3   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK BAKIMI I
HEMŞİRELİK BAKIMI 1 VİZE SORULARI (c)

Soru 1- Aşağıdkilerden hangisi inatçı veya kronik ağrılarda verilen parasempatik yanıtlar arasında değildir
A)-Kan basıncı düşer
B)-Kalp atım hızı artar
C)-Nabız zayıflar
D)-Bulantı-kusma olur
E)-Gastrointestinal aktivite artar
Soru 2- Akciğer kanserlerinde sınıflandırma…………temel alınarak yapılmaktadır Yukarıdaki cümlede yer alan boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçenek hangisidir
A)-ailede var olan kanser öyküsü
B)-tümörün yerleşimi ve hücre tipi
C)-hastanın kilosu
D)-hastanın yaşı
E)-hastanın kullandığı ilaçlar
Soru 3- Aşağıda yer alan seçeneklerden hangisi kalp yetersizliği olan hastada sıvı volüm fazlalığı hemşirelik tanısına yapılacak girişimler arasında yer almaz
A)-Solunum egzersizleri yaptırılır
B)-Karında asit değerlendirilir
C)-Aldığı-çıkardığı sıvı izlemi yapılır
D)-Günlük kilo takibi yapılır
E)-Ödem belirti ve bulguları değerlendirilir
Soru 4- Demir eksikliği ile ilişkili aneminin tedavisinde öncelikle ……..yapılır Hangisi gelmelidir
A)-eksik olan demir oral,intramüsküler veya intravenöz yolda replasmanı
B)-kök hücre nakli ve eş zamanlı immünosüpresif tedavisi
C)-antimikrobiyal tedavisi
D)-endoskopik incelemeler
E)-periferik yayma
Soru 5- Aşağıdakilerden hangisi hipovoleminin belirtisidir
A)-Taşikardi
B)-Hipertansiyon
C)-Dispne
D)-Kas krampları
E)-Akciğerde ince raller
Soru 6- Aşağıdakilerden hangisi hiperpotaseminin nedenleri arasında değildir
A)-Siroz
B)-Addison hastalığı
C)-Hemoliz
D)-Konjenital adrenal enzim eksikliği
E)-Rabdomiyoliz
Soru 7- Aşağıdakilerden hangisi AKS’de yaşam değişiklikleri ve risk faktörlerinin kontrolü için uygulanması gereken girişimlerden birisi değildir
A)-Fiziksel aktivitenin arttırılması
B)-Doymamış yağlardan zengin besinlerin
C)-Tuz tüketiminin tamamen kısıtlanması
D)-Sigaranın bırakılması
E)-Kilo kontrolü
Soru 8- Viseral ağrı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir
A)-Künttür
B)-Başka bölgelere yayılım göstermez
C)-Ağrı yavaş yavaş artar
D)-İç organlardan kaynaklanır
E)-Lokalize edilemez.Merkezi sinir sistemini etkiler
Soru 9- Akut koroner sendromda göğüs ağrısının yeri ve yayılımı ile ilgili olarak hangisi doğrudur
A)-göğsün yan tarafında
B)-göğüste tek bir bölgede
C)-sırt bölgesinde
D)-alt eksremitelerde
E)-baş ve ense bölgesinde
Soru 10- Akut Koroner Sendrom’da göğüs ağrısını hafifleten faktörler ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur
A)-Morfin uygulaması ile ağrıyı geçirebilir
B)-Sırt üstü düz pozisyonda yatırmak rahatlatabilir
C)-Morfin uygulaması dahi ağrıyı hafifletmez
D)-Ağrı dinlenme ile azalabilir
E)-Ağrı nitrogliserin alımı ile hafifleyebilir

Toplam Soru Miktarı: 10