3   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK BAKIMI I
HEMŞİRELİK BAKIMI I 12 ÜNİTE

Soru 1- dünya sağlık örgütünün tanımına göre) vasküler neden dışında görünürde başka neden olmadan hızlıca gerçekleşip beyinde fokal işlem bozukluğuna yol açarak 24 saat yada daha uzun sürebildiği gibi ölümle de sonuçlanabilen klinik bir durumdur)tanımı verilen hastalık aşağıdakilerden hangisidir
A)-stemi
B)-inme
C)-akut koroner sendrom
D)-diabetus mellutus
E)-hiçbiri
Soru 2- türkiye istatistik kurumuna göre (2014) türkiye de inme de ölüm oranları hangi yüzdeyle kaçıncı sırada yer alır
A)-)%9.96 3. sırada
B)-)%51 1.sıra
C)-%12 2.sıra
D)-)%9.96 4.sıra
E)-hiçbiri
Soru 3- inme de değişebilir kesinleşmiş risk faktörü aşağıdakilerden hangisidir
A)-yaş
B)-cinsiyet
C)-hipertansiyon
D)-ırk
E)-aile öyküsü/ genetik
Soru 4- beyne giden kan akımı miktarı ve süresi aşağıdakilerden hangisi olursa infark ve infarksız iskemiden söz edilir
A)-)<16-18 ml/100g/dk 1 saat ------<20ml/100g/dk bikaç saat veya gün
B)-)<20-22ml/100g/dk 4 saat --------<40ml/100gr/dk 3 gün
C)-)<30-50ml/100g/dk 6 saat--------<60ml/100gr/dk 1gün
D)-hepsi
E)-hiçbiri
Soru 5- aşağıdaki bulgulardan hangisi,beynin sağ hemisferi hasarlanırsa ortaya çıkar
A)-sol tarafı ihmal etme, sol tarafta güçsüzlük
B)-yargılamada bozulma
C)-uzaysal ,algısal bozulma
D)-zaman algısında bozulma
E)-konuşmada bozulma
Soru 6- denge sorunları kafanın hareketiyle şiddetlenen vertigo ,yürüme bozukluğu olan hastada aşağıdaki hastalıklardan hangisi düşünülür
A)-infark
B)-geçici iskemik atak
C)-akut koroner sendrom
D)-serebellar iskemi
E)-hepsi
Soru 7- inme sınıflaması kaç çeşittir
A)-2
B)-3
C)-1
D)-4
E)-5
Soru 8- damar yırtılması sonucu beyin dokusu içine yada subaraknoid boşluğa veya ventrüküllere kanama sonucu gelişen hastalığa ne ad verilir
A)-hemorajik kanama
B)-geçici iskemik atak
C)-inme
D)-vertigo
E)-hiçbiri
Soru 9- hemorajik inmelerin 1/3 nü oluşturan kanama türü aşağıdakilerden hangisidir
A)-epidural kanama
B)-subdural kanama
C)-intraserebral kanama
D)-subaraknoid kanama
E)-hepsi
Soru 10- inme nin geçici iskemik atak olarak adlandırılmasını sağlayan parametre aşağıdakilerden hangisidir
A)-24 saatten kısa süren nörolojik tablo vardır sekel bırakmayan nörolojik kayıplar mevcuttur
B)-nörolojik kayıp 2 gün boyunca değişmeden kalır
C)-nörolojik kayıp en az 72 saat kalır
D)-hepsi
E)-hiçbiri
Soru 11- cincinati hastane öncesi inme skalası roseir acilde inme tanısı skalası aşağıdakilerden hangisine yer verir
A)-facial zaaf(yüzde eğrilme asimetri)
B)-motor zaaf (kol düşmesi)
C)-konuşma güçlüğü
D)-hiçbiri
E)-hepsi
Soru 12- aşağıdakilerden hangisi inme de yapılacak radyolojik muayenelerdendir
A)-bt (bilgisayarlı tomografi) mr(manyetik rezonans)
B)-pet(pozitron emisyon tomografi)
C)-düşük doz bilgisayarlı tomografi
D)-pa akciğer grafi
E)-hepsi
Soru 13- aşağıdakilerden hangisi inme alanında çalışacak ‘inme ekibi’ içinde yer almaz
A)-nörolog
B)-hemşire
C)-fizyoterapist
D)-uğraş terapisti
E)-anestezi uzmanı
Soru 14- inme’li hastaların bakımında ilk 3 ile 24 saat arasında hemşirenin sorumlulukları nelerdir
A)-dikkatli anamnez
B)-inme şüphesi varsa tahlil için kn almak
C)-gerekli durumlarda hastaya temel yaşam desteği sağlamak
D)-order edilmişse trombolitik tedavi uygulamak
E)-hepsi
Soru 15- inme takibi yapılan hastalarda aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır
A)-akut dönemde hasta kan basıncı düşüklüğü ve hipoglisemi
B)-vücut sıcaklığında artma
C)-hipoksi
D)-kafa içi basıncında artış
E)-cheyne stokes solunumu
Soru 16- inmeli hastaya verilecek eğitim planlanırken hangisine uymaya gerek yoktur
A)-hastaya bakım verecek aile veye bakım vericinin hastaneye yatıştan itibaren bakıma katılmasına izin verilmelidir
B)-genel öz bakım yöntemleri konusunda bilgilendirilmelidir
C)-pozisyon verme ve transfer teknikleri anlatılmalıdır
D)-ortamın güvenli hale getirilmesine gerek yoktur
E)-kontrole gelme zamanı anlatılmalıdır
Soru 17- inmeli hastalarda beyin dokusu perfüzyonunu arttırmak için hastaya verilecek pozisyon ne olmalıdır
A)-hastanın başı 45 derece yükseltilmeli boyun fleksiyonda olmalı
B)-hatanın başı 30 derece yükseltilmeli boyun fleksiyondan ve diz/kalça aşırı fleksiyondan kaçınmalı
C)-hasta başı 60 dereceyükseltilmeli boyun fleksiyondan kaçınılmalı
D)-hepsi
E)-hiçbiri
Soru 18- Aşağıdaki seçeneklerden hangisi inmeli bir hastanın akut dönemde tedavi ve bakımında en öncelikli amaçlardan değildir
A)-Kontrendike değilse tromboliz
B)-Vital bulguların stabilizasyonu
C)-Kafa içi basınç artışının önlenmesi /erken tedavisi
D)-Destek tedaviler (kan basıncı, kan şekeri, kalp ritmi vb.)
E)-Konuşma sorunlarına yönelik rehabilitasyon
Soru 19- Serebral kan akımının normal değerleri aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir? (değerler her 100 gr beyin dokusuna dakikada giden kan miktarıdır)
A)-10-20 ml
B)-20-30 ml
C)-50-60 ml
D)-60-80 ml
E)-100 ml
Soru 20- Aşağıdakilerden hangisi inmeli hastanın acil ünitesinde triyajında önemli olan üç semptomdan biridir
A)-Duyu kaybı
B)-Entelektüel kayıp
C)-Kolda güçsüzlük
D)-Baş dönmesi
E)-Bulantı

Toplam Soru Miktarı: 20