3   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK BAKIMI I
HEMŞİRELİK BAKIMI I 3 ÜNİTE ANEMİ

Soru 1- Kemik iliğinin yeteri sayıda eritrosit üretmemesine bağlı gelişen anemi türü aşağıdakilerden hangisidir
A)-Demir eksikliği anemisi
B)-Folik asit anemisi
C)-Aplastik anemi
D)-Pernisiyöz anemi
E)-Talasemi
Soru 2- Hastalığın en önemli ve klasik bulgusu ağrılı krizdir.Taşikardi, aritmi,kalp yetersizliği gelişir.Özellikleri verilen anemi türü hangisidir
A)-Demir eksikliği anemisi
B)-Orak hücreli anemi
C)-Polisitemi
D)-Pernisiyöz anemi
E)-Talasemi
Soru 3- Pernisiyöz anemi tedavisinde aşağıdakilerden hangisi uygulanır
A)-Vitamin B12 replasmanı yapılır
B)-Kan transfüzyonu yapılır
C)-Kan vizkozitesi azaltılır
D)-Kemik iliği rezervi azaltılır
E)-Demir bağlayıcı tedavi yapılır
Soru 4- Kandaki ferritin düzeyinin referans aralıkları hangisinde doğru verilmiştir
A)-Erkekte 22-285ng/dl,kadında 13-150ng/dl
B)-Erkekte 13-300ng/dl,kadında 12-225ng/dl
C)-Erkekte 22-300ng/dl,kadında 13-228ng/dl
D)-Erkekte 12-300ng/dl,kadında 13-150ng/dl
E)-Hiçbiri
Soru 5- Aşağıdakilerden hangisi total demir bağlama kapasitesinin normalden sapma nedenlerinden biri değildir
A)-Polisitemi vera
B)-Hipokronik anemiler
C)-Akut hepatitler
D)-Oral kontraseptifler
E)-Ciddi protein eksikliği
Soru 6- Aşağıdakilerden hangisi demir bakımından zengin gıdalar arasında yer alır
A)-Kurutulmuş meyveler
B)-Kuru baklagiller
C)-Et
D)-Tahin
E)-hepsi
Soru 7- Dünyada ve ülkemizde en sık görülen anemi çeşidi hangisidir
A)-Demir eksikliği anemisi
B)-Majör talasemi
C)-Minör talasemi
D)-Folik asit eksikliği anemisi
E)-pernisiyöz anemi
Soru 8- Aşağıdakilerden hangisi yanlış bilgidir
A)-Anemi hemoglobin değerinin normalin altına düşmesidir
B)-Aneminin çocuklarda görülme sıklığı %50-80 lere kadar çıkar
C)-Aplastik anemiler kalıtsal olabilir
D)-Orak hücreli anemide oraklaşma nedeni ile eritrositlerin ömrü uzar
E)-Kemoterapide kullanılan bazı ilaçlar aplastik anemiye yol açar
Soru 9- Hastada unutkanlık yorgunluk ve uyuşukluk hissi gibi nörolojik belirtiler hangisinde sıklıkla ortaya çıkar
A)-Majör talasemi
B)-Pernisiyöz anemi
C)-Polisitemi
D)-Demir eksikliği anemisi
E)-Folik asit eksikliği anemisi
Soru 10- B12 bakımından zengin besinler hangisinde doğru verilmiştir
A)-Sığır eti,greyfurt,kavun
B)-Yumurta ,süt,tahin
C)-Sığır eti,peynir,tahıl
D)-Pekmez,tahin ,yeşil sebze
E)-Yumurta ,balık,hurma
Soru 11- ..............hemoglobin değerinin erkeklerde..........gr/dl kadınlarda........gr/dl hamielerde.......gr7/dl altına düşmesidir
A)-anemi<14<12<11
B)-anemi<12<11<14
C)-iskemi<14<<12<11
D)-talasemi<14<11<12
E)-anemi<13<12<12
Soru 12- Aplastik anemi nedir
A)-kemik iliğinin yeteri sayıda eritrosit üretememesine bağlı gelişen tüm kan hücrelerİnde düşüş olan anemi
B)-yaşlılığa bağlı anemi
C)-hamileliğe bağlı anemi
D)-folik asit eksikliğine bağlı anemi
E)-demir eksikliğine bağlı anemi
Soru 13- Anemi türünün tanılanmasında en önemli laboratuvar tanısı hangisidir
A)-tam kan sayımı
B)-retikülosit sayımı
C)-idrar tahlili
D)-periferik yayma
E)-shilling testi
Soru 14- Hangisi anemi belirtilerinden değildir
A)-unutkanlık
B)-halsizlik yorgunluk
C)-taşikardi aritmi çarpıntı
D)-saçlarda dökülme tırnaklarda kırılma
E)-çok idrara çıkma
Soru 15- dolaşımda eritrosit sayısının ve hemoglobin konsantrasyonunun artması aşağıdakilerden hangisidir
A)-talasemi
B)-polisitemi
C)-hemoraji
D)-disfalji
E)-hipokromik
Soru 16- anemi tanısında hangi yöntem kullanılmaz
A)-kemik iliği biyopsisi
B)-endoskopik incelemeler
C)-periferik yayma
D)-schilling testi
E)-HgbA1C
Soru 17- oral demir tedavisinde ilaç en uygun ne zaman alınmalıdır
A)-yemekle beraber
B)-mide boşken asitli meyve suları ile beraber aç karnına
C)-uyumadan önce
D)-yemekten sonra
E)-hasta ne zaman uygunsa
Soru 18- pernisyöz anemi tedavisinde .........
A)-folik asit takviyesi yapılır
B)-demir preapatları verilir
C)-B12 takviyesi yapılır
D)-beslenme diyet verilir
E)-kan tansfüzyonu yapılır
Soru 19- shilling testi nedir
A)-radyoaktif B12 vitamininin paranteral olarak uygulanmadan önce ve uygulandıktan sonra emilimini kontrol için uygulanan test
B)-orak hücreli anemi teşhisinde kullanılan test
C)-talasemi testi
D)-bir tür idrar testi
E)-zeka testi
Soru 20- 10) B12 ve folikasit eksikliği ile ilişkili anemilerde aşağıdakilerden hangisi gelişir I mukozit II glasit III dispepsi
A)-I
B)-I-II
C)-I II III
D)-II III
E)-I III
Soru 21- nevrit hangi durumda oluşabilir
A)-Sinir fonksiyonlarında oluşan bozulma sonrasında
B)-trombositopeniye bağlı gelişen durumlarda
C)-Ağır beslenme bozukluğu gösteren kronik alkoliklerde folik asit ve B12 vitamini birlikte eksik olursa
D)-yaşlılarda kardiyovasküler sistemin kompasyonunda yetersizlik nedeniyle
E)-kan yoğunluğunun artması durumunda

Toplam Soru Miktarı: 21