangisi tarif eder
A)-İnce iğne aspirasyonudur
B)-Kalın iğne aspirasyonudur
C)-Biyopsi ve sıvı boşaltmak için lokal anestezi altında hastanın toraks içine girmek
D)-Minimal invazif yötemlerdir
E)-Endoskopi
Soru 14- Büyük hücreli akciğer kanseri , tüm akciğer kanserinin yüzde kaçını kapsar
A)-%20
B)-.%30
C)-. %15
D)-%10
E)-%5
Soru 15- Büyük hücreli akciğer kanserinin tipik yerleşim yeri aşağıdakilerden hangisidir
A)-Parankimi hiler lenfleri
B)-Santral
C)-Büyüme hızı yüksek ,Akciğer periferidir
D)-Bronşiyal santral
E)-Perihiler kitle santral
Soru 16- Akciğer kanserinin yıllık artışı yüzde kaçtır
A)-%10
B)-.%12
C)-.%5
D)-.%8
E)-. %11
Soru 17- Tüm kanser ölümlerinin yüzdesi aşağıdakilerden hangisidir
A)-Erkek %34 -kadın% 22
B)-Erkek %20 -kadın % 15
C)-Erkek %25- kadın % 30
D)-Erkek %15- kadın % 25
E)-Erkek %40. Kadın % 35
Soru 18- Hangi durumda hastanın hemen hekimi araması söylenir
A)-Ateş 38 derece üstüne çıkarsa
B)-Anomal bir kanama
C)-Nefes darlığı veya soluk vermede zorluk
D)-Çarpıntı
E)-Hepsi
Soru 19- Hasta hangi durumlarda en kısa sürede aramalı söylenir
A)-El ve ayaklarda karıncalama
B)-işitmede azalma , kulakta çınlama
C)-Görmede değişiklik
D)-Cilt ve gözlerde sarılık
E)-Hepsi
Soru 20- Hastaya eğitimde verilen önemli uyarılardandır
A)-Hekime söylemeden herhangi bir ilaç kullanmamalı
B)-Doğum kontrol yöntemleri uygulamalı
C)-Alkol kullanmamalı
D)-Hekime sormadan aşı yaptırmamalı
E)-Hepsi

Toplam Soru Miktarı: 20