3   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK BAKIMI I
HEMŞİRELİK BAKIMI I 4 ÜNİTE AKUT KORONER SENDROM

Soru 1- Aşağıdakilerden hangisi akut koroner sendromda yaşam şekline göre kontrol edilebilen risk faktörlerindendir
A)-Obezite ve fiziksel haraeket azlığı
B)-Aterojenik beslenme (doymuş yağ ve kolestrol)
C)-Aşırı alkol kullanmak ve sitres
D)-Ekonomik ve psikososyal faktörler
E)-Hepsi
Soru 2- Aşağıdakilerden hangisi akut koroner sendromun gelişmesinde ispatlanmış etkili olan risk faktörlerindendir
A)-Serumda hemosistein seviyesinde artış
B)-Trombojenik faktörler ve pıhtılaşma ile bozukluklar
C)-İnflamatuar faktörler (crp artışı)
D)-Bozulmuş glikoz seviyesi
E)-Hepsi
Soru 3- Aşağıdakilerden hangisi akut koroner sendromun bulgu ve belirtisi değildir
A)-Sol omuz ve alt çeneye boynun üst kısmına yayılan ağrı
B)-Sol kola parmak ucuna kadar yayılan ağrı
C)-Epigastrik bölgede ağrı
D)-Göğüs kafesine baskı şeklinde ağrı
E)-Mide bulantısı ve baş dönmesi
Soru 4- Aşağıdakilerden hangisi akut koroner sendromda tanı yöntemlerinden değildir
A)-Fiziksel muayene
B)-EKG
C)-Laboratuvar testleri
D)-EEG
E)-Görüntüleme teknikleri
Soru 5- Aşğıdakilerden hangisi anjina pektoris ve NSTEMİ nin tedavisinde kullanılmaz
A)-Antibiyotikler
B)-Anti iskemikler( beta blokerler)
C)-Anti kuagulanlar (heparin)
D)-Anti trombolitik ilaçlar (aspirin)
E)-Koroner anjio ve bypas
Soru 6- Aşağıdakilerden hangileri STEMİ temel yaşam değişiklikleri ve risk faktörlerinin kontrol Mekanizmalarındandır
A)-Sigaranın bırakılması
B)-Diyet ve kilo kontrolü
C)-hepsi
D)-Kanbasıncı ve fiziksel aktivite
E)-psiko sosyal faktör girişimleri
Soru 7- Aşağıdakilerden hangisi akut koroner sendromda hemşirelik bakımında yapılmaz
A)-Ağrıyı ve kullandığı önceki tedavilerin değerlendiilmesi
B)-Ekg çekilmesi eko ve efor yapılması
C)-Farmakojenik ilaç testi
D)-Kan basıncı izlenmesi
E)-İdrar takibi
Soru 8- Aşağıdakilerden hangisi miyokard enfaktüsüden korunmada birincil önlemlerden değildir
A)-Grip aşısı
B)-Sigaranın bırakılması
C)-Düzenli fiziksel aktivite
D)-Kandaki kolesteArol düzeyine yönelik beslenme
E)-Sağlıklı beslenme ve vücut ağırlığı kontrolü
Soru 9- Aşağıdakilerden hangisi miyokart enfaktüsü sonrası ikincil önlemlerden değildir
A)-Beslenme şekli ve beden ağırlığı kontrolü
B)-Psikolojik ve sosyoekonomik boyutlar
C)-İlaç tedavisi
D)-Grip aşısı
E)-Karaciğer fonksiyon testlerinin takibi
Soru 10- Akut koroner sendromda akut ağrının karakteristik özellikleri nasıl değerlendirilir
A)-Kalitesi
B)-Yeri ve şiddeti
C)-Süresi ve başlangıcı
D)-Ağrının karakteri
E)-Hafifleten faktörler
Soru 11- Aşağıda yer alan seçeneklerden hangisi Akut Koroner Sendrom gelişiminde önemli risk faktörlerinden biri değildir
A)-Sigara içmek
B)-Obezite
C)-Doymamış yağlı diyet ile beslenme alışkanlığı
D)-Diyabetes Mellitus
E)-Hipertansiyon
Soru 12- Akut Koroner Sendromda göğüs ağrısının yeri ve yayılımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir
A)-Sırt bölgesine
B)-Alt çeneye
C)-Boyuna
D)-Alt ekstremitelere
E)-Üst ekstremitelere
Soru 13- Aşağıdakilerden hangisi Akut Koroner Sendromda Anti-İskemik tedavinin amaçlarından birisi değildir
A)-Miyokardın oksijen miktarını artırır
B)-Koroner vazodilatasyon sağlar
C)-Atriyoventriküler iletiyi etkiler
D)-Pıhtı önler etkilere sahiptir
E)-Miyokart ön yükü ve sol ventrikül diyastol sonu volümünde azalma sağlar
Soru 14- Aşağıdakilerden hangisi Akut Koroner Sendromda akut ağrının karakteristik özelliklerinden birisidir
A)-Göğüs gölgesinde bağlar, yayılmadan aynı şiddette kalır
B)-15 dakika sürer, aralıklı olarak ağrı tekrarlar
C)-Yanma, baskı hissi, boğucu, sıkıştırıcı tarzda
D)-Dil altı nitrogliserinle ya da dinlenince geçer
E)-Pozisyon değişikliği ya da solunumdan etkilenir
Soru 15- Aşağıdakilerden hangisi miyokart infarktüsünden korunmada birincil önlemlerden birisi değildir
A)-Sigaranın bırakılması
B)-Sağlıklı beslenme
C)-Vücut ağırlığının kontrolü
D)-Düzenli fiziksel aktivite yapmak
E)-İlaç tedavisi
Soru 16- Aşağıdakilerden hangisi Akut Koroner Sendrom tanısı konulan hastada baştan-ayağa fiziksel muayenede öncelikle dikkat edilmesi gereken noktalardan değildir
A)-Periferal nabızlar
B)-Tırnak renk değişiklikleri
C)-Derinin rengi, sıcaklığı ve nemliliği
D)-Kalp ve solunum sesleri
E)-Abdominal hassasiyet bulguları
Soru 17- Miyokart infarktüsü sonrası ikincil önlemler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz
A)-Sigarayı bırakmak
B)-Beslenme şekli ve beden ağırlığının kontrol altında tutulması
C)-Ağır zorlayıcı fiziksel aktivite yapmak
D)-Kan basıncının kontrol altında tutulması
E)-Grip aşısı olmak

Toplam Soru Miktarı: 17