3   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK BAKIMI I
HEMŞİRELİK BAKIMI I 5 ÜNİTE KALP YETERSİZLİĞİ (d)

Soru 1- Sol kalp yetersizliğinden ana semptomu nefes darlığı hangi şekillerde kendini göstermez
A)-Öksürük
B)-Ortopne
C)-Hapşırık dispnesi
D)-Efor
E)-Akut pulmoner ödem
Soru 2- Aşağıdakilerden hangisi kalp yetersizliğinin etiyolojisinden değildir
A)-Yaşlılık
B)-Hipertansiyon
C)-Yüksek total kolesterol
D)-Düşük total kolesterol
E)-Kalp kapak hastalıkları
Soru 3- Aşağıdakilerden hangisi kalp yetersizliğinin belirti ve bulgularındandır
A)-Serebral semptomlar
B)-Dispnenin mekanizması
C)-Efor dispnesi
D)-Öksürük-Nöktürü-Halsizlik
E)-Hepsi
Soru 4- Kalp yetersizliğinde bulunan hastaların fonksiyonel durumunu sınıflayan hangi cemiyettir
A)-New York Kalp Cemiyeti
B)-Türkiye Kalp Cemiyeti
C)-Uluslar arası Kalp Cemiyeti
D)-Kardiyopulmoner Kalp Cemiyeti
E)-Röntgen Tetkik Cemiyeti
Soru 5- Kalp yetersizliğinde bulunan fonksiyonel durum sınıflaması aşağıdakilerden hangisidir
A)-Klas I - klas V
B)-Klas I - klas II
C)-Klas I- klas II- klas III- klas IV
D)-Klas I- klas III- klas IV
E)-Hepsi
Soru 6- Kalp yetersizliği tanısında doğrulama ve ya dışlamada birkaç tanısal test uygulanır.Hangisi bunlardan biri değildir
A)-Elektrokardiyografi
B)-Noktüri grafisi
C)-Toraks grafisi
D)-Ekokardiyografi
E)-Laboratuvar testleri
Soru 7- Aşağıdakilerden hangisi kalp yetersizliği tedavisinin amaçlarındandır
A)-Beklenen yaşam süresini arttırmak
B)-Hastanın şikayetlerini arttırmak
C)-Beklenen yaşam süresini azaltmak
D)-Hastanın şikayetlerini dinlemek
E)-Hepsi
Soru 8- Kalp yetersizliği olan bir hastada sıvı volum fazlalığına ilişkin belirti ve bulgular nelerdir
A)-Boyun ven dolgusunda artma
B)-Sakral ödem
C)-Nefes Darlığı
D)-Karında asit
E)-Hepsi
Soru 9- Aşağıdakilerden hangisi kalp yetersizliğinde hemşirelik bakımının amaçlarından değildir
A)-Farmokolojik tedavinin etkilerini değerlendirmek
B)-Kardiyopulmoner fonksiyonları optimize etmek
C)-Hastanın başında beklemek
D)-Deri bütünlüğünü sürdürmek
E)-Uygun beslenmeyi sağlamak
Soru 10- Fiziksel aktivitede belirgin kısıtlama mevcuttur.Günlük aktivitelerin altında sayılabilecek bir efor yakınma ortaya çıkar. Bu hangi sınıflamadır
A)-klas III
B)-klas VI
C)-klas II
D)-klas IV
E)-Klas I
Soru 11- Kalp yetersizliğinin ilk semptomu nedir
A)-Efor dispnesi
B)-Öksürük
C)-Ortopne
D)-Akut pulmoner ödem
E)-proksismal noktürnal dispne
Soru 12- Hastanın uykuya daldıktan birkaç saat sonra nefes darlığı ile uyanması nedir
A)-Dispne
B)-proksismal noktürnal dispne
C)-Noktüri
D)-Ortopne
E)-Hepsi
Soru 13- Hastanın yattığı anda nefes darlığı hissetmesi nedir
A)-Dispne
B)-Noktüri
C)-Ortopne
D)-proksismal noktürnal dispne
E)-proksismal noktürnal dispne
Soru 14- Sol ventrükül diyastolik basıncın artışının nedeni nedir
A)-Noktüri
B)-Ortopne
C)-proksismal noktürnal dispne
D)-Dispne
E)-Hepsi
Soru 15- Aşağıdakilerden hangisi serebral perfüzyon bozulmasına bağlı olarak ortaya çıkan semptomlardandır miktarı artar. Bu nedenle ne oluşur
A)-Kontrasyon zaafı
B)-Konfüzyon
C)-Baş ağrısı
D)-Anksiyete
E)-hepsi

Toplam Soru Miktarı: 15