3   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK BAKIMI I
HEMŞİRELİK BAKIMI I 6 ÜNİTE (KOAH) KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞI (a)

Soru 1- KOAH gelişimine yol açtığı en iyi bilinen risk faktörü aşağıdakilerden hangisidir
A)-Alfa1 antitripsin (AAT) eksikliği
B)-Seratonin eksikliği
C)-Dopamin eksikliği
D)-Ca eksikliği
E)-PTH yüksekliği
Soru 2- Aşağıdakilerden hangisi KOAH gelişiminde rol oynadığı düşünülen risk etmenlerinden değildir
A)-Genetik faktörler
B)-Yaş ve cinsiyet
C)-Çevresel ve mesleki maruziyet
D)-Sigara kullanmamak
E)-İç ve dış hava kirliliği
Soru 3- Aşağıdaki tanı parametrelerinden hangisi KOAH hastalığını düşündürür
A)-Kırk yaş üzeri bireyde kronik, ilerleyici, egzersiz ile artış gösteren nefes darlığı
B)-Kronik veya aralıklı öksürük
C)-Balgam çıkarma
D)-Biyomas yakıt dumanına maruz kalma hikayesi
E)-hepsi
Soru 4- Kronik öksürük balgamla birlikte görülür.Hava kısıtlamasına bağlı balgam gri beyaz renkte,koyu kıvamlı yapışkan ve çıkarılması zordur.)Tanı bulguları sıralanan hastalık aşağıdakilerden hangisidir
A)-Kronik kalp yetmezliği
B)-Akut kalp yetmezliği
C)-KOAH
D)-Diabetik asidoz
E)-hepsi
Soru 5- Aşağıdakilerden hangisi sigarayı bırakmaya hazır olmayan hastaların motivasyonunda yer alır
A)-Relevance (ilişki)
B)-Riskler
C)-Rewards (ödüller)
D)-Roadblocks(engeller)
E)-Hepsi
Soru 6- KOAH Hastalığında polisakkarid pnömokok aşısı hangi yaş gurubuna önerilmektedir
A)-40 yaş üstü kişilere
B)-10 yaş üstü kişilere
C)-55 yaş üstü kişilere
D)-65 yaş üstü kişilere
E)-70 yaş üstü kişilere
Soru 7- KOAH Hastalığında hastaneye yatış ve alt solunum yolu enfeksiyonlarının önlenmesi açısından influenza aşısı hangi aylarda kaç doz uygulanırsa etkili olur
A)-Mart/Nisan ayları tek doz
B)-Eylül/Kasım ayları tek doz
C)-Ocak/Ağustos ayları iki doz
D)-Hiçbiri
E)-Aralık/Nisan iki doz
Soru 8- KOAH ta sistemik kortikosteroidlerin kullanımı ile ilgili ifadelerden hangisi doğrudur
A)-Uzun süre kullanılmaz hastalığın alevlenme aşamasında kullanılır
B)-uzun süre kullanılır
C)-Hasta solunum problemi olduğunu düşünüyorsa kullanabilir
D)-Hepsi
E)-Hiçbiri
Soru 9- (…………………………. Ciddi genetik eksikliği olan amfizemli genç hastalarda uygulanabilir ( noktalı yeri aşağıdaki uygun şıkla doldurunuz
A)-Vazodilatatörler
B)-Alfa1 antitripsin
C)-Kortikosteroidler
D)-Antibiyotikler
E)-Opioidler
Soru 10- )Semptomları sürekli olan fakat yılda birden fazla alevlenme geçirmeyen hastalarda maksimum bronkndilatasyonun sağlanması ve hiper inflasyonun azalması için uzun etkili antikolinerjik ve uzun etkili B2 agonistler tek başlarına veya beraber kullanılmalıdır. (İbaresi kaçıncı evre KOAH hastaları için geçerlidir
A)-Evre3( ağır) KOAH
B)-Evre 2 (orta)KOAH
C)-Evre 4 (çok ağır) KOAH
D)-Evre1(hafif) KOAH
E)-Evre 5
Soru 11- Pulmoner rehabilitasyon ekibinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz
A)-Göğüs hastalıkları uzmanı
B)-Hemşire
C)-psikolog
D)-Diyetisyen/beslenme uzmanı
E)-Egzersiz fizyoloğu
Soru 12- Aşağıdakilerden hangisi pulmoner rehabilitasyonun amaçlarındandır
A)-hepsi
B)-Fonksiyonel ve emosyonel durumu iyileştirmek
C)-Yaşam kalitesini arttırmak
D)-Hastalığın sistemik etkilerini geri döndürerek yada stabilize ederek sağlık harcamalarını azaltmak
E)-sağlıkla ilgili uzun dönem davranış değişikliği sağlamak
Soru 13- Hastalarda yorgunluk,efor dispnesi,aktivite azlığı,solunum ve kalp hızının artması şeklinde belirti ve bulguların olması………………………tanısının konması için yeterlidir
A)-Gaz alış verişinde bozulma
B)-Etkisiz solunum yolu temizliği
C)-Aktivite intolaransı
D)-Beslenme dengesizliği
E)-Hiçbiri
Soru 14- Hangisi bronkodilatörlerin özelliklerinden değildir
A)-Asetilkolinin etkisini artırır
B)-Bronş düz kaslarının gevşemesini sağlar
C)-Solunum kaslarının ve diyaframın kasılma gücünü artırır
D)-Egzersiz kapasitesini artırır
E)-Alevlenmeyi azaltır
Soru 15- Aşağıdakilerden hangisi KOAH ın sık görülen belirtilerinden değildir
A)-Kronik balgam
B)-Pürülan balgam
C)-Akışkan balgam
D)-Mukoit balgam
E)-Kronik öksürük
Soru 16- Aşağıdakilerden hangisi KOAH ın risk faktörlerinden değildir
A)-Alfa -1 antitripsin yüksekliği
B)-Yoksulluk
C)-Eşitsizlik
D)-Sigara içme
E)-Astım /bronşiyal hippereaktivitesi
Soru 17- Aşağıdakilerden ifadelerden hangisi yanlıştır
A)-KOAH da tanı spirometri ile doğrulanmalıdır
B)-Koah da belirtiler günden güne değişebilir ve semptomlar gün içinde en çok akşam saatlerinde ortaya çıkar
C)-Göğüste sıkışma hissi genellikle efor sonrası ortaya çıkar
D)-Öksürük başlangıçta aralıklı ve balgamsız iken daha sonra her gün olur ve balgamlı öksürük halini alır
E)-Koahda nefes darlığı varlığı kondüsyonda azalmaya neden olur
Soru 18- Aşağıdakilerden hangisi koah fiziksel inspeksiyon muayenesinde söz konusu değildir
A)-Kaşeksi
B)-Siyanoz
C)-Pretibiyal ödem
D)-Wheezing
E)-Asteriksis
Soru 19- Aşağıdakilerden hangisi koah fiziksel oskültasyon muayenesinde söz konusu değildir
A)-Raller
B)-Ronküsler
C)-Asteriksis
D)-Wheezing
E)-Hışırtılı Solunum

Toplam Soru Miktarı: 19