3   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK BAKIMI I
HEMŞİRELİK BAKIMI I ÜNİTE 2 SIVI ELOKTROLİT (b)

Soru 1- Aşağıdakilerden hangisi hipovolemik şoktaki hastanın tedavi ve bakımında hedeflenen konulardan değildir
A)-İntravasküler alanda daha fazla kaybın önlenmesi
B)-Hasta ailesinin rahatlatılması
C)-Sıvı replasmanının önlenmesi
D)-Nedenin belirlenmesi
E)-Kaybın kontrol altına alınması
Soru 2- Aşağıdakilerden hangisi hipovolemik şokun nedenlerinden değildir
A)-Yoğun diüretik kullanımı
B)-Aşırı kusma
C)-Geniş yanıklar
D)-Aşırı kanama
E)-Pulmoner emboli
Soru 3- Aşağıdakilerden hangisi hipernatreminin belirtileri arasında yer almaz
A)-Bulantı kusma
B)-Kas güçsüzlüğü
C)-Somnolans
D)-Koma
E)-miyalji
Soru 4- Aşağıdakilerden hangisi hipovolemi nedenleri arasında değildir
A)-Diüretik uygulama
B)-Terleme
C)-Kusma
D)-Sodyum retansiyonu
E)-Nazogastrik drenaj
Soru 5- Aşağıdakilerden hangisi hipovoleminin belirtisidir
A)-Taşikardi
B)-Hipertansiyon
C)-Dispne
D)-Kas krampları
E)-Akciğerde ince raller
Soru 6- Aşağıdakilerden hangisi hiperpotaseminin nedenleri arasında değildir
A)-Siroz
B)-Addison hastalığı
C)-Hemoliz
D)-Konjenital adrenal enzim eklikliği
E)-Metabolik emilim bozuklukları
Soru 7- Kan içindeki proteinlerin yarattığı basınç aşağıdakilerden hangisidir
A)-Filtrasyon basıncı
B)-Aktif transport
C)-Storling dengesi
D)-Kolloid osmatik basınç
E)-Hidrostatik basınç
Soru 8- Su ve sodyum dengesinin sağlanmasında böbrekleri etkileyen hormonlar hangileridir
A)-Troid hormonu
B)-antidiüretik ve aldesteron hormonu
C)-İnsülin
D)-Endofrin hormonu
E)-Heparin
Soru 9- İnterstisyel(hücreler arası bölmede)fazla miktarda sıvı bulunması aşağıdakilerden hangisidir
A)-Lipom
B)-Lenfadenom
C)-Yağ bezleri
D)-Ödem
E)-Kist
Soru 10- Aşağıdakilerden hangisi hipervoleminin belirtilerinden değildir
A)-Takipne
B)-Boyun venöz dolgunluk
C)-Mukozalarda kuruluk
D)-Dispne
E)-Taşikardi
Soru 11- Aşağıdakilerden hangisi sıvı elektrolit dengesizliğine neden olur
A)-Yanıklar
B)-Diüretik tedaviler
C)-Ülseratif kolit ve diyare
D)-Hepsi
E)-Diyabetik ketoasidoz
Soru 12- Aşağıdakilerden hangisi hipovoleminin en sık rastlanan semptomlarından değildir
A)-Susama hissi
B)-Halsizlik güç kaybı
C)-Kas krampları
D)-Kulak çınlaması
E)-Postüral baş dönmesi
Soru 13- Aşağıdakilerden hangisi hiponatremi belirtisi değildir
A)-Baş ağrısı
B)-Kas krampları
C)-İştahsızlık
D)-Bulantı
E)-Kusma
Soru 14- Plazma sodyum konsantrasyonunun135mmol/l den düşük olması aşağıdakilerden hangisidir
A)-Hiponatremi
B)-Hipernatremi
C)-Hipovolemi
D)-Hipervolemi
E)-Hiperpotasemi
Soru 15- Kanın kan damarlarının duvarına yaptığı basınç aşağıdakilerden hangisidir
A)-Ozmotik basınç
B)-Vasküler basınç
C)-Hidrostatik basınç
D)-Lenfatik basınç
E)-Aktif transport
Soru 16- Aşağıdakilerden hangisi hipervolemi olan bir hastanın hemşirelik bakımında yer alır
A)-Aldığı çıkardığı sıvı takibi yapılır
B)-Günlük kilo takibi yapılır
C)-Akciğer ödemi belirti ve bulguları izlenir
D)-Hekim istemine göre diüretikler verilir
E)-Hepsi

Toplam Soru Miktarı: 16