3   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK BAKIMI I
HEMŞİRELİK BAKIMI I 10 ÜNİTE AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ

Soru 1- Aşağıdakilerden hangisi postrenal akut böbrek yetersizliğine neden olan durumlardan biridir
A)-Prostat hipertrofisi
B)-İntratübüler obstrüksiyon
C)-Anafilaktik şok
D)-Septik şok
E)-
Soru 2- Aşağıdakilerden hangisi prerenal akut böbrek yetersizliğine neden olan durumlardan biri değildir
A)-Hipovolemi
B)-Kan kaybı
C)-Mesane boynu obstrüksiyonu
D)-Dehidratasyon
E)-
Soru 3- Aşağıdakilerden hangisi renal akut böbrek yetersizliğine neden olan durumlardan biridir
A)-Akut tübüler nekroz
B)-Akut renal hastalık (akut glomerülonefrit, piyelonefrit)
C)-Uzamış renal iskemi
D)-Hepsi
E)-
Soru 4- Akut Böbrek Yetersizliğinde hangi dönemde günlük idrar miktarı 400 ml’nin üzerine çıkar ve 5-10 lt’ye kadar ulaşabilir
A)-Oligürik dönemde
B)-Poliürik dönemde
C)-Anüri döneminde
D)-Hiçbiri
E)-
Soru 5- Renal akut böbrek yetersizliği tedavisinde en etkili girişim ……………. fonksiyonların ve damar içi volümün optimal düzeyde tutulmasıdır. Boşluğu doldurunuz
A)-Renovasküler
B)-Metabolik
C)-Karaciğer
D)-Kardiyovasküler
E)-
Soru 6- Akut böbrek yetersizliği iyi tedavi edilemez ise kronik böbrek yetersizliğine neden olmaktadır
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 7- …………….. böbrek fonksiyonlarının ani olarak kaybedilmesi nedeniyle oluşan idrar atımının başarısızlığı sonucu vücutta kan üre azotu ve serum kreatinin miktarının artması durumudur.Boşluğu doldurunuz
A)-Hiperpotasemi
B)-Akut böbrek yetersizliği
C)-Hipovolemi
D)-Hiponatremi
E)-
Soru 8- 8) Akut Böbrek Yetersizliğinde diürez aşamasında deri turgorunda ve boyun ven dolgunluğunda artma izlenir. Hastanın aldığı çıkardığı sıvı miktarı ve kilosu bu fazda da çok dikkatli izlenmelidir
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 9- Hangisi akut böbrek yetmezliği sebeblerindendir
A)-kusma diyare
B)-hemorajik kayıplar
C)-aşırı diüretik kullanımı
D)-uzamış hipertansiyon ve hipotansiyon
E)-hepsi
Soru 10- Aşağıda yer alan seçeneklerden hangisi Akut böbrek yetersizliğinin prerenal nedenleri arasında değildir
A)-Nefrotoksik ajanlar
B)-kan kaybı
C)-diüretik kullanımı
D)-Anafilaktik şok
E)-dehidratasyon
Soru 11- Aşağıdakilerden hangisi akut böbrek yetmezliği belirtilerinden değildir
A)-ortostatik hipotansiyon
B)-bradikardi
C)-üremik fetor
D)-susuzluk hissi
E)-mukozalarda kuruluk
Soru 12- oligürik dönemin en önemli belirtisi nedir
A)-hastanın rengi sarı kahverengi görünümdedir
B)-kusmaal solunum
C)-idrar miktarının 24saatte 400ml nin altına düşmesi
D)-kanda üre ve keratin değerinin yükselmesi
E)-metabolik asidoz
Soru 13- Aşağıdaki seçeneklerden hangisi akut böbrek yetmezliğinin tedavisinde yer almaz
A)-asidoz için sodyum bi karbonat verilmesi
B)-diyaliz uygulanması
C)-fosfat bağlayıcılar verilmesi
D)-sodyum ve sıvı alımının artırılması
E)-hiper potasemi tedavisi
Soru 14- Aşağıdakilerden hangisi akut böbrek yetmezliğinde hemşirelik bakımında yer almaz
A)-aldığı çıkardığı sıvı takibi
B)-idrarın renk koku ve yoğunluğu değerlendirilir
C)-ekg değişiklikleri izlenir
D)-yüksek proteinli diyet uygulanır
E)-ağız bakımı verilir
Soru 15- Akut böbrek yetmezliğinde aşağıdakilerden hangisi radyolojik çalışmalar arasında yer almaz
A)-ultrasonografi
B)-dopler ultrasonografi
C)-bilgisayarlı tomografi
D)-kontraslı tomografi
E)-manyetik rezonans
Soru 16- Akut böbrek yetmezliğinde laboratuvar testlerinde neye dikkat edilmesi gerekir
A)-idrarın dansitesi
B)-kanda üre, kreatin ve BUN değerleri
C)-elektrolik düzeyi
D)-hemoglobin ve hemotokrik değerleri
E)-hepsi
Soru 17- Akut böbrek yetersizliğinde aşağıdaki tedavi yaklaşımlarından hangisi uygulanmaz
A)-renal perfüzyonun düzeltilmesi
B)-eritrosit süspansiyonu verilmesi
C)-tedavide %0,45 NACL verilmesi
D)-Gastrointestinal kayıpların önlenmesi
E)-hipertonikli mayi verilmesi
Soru 18- Aşağıdakilerden hangisi akut böbrek yetmezliğinde merkezi sinir sistemi belirtilerindendir
A)-bulantı ve kusma
B)-yorgunluk
C)-kas seğirmesi
D)-anoreksiya
E)-üremik fetor
Soru 19- Akut böbrek yetmezliğinde prerenal dönemde aşağıdaki bulgulardan hangisi yer alır
A)-vasküler dolumun azalması
B)-hipovolemi
C)-kalp yetersizliği ve kardiyojenik şok
D)-yanıklara bağlı olarak aşırı sıvı kaybı
E)-hepsi
Soru 20- Aşağıdakilerden hangisi akut böbrek yetersizliğinin renal nedenleri arasında yer almaz
A)-akut tübüler nekroz
B)-intratübüler obstriksüyon
C)-akut glomerülonefrit
D)-prostat hipertrofisi
E)-uzamış renal iskemi
Soru 21- Akut böbrek yetersizliğinde hasta ve aile eğitimi nasıl olmalıdır
A)-hasta ve ailenin anlayabileceği şekilde eğitim planlamalı
B)-sıvı alımını izlemesi gerektiği açıklanmalı ve nasıl yapacağı öğretilmeli
C)-gerekli durumlarda danışabileceği iletişim numaraları verilmeli
D)-kilo ve ödem izlenimi ile ilgili bilgi verilmeli
E)-hepsi
Soru 22- Aşağıdakilerden hangisi akut böbrek yetersizliğinde diürez aşamasında hemşirelik bakımında yapılanlar ardasındadır
A)-hipotansiyon ve hipovolemi belirti ve bulguları takip edilir
B)-aldığı çıkardığı sıvı takibi değerlendirilir
C)-serum elektrolit değerleri izlenir
D)-kanama belirti ve bulguları takip edilir
E)-hepsi
Soru 23- Aşağıdakilerden hangisi akut böbrek yetersizliğini önlemeye yönelik girişimler arasında yer almaz
A)-riskli bireylerde nefrotoksik ilaç kullanımından kaçınılır
B)-kontras madde verilen hastaların sıvı alımı teşvik edilir
C)-riskli bireylerde aneljezik kullanımına dikkat edilir
D)-riskli bireylerde antihipertansif tedavide ACE inhibitörleri tercih edilir
E)-hiçbiri

Toplam Soru Miktarı: 23