3   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK BAKIMI I
HEMŞİRELİK BAKIMI I 2018 FİNAL

Soru 1- Aşağıda yer alan belirtilerden hangisi kalp yetersizliğine özgü değildir
A)-Dispne
B)-Öksürük
C)-Noktüri
D)-Ortopne
E)-Dizüri
Soru 2- Aşağıdakilerden hangisi inmede kesinleşmiş risk faktörüdür
A)-Hipertansiyon
B)-Diyabetes Mellitus
C)-Uyku apne Sendromu
D)-Atrial Fibrilasyon
E)-Asemptomotik Karotid Stenezu
Soru 3- Romatid atrititte eklem ağrısına yönelik girişimler ile ilgili olarak aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğru değildir
A)-Bakım verirken eklem zorlanmaz
B)-İnflamasyonun olduğu dönemde sıcak uygulama yapılır
C)-Eklem atel ile hareketsiz hale getirilebilir
D)-Gevşetmek için çevre kaslara masaj yapılabilir
E)-Sabah tutukluğu için ılık duş yararlı olabilir
Soru 4- Aşağıdakilerden hangisi hiperpotasaminin nedenleri arasında değildir
A)-Siroz
B)-Addison Hastalığı
C)-Hemoliz
D)-Konjenital Adrenal Enzim
E)-Rabdomiyaliz
Soru 5- Kalp yetersizliği olan bir hastada aşağıdaki belirti ve bulgulardan hangisi aktivite intolaransı ile ilişkili değildir
A)-Taşıkardi
B)-Göğüs Ağrısı
C)-Oligüri
D)-Baş Dönmesi
E)-Dispne
Soru 6- Aşağıda yer alan seçeneklerden hangisi aneminin gelişmesinde rol oynayan faktörlerden değildir
A)-Kemoterapide kullanılan bazı ilaçlar
B)-Kan kaybı
C)-Mide mukozasının normal salgı yapamayacak biçimde atrofik olması
D)-Kanda alkol düzeyinin düşük oluşu
E)-Beta globin genindeki bir mutasyon
Soru 7- Akut Koroner Sendrom’da göğüs ağrısını hafifleten faktörler ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur
A)-Morfin uygulaması ile ağrıyı geçirebilir
B)-Sırtüstü düz pozisyonda yatırmak rahatlatabilir
C)-Morfin uygulaması dahi ağrıyı hafifletmez
D)-Ağrı dinlenmeyle azalabilir
E)-Ağrı nitrogliserin alımı ile hafifleyebilir
Soru 8- Aşağıdakilerden hangisi böbrek yetmezliğinde görülmez
A)-Dehidratasyon ve şok
B)-Deride Ekomoz
C)-Aksiler terlemenin olmaması
D)-Deri turgorunun azalması
E)-Susuzluk hissi, kilo kaybı görülür
Soru 9- Aşağıda yer alan seçeneklerden hangisi akciğer bulguları arasında yer almaz
A)-Yorgunluk
B)-Özofajit
C)-Kilo Kaybı
D)-Dispne
E)-Hemolizi
Soru 10- Aşağıdakilerden hangisi kronik obstruktif akciğer hastalığında en sık görülen semptomlardan birisidir
A)-Karın Ağrısı
B)-Kronik Öksürük
C)-Bulantı ve Kusma
D)-Göğüs Ağrısı
E)-Ortopne
Soru 11- Periferik sinirlerde travma veya metobolik bir hastalık sonucunda nöroseptörlerin doğrudan etki altında kalmasıyla ortaya çıkan ağrı türü aşağıdakilerden hangisidir
A)-Reaktif
B)-Visseral
C)-Somatik
D)-Nöropatik
E)-Deafferentasyon
Soru 12- Aşağıdakilerden hangisi sinir sistemi nörolojik değerlendirmede kullanılan araç ve gereçlerden biri değildir
A)-Pamuk
B)-Ilık ve soğuk su
C)-Kalem
D)-Işık Kalemi
E)-Wood Lambası
Soru 13- HİV virüsünün özelliklerinden hangisi yanlıştır
A)-HİV adlı retrovirüsün grubundan olan bir RIVA virüsüdür
B)-Dış koşullara çok dayanıklı bir virüstür
C)-Doku hasarı ve inflamasyona ilave olarak retrovirüsler malign dönüşüm ve immün supresyon oluşturarak seconder enfeksiyonlara yol açar
D)-Özel replikasyon özelliklerine sahip bu virüslerde genetik bilgi RNA tarafından sentezlenir
E)-60 derecede 45 dakikada ölür
Soru 14- Akut Viral hepatitlerde bulaşma yolları ile aşağıdakilerden hangisi yolu ile yanlıştır
A)-Hepatit A ve E genellikle fekal- oral yolla
B)-Hepatit B cinsel ilişki ile bulaşır kan yoluyla bulaşır
C)-Hepatit C cinsel ilişki ve kan yoluyla bulaşır
D)-Hepatit D fekal-oral yolla bulaşır
E)-Hepatit E kan yoluyla bulaşır
Soru 15- 14. Solunum seslerinin Treakea’da oskültasyonunda akciğerlerin periferal alanlarından normalde duyulan yoğunluğu düşük olan seslere ne ad verilir
A)-Trekeal
B)-Bronşiyal
C)-Bronkovezküler
D)-Veziküler
E)-Ek Sesler
Soru 16- Kemiğe metastaz yapmış meme Ca’da hangi belirti görülür
A)-Portakal kabuğu görünümü
B)-Meme dersinde ülser,ödem ve eritem
C)-Meme başında akıntı
D)-Memede ağrı
E)-Koltuk altı lenf nodları
Soru 17- Akut böbrek yetmezliğinde hemşirelik bakımı
A)-Ağız bakımı yapılarak, az ve sık aralıklarla beslenmesi sağlanır
B)-Periferal ödemi, boyun ven dolgunluğu ve nabzı değerlendirilmelidir
C)-Aldığı,çıkardığı sıvı miktarı takip edilir
D)-Ek6 değişiklikleri izlenir
E)-Hepsi
Soru 18- Diyabetes Mellitus ile ilgili hangisi yanlış
A)-Tıp 1 diyabeti olan bireyler günlük insülin ihtiyacını karşılamak zorundadır
B)-Tıp 1 diyabet,genetik yatkınlığı olan bireylerde genellikle enfeksiyon,stres veya travma gibi bir olay sonrasında ortaya çıkmıştır
C)-Yalnızca çocuklarda görülmekte
D)-Ağız kuruluğu,çok su içme ,sık idrara çıkma
E)-Sürekli açlık hissi,kilo kaybı,,bulanık görme
Soru 19- Bireyin dengesinin değerlendirildiği serebral değerlendirme testinin adı nedir
A)-Romberg Testi
B)-Tandem Yürüyüşü
C)-Düz Topuk Testi
D)-Parmak Burun Testi
E)-Ard Arda Hareket
Soru 20- Ribaunt hassasiyeti karına yapılan inflamasyonda hangi hassas varlığı gösterir
A)-Apandisit teşhisinden muayene bulgusu (palpasyonla
B)-
C)-
D)-
E)-

Toplam Soru Miktarı: 20