3   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK BAKIMI I
HEMŞİRELİK BAKIMI I 2019 FİNAL

Soru 1- Aşağıdakilerden hangisi hiperpotaseminin nedenlerinden değildir
A)-siroz
B)-addison hastalığı
C)-hemoliz
D)-konjenital adrenalin enzim eksikliği
E)-rapdomiyaliz
Soru 2- Aşağıdakilerden hangisi memenin en sık görülen karsinom türüdür
A)-invaziv duktal karsinom
B)-invaziv lobüler karsinom
C)-müsinoz karsinom
D)-inflamatuar meme karsinom
E)-metablastik karsinom
Soru 3- Aşağıdakilerden hangisi romatoid artritten etkilenen eklemlerden değildir
A)-temperamandebular eklem
B)-torakal ve lomber vertebralar
C)-el bilek eklemleri
D)-dizler
E)-servikal vertebralar
Soru 4- İnmenin başlangıç saati olarak aşağıdakilerden hangisi kabul edilir
A)-hastanın acile getirildiği an
B)-hastanın sağlam görüldüğü son saat
C)-tedavinin başladığı an
D)-inmenin belirtilerinin teşhis edildiği zaman
E)-iyileşme belirtilerinin tesbit edildiği an
Soru 5- Aşağıdakilerden hangisi en sık görülen inme tipidir
A)-iskemik
B)-hemorajik
C)-suparaknoid
D)-laküner
E)-vasküler
Soru 6- Visseral ağrı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır
A)-künttür
B)-iç organlardan kaynaklanır
C)-lokalize edilemez
D)-yayılım göstermez
E)-başka bölgelere yayılır
Soru 7- Akut böbrek yetmezliği ile ilgili ağız mukozasına aşağıdakilerden hangisi zarar verir
A)-amonyak
B)-takma diş
C)-anoreksiya
D)-kusma
E)-bulantı
Soru 8- Aşağıdakilerden hangisi böbrek yetmezliği düşünülen hastada hemşirelik girişimlerinden değildir
A)-opak madde kullanımından sonra sıvı kısıtlama
B)-EKG takibi ve kardiyolojik değişimleri izleme
C)-idrar renk koku ve yoğunluğu değerlendirme
D)-aldığı çıkardığı sıvı takibi
E)-yüksek proteinli diyet önerilmesi
Soru 9- Aşağıdakilerden hangisi Meme Ca riskini azaltan önemli faktörlerden değildir
A)-post menapozal döneminde kilo almamak
B)-sağlıklı beslenme
C)-Alkol alımının kısatlanması
D)-egzersiz yapmak
E)-sigara içmemek
Soru 10- Aşağıdakilerden hangisi kalp yetersizliğine özgü belirtiler arasında değildir
A)-dispne
B)-öksürük
C)-noktüri
D)-ortpne
E)-dizüri
Soru 11- Aşağıda yer alanlardan seçeneklerden hangisi talaseminin bakım uygulamalarından değildir
A)-splenektomi yapılan hastaya pnömokokal aşı yaptırması önerilir
B)-sıvı alımı ve idrar takibi yönünden izlenmelidir
C)-böbrek yetersizliği belirti ve bulguları yönünden izlenmelidir
D)-trombin oluşumuna bağlı gelişebilecek komplikasyonlar yönünden takip edilmelidir
E)-proteinden zengin bir diyet alması yönünde beslenme eğitimi verilmelidir
Soru 12- RA de bozuk olan immün sistem yanıtının yönlendiği en fazla tutulumun olduğu doku hangisidir
A)-eklem kapsülü
B)-kaslar
C)-sinoviyum
D)-tendon
E)-ligament
Soru 13- Aşağıdakilerden hangisi gestasyonel diabet tanısında uygulanan tanılama yöntemlerinden değildir
A)-35 yaş üstündekilere test yapmak
B)-Gebeliğin 24-26.haftasında test yapmak
C)-gebelere 50mg glikoz yükleme testi yapmak
D)-anneden bebeğe geçtiği için takip etmek
E)-geriye dönük glikoz tarama testi ile değerlendirmek
Soru 14- -..........göğüs ağrısı aralıklı(genellikle bir kaç dakika) veya sürekli............da ise göğüs ağrısı dil altı nitrogliserinle bile geçmez ; boşluklara aşağıdakilerden hangisi gelmelidir
A)-STEMİ-NSTEMİ
B)-kararsız anjino pektoris- STEMİ
C)-kararsız anjinapektoris- NSTEMİ
D)-STEMİ-karasız anjinapektoris
E)-NSTEMİ- kararsız anjinapektoris
Soru 15- Aşağıdakilerden hangisi HİV AİDS 2020 hedeflerinden değildir
A)-tedaviye ulaşabilme
B)--%90ı HIV taşıyıcısı olduğundan haberdar edilmeli
C)-toplum tarafından dışlamanın önüne geçilmeli
D)-virüsü baskılayıcı bir tedavi uygulanmalı
E)-kendilerine özel hosbesler kurulması
Soru 16- -: -20°C’de yıllarca, buzdolabında aylarca, yaşayabilen ve oral fekalyolla bulaşan deniz suyu ve deniz kabuklularında aylarca canlı kalabilen hastalık hangisidir
A)-hepatit A
B)-hepatit B
C)-hepatit C
D)-hepatit D
E)-hepatit E
Soru 17- Tip1 dibetus melitus için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir
A)-sadece çocuklarda görülür
B)-insülin eksikliği vardır
C)-hastalar insülin eksikliğini dışarıdan karşılarlar
D)-genellikle stres, travma ve enfeksiyonlardan sonra çıkar
E)-pankreas harabiyetine sebebtir
Soru 18- Akut ve viral hepatitlerin tedavisinde hangisi doğru değildir
A)-alkol alımı en az 1 yıl kısıtlanmalıdır
B)-hepatoksik ilaçların alımı kesilmelidir
C)-hasta kendini iyi hissedene kadar egzersiz kısıtlanmalı
D)-biyokimyasal testler normale dönene kadar yoğun aktivite yapılmamalı
E)-yağdan uzak bir beslenme proğramı uygulanmalı
Soru 19- Akciğer kanseri tanı aşamasında şüpheli lezyonların değerlendirilmesi aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz
A)-Transtorasik ince iğne aspirasyon
B)-Balgam Sitolojisi
C)-Bronkoskopi
D)-Torakoskopi
E)-Pozitron Emisyon Tomografisi (PET)
Soru 20- -solunum seslerinin şiddetinde azalma II-ekspiryumda azalma III-büzük dudak sendromu VI-boyun ven dolgunluğu Yukarıda yer alan seçeneklerden hangisi/hangileri Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH)da oksültasyon fiziksel muayene bulgularındandır
A)-I,II,III
B)--I,II
C)-I,III,IV
D)-sadece I
E)-II,III

Toplam Soru Miktarı: 20