3   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK BAKIMI I
HEMŞİRELİK BAKIMI I 5 ÜNİTE KALP YETERSİZLİĞİ (a)

Soru 1- Aşağıda yer alan seçeneklerden hangisi kalp yetersizliğinin nedenleri arasında değildir
A)-Hipertansiyon
B)-Miyokart infarktüsü
C)-Kor pulmonale
D)-Böbrek yetersizliği
E)-Anemi
Soru 2- Aşağıdakilerden hangisi kalp yetersizliğinin tedavisinde yer almaz
A)-Diüretikler
B)-Steroidler
C)-Vazodilatörler
D)-Pozitif inotropik ajanlar
E)-Anjiotensin dönüştürücü enzim (ACE) inhibitörleri
Soru 3- Aşağıda yer alan belirtilerden hangisi kalp yetersizliğine özgü değildir
A)-Dispne
B)-Öksürük
C)-Noktüri
D)-Ortopne
E)-Dizüri
Soru 4- Aşağıda yer alan seçeneklerden hangisi kalp yetersizliği olan bir hastada sıvı volüm fazlalığına ilişkin belirti ve bulgular arasında yer almaz
A)-Boyun ven dolgunluğunda artma
B)-Deri turgorunda azalma
C)-Sakral ödem
D)-Nefes darlığı
E)-Karında asit
Soru 5- Aşağıda yer alan seçeneklerden hangisi kalp yetersizliği olan bir hastada gaz alış-verişinde bozulma hemşirelik tanısına yönelik yapılacak girişimler arasında yer alır
A)-Solunum sayısı ve ritmi değerlendirilir
B)-Hastaya derin nefes alıp vermesi öğretilir
C)-Hastaya spirometre kullandırılır
D)-Oksijen inhalasyonu uygulanır
E)-Hepsi
Soru 6- Aşağıdakilerden hangisi kalp yetersizliğinin belirti ve bulgularından değildir
A)-Efor dispnesi ve paroksimal noktral dispne
B)-Apne
C)-Öksürük
D)-Ortopne
E)-Akut pulmoner ödem
Soru 7- Kanda yüksek total kolesterol/yüksek dansiteli lipoprotein (hdl) oranları ile karakterize durum hangisidir
A)-polidipsi
B)-Dislipidemi
C)-Hipoglisemi
D)-Hipoksemi
E)-Hiper lipidemi
Soru 8- Kalp yetersizliğinde aşağıdakilerden hangisi tanı yöntemi değildir
A)-EKG
B)-laboratuvar testleri
C)-Pet (pozitron emisyon tomografi)
D)-Toraks grafisi
E)-Eko
Soru 9- Aşagıdakilerden hangisi kalp yersizliğinin belirti ve bulgularından değildir
A)-Efor dispnesi
B)-Öksürük
C)-Parosimal noktral dispne
D)-Pulmoner ödem
E)-Çok idrara çıkma
Soru 10- Ortopne aşağıdakilerden hangisidir
A)-Ortopedik duruş
B)-Hastanın yattığı anda nefes darlığı yaşaması
C)-Ortopedik müdahale
D)-Sol ventrikül basıncı
E)-Ortopedik malzeme
Soru 11- Kalbin yapısal ve fonksiyonel bir bozukluğu nedeniyle dolumun ve boşalımın bozulduğu veya yetersiz kaldığı sendromun adı nedir
A)-Miyokard infaktüsü
B)-Kalp yetmezliği
C)-Perikardid
D)-Opstrüktif kapak hastalığı
E)-Akciğer ödemi
Soru 12- Kalp yetersizliğinde ana tedavi aşağıdakilerden hangisidir
A)-Hastanın şikayetlerini azaltmak
B)-Beklenen yaşam süresini artırmak
C)-Kalbi presibite eden etkenleri ortadan kaldırmak
D)-Hepsi
E)-Altda yatan nedenin ortadan kaldırılması veya düzeltilmesi
Soru 13- Kalp yetesizliğinde diyet tavsiyeleri nelerdir I- Hekim tarafından önerildiyse sodyum kısıtlaması II- Aşırı sıvı alımından kaçınmak III- Ölçülü alkol tüketimi IV- Malnütrisyonu izlemek ve önlemek
A)-I-III
B)-III-IV
C)-I-II-III
D)-II
E)-Hepsi
Soru 14- Kalp yetrsizliğinde serebral semptomlar nelerdir
A)-Bilinç bulanıklığı sağüst kadranda ağrı iştahsızlık bulantı
B)-Üst ekstremitelerde şişlik
C)-Çok idrara çıkma
D)-Uyku hali
E)-Pupillaların büyümesi ve kayması
Soru 15- Kalp yetersizliğinde hangi evrede mekanik dolaşım desteğine sürekli inotropik desteğe veya kardiyak transplantasyona ihtiyaç duyulur
A)-Evre A
B)-Evre B
C)-Evre D
D)-Evre E
E)-Evre C
Soru 16- Sol kalp yetersizliğinin ana semptomu aşağıdakilerden hangisidir
A)-Hipertansiyon
B)-Nefes darlığı
C)-Anemi
D)-Yüksek kolestrol
E)-Hiçbiri
Soru 17- Aşağıdakilerden hangisi kalp yetersizliğinin ilk semptomudur
A)-Efor dispnesi
B)-Öksürük
C)-Paroksismal noktürnal dispne(PND)
D)-Ortopne
E)-Akut pulmoner ödem
Soru 18- Aşağıdakilerden hangisi hasta yattığı anda nefes darlığı hissetmesidir
A)-Öksürük
B)-Efor dispnesi
C)-Ortopne
D)-Dispnenin mekanizması
E)-Halsizik
Soru 19- Aşağıdakilerden hangisi kalp yetersizliği tanılarından değildir
A)-Elektrokardiyografi
B)-Toraks Grafisi
C)-Tansiyon ölçümü
D)-Laboratuvar testleri
E)-Ekokardiyografi
Soru 20- Aşağıdakilerden hangisi hiponatremi belirti ve bulgularından değildir
A)-Halsizlik
B)-Yorgunluk
C)-Na 137 mEq/L altında olması
D)-Titreme
E)-Hiçbiri

Toplam Soru Miktarı: 20