3   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK BAKIMI I
HEMŞİRELİK BAKIMI I ÜNİTE 2 SIVI ELOKTROLİT (a)

Soru 1- Aşağıda yer alan seçeneklerden hangisi hipervoleminin belirtileri arasında değildir
A)-Takipne
B)-Boyun venöz dolgunluk
C)-Mukozalarda kuruluk
D)-Dispne
E)-Taşikardi
Soru 2- Aşağıdakilerden hangisi hipopotaseminin tedavisinde yer almaz
A)-Potasyumdan zengin yiyecekler önerilir
B)-Potasyum damar yolu ile saatte 30-40 mEq/L’den verilmeli
C)-Aldığı-çıkardığı izlenir
D)-EKG değerlendirilir
E)-Nabız kontrol edilir.
Soru 3- Aşağıdaki ifadelerden hangisi hipopotaseminin belirtileri arasında değildir
A)-Hiperventilasyon
B)-Miyalji
C)-ST segment depresyonu
D)-T dalga negatifliği
E)-Güçsüzlük
Soru 4- Aşağıda yer alan seçeneklerden hangisi hipervolemi olan bir hastanın hemşirelik bakımında yer alır
A)-Günlük kilo takibi yapılır
B)-Aldığı - çıkardığı sıvı takip edilir
C)-Akciğer ödemi belirti ve bulguları izlenir
D)-Hekim istemine göre diüretikler verilir
E)-Hepsi
Soru 5- Aşağıdakilerden hangisi sıvı elektrolit dengesizliğine neden olur
A)-Ülseratif kolit
B)-Hormon tedavisi
C)-Diyabetik ketoasidoz
D)-Diüretik tedavi
E)-Hepsi
Soru 6- Ekstra selüler sıvının en önemli katyonu hangi mineraldir
A)-klor
B)-sodyum
C)-potasyum
D)-fosfor
E)-
Soru 7- Vücuttaki su ve sodyum dengesini sağlamakta görevli hormonlar hangileridir
A)-FSH.Östrojen
B)-TSH.T1
C)-T1.Progesteron
D)-ADH.Aldesteron
E)-
Soru 8- Kanın damar duvarlarına yaptığı basınca ne denir
A)-kolloid basınç
B)-ozmotik basınç
C)-Hidrostatik basınç
D)-Vasküler basınç
E)-
Soru 9- Ödemin oluşmasında hangi hastalık etkili değildir
A)-Ülseratif kolit
B)-Böbrek hastalıkları
C)-Yanıklar
D)-peptikUlkus
E)-
Soru 10- Hipovolemide vücutta eksikliği olan mineral hangisidir
A)-klor
B)-sodyum
C)-potasyum
D)-magnezyum
E)-
Soru 11- Ağır hipovolemi tablosunda hangi bulgu görülmez
A)-Senkop,şok,hipotansiyon
B)-sırt bölgesinde ağrı
C)-deri turgorunda azalma,boyun ven dolgunluğunda azalma
D)-mukozalarda kuruluk,taşikardi
E)-
Soru 12- Hipervolemi aşağıdaki hastalıkların hangisinde oluşmaz
A)-konjestif kalp yetmezliği
B)-konstrüktif perikardit
C)-karaciğer sirozu. nefrotik sendrom
D)-Diabetus melıtus
E)-
Soru 13- Aşağıdakilerden hangisi hipovolemi belirtilerinden değildir
A)-Susama hissi
B)-Halsizlik
C)-Kas krampları
D)-Postüral baş dönmesi
E)-Akciğerlerde ince raller
Soru 14- Aşağıdakilerden hangisi hipervolemi belirtilerinden değildir
A)-Takipne
B)-Boyun venlerinde dolgunluk
C)-Mukozalarda kuruluk
D)-Taşikardi
E)-Dispne
Soru 15- Aşağıdakilerden hangisi hipovolami tedavisinde uygulanır?
A)-Kaybedilen sıvı bileşimine uygun solüsyonlar verilir
B)-Hemoraji veya anemi varsa kan tranfüzyonu yapılır
C)-Albumin gibi kolloid içeren solüsyonların infüzyonları verilmelidir
D)-Oral alabiliyorsa sıvı replasmanı yapılmalıdır
E)-Hepsi
Soru 16- Aşağıdakilerden hangisi hipopotasemi belirtileri arasında yer almaz
A)-Hiperventilasyon
B)-Miyalji
C)-ST segment depresyonu
D)-T dalga negatifliği
E)-Güçsüzlük
Soru 17- Aşağıdakilerden hangisi hipernatremi belirti ve bulgularından değildir
A)-Konfüzyon
B)-Somnalons
C)-Diyare
D)-Konvulsiyon
E)-Bulantı, kusma
Soru 18- Aşağıdakilerden hangisi hipopotasemi tedavisinde yer almaz
A)-Potasyum içeriği zengin yiyecekler önerilir
B)-Aldığı çıkardığı sıvı izlenir
C)-Potasyum damar yolu ile saatte 30-40 mEq /l ‘den verilmelidir
D)-EKG değerlendirilir
E)-Nabız kontrolü yapılır
Soru 19- Hiponatremi tedavisinde aşağıdakilerden hangisi yapılır
A)-Diyette tuz ilavesi yapılmalıdır
B)-Sıvı kısıtlaması ve diüretik uygulaması ile sıvı fazlalığı giderilmelidir
C)-%3 hipertonik NaCl infüzyonu verilmelidir
D)-Plazmadaki Na eksikliğinin takibi yapılmalıdır
E)-Hepsi
Soru 20- Aşağıdakilerden hangisinde sıvı elektrolit değişiklikleri ortaya çıkar
A)-Ülseratif kolit
B)-Karaciğer sirozu
C)-Hormonal bozukluklar
D)-Yanıklar
E)-Hepsi

Toplam Soru Miktarı: 20