3   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK BAKIMI I
HEMŞİRELİK BAKIMI 1 VİZE SORULARI (b)

Soru 1- Aşağıdakilerden hangisi Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığının fiziksel muayene bulgularından birisi değildir
A)-Wheezing
B)-Solunum seslerinin şiddetinde artma
C)-Yardımcı solunum kaslarının kullanılması
D)-Boyun ven dolgunluğu
E)-Göğüs ön-arka çapında artma
Soru 2- ………........... semptomlar gün içinde ve günden güne değişkenlik gösterebilmektedir ve gün içinde en fazla sabah saatlerinde daha yoğun hissedilmektedir. Yukarıdaki cümlede yer alan boşluğa aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir
A)-İnmede
B)-Akut Böbrek Yetersizliğinde
C)-Kalp Yetersizliğinde
D)-KOAH ta
E)-Anemide
Soru 3- ….….......’de göğüs ağrısı aralıklı (genellikle birkaç dakika sürer) veya sürekli olabilir. …….........’de ise göğüs ağrısı dil altı nitrogliserine geçmez. Yukarıdaki cümlelerde yer alan boşluklara sırasıyla aşağıdaki kavramlardan hangileri gelmelidir
A)-STEMİ – NSTEMİ
B)-Kararsız Angina Pektoris – STEMİ
C)-Kararsız Angina Pektoris – NSTEMİ
D)-STEMİ - Kararsız Angina Pektoris
E)-NSTEMİ - Kararsız Angina Pektoris
Soru 4- Aterosiklerotik sürecin sonunda arter lümeninde oluşan plak yırtılırsa inflamasyon hücreleri harekete geçer, kan pıhtılaşır ve ……........ oluşur. Yukarıdaki cümlede yer alan boşluğa aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir
A)-trombüs
B)-yağ çizgileri
C)-köpük hücreleri
D)-Ateromplak
E)-İskemi
Soru 5- Aşağıda yer alan seçeneklerden hangisi akciğer kanserli hastanın eğitiminde yer almaz
A)-Sağlıklı beslenme
B)-Sigarayı bırakma
C)-İlaç yan etkileri
D)-Solunum ve öksürme egzersizleri
E)-Aşılama
Soru 6- Aşağıdakilerden hangisi Akut Koroner Sendrom’da göğüs ağrısının belirti ve bulgularından birisi değildir
A)-Karında hazımsızlık, ağrı olması
B)-Sol kol ve sol bacakta şiddetli ağrı olma
C)-Retrosternal baskı ve ağırlık hissi
D)-Boyun, sırt, göğüs, omuz ve kol ağrısı
E)-Dispne
Soru 7- -………., bronkodilatasyon sağlayarak semptomların şiddetini azaltmaya yardımcı olur. Yukarıdaki cümlede yer alan boşluğa aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir
A)-ACE inhibitörleri
B)-Antibiyotikler
C)-Kortikosteroidler
D)-Mukolitikler
E)-Bronkodilatatörler
Soru 8- Aşağıdaki seçeneklerden hangisi aneminin tanısında kullanılan yöntemlerden biri değildir
A)-Kemik iliği aspirasyonu ve biyopsisi
B)-Endoskopik incelemeler
C)-Periferik yayma
D)-Schilling testi
E)-İdrar ve dışkı örneklerinin incelenmesi
Soru 9- Aşağıda yer alan seçeneklerin hangisi akciğer kanserinin tanı ve taramasında kullanılan yaklaşımlardan biri değildir
A)-Batın USG (Ultrosonografi)
B)-Bilgisayarlı tomografi (BT)
C)-Düşük Doz Bilgisayarlı Tomografi (DDBT)
D)-Göğüs grafisi
E)-Balgam sitolojisi
Soru 10- Aşağıdakilerden hangisi Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında (Etkisiz Solunum Yolu Temizliği) tanısına yönelik öncelikli hemşirelik girişimlerinden birisidir
A)-Aktivite ve istirahat saatlerini gün içine yayarak planlaması yoğun enerji gerektiren aktivitelerden kaçınması anlatılır
B)-Hastaya düşük akımlı oksijen tedavisi (nazal kanül ile 2L/dk) uygulanır
C)-Sekresyonların karakteristiği ya da değişiklikler (yoğunluğu, miktarı, rengi ve kokusu) değerlendirilir
D)-Yemek yemek için hastanın günlük enerji yeteneği değerlendirilir
E)-Pulse oksimetre ile oksijen saturasyonu izlenir ve arteriyel kan gazları değerlendirilir
Soru 11- Narkotik analjezikler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir
A)-Merkezi sinir sistemini etkiler
B)-Böbreklerle atılır
C)-Tolerans gelişir
D)-Karaciğerde metabolize olur
E)-Fizyolojik bağımlılık oluşturmaz
Soru 12- Aşağıdakilerden hangisi hipernatreminin belirtileri arasında yer almaz
A)-Bulantı-kusma
B)-Kas güçsüzlüğü
C)-Somnolans
D)-Koma
E)-Miyalji
Soru 13- Aşağıdaki yer alan seçeneklerden hangisi akciğer kanserinde primer tümör ile ilişkili belirti ve bulgular arasında yer almaz
A)-Yorgunluk
B)-Özofajit
C)-Kilo kaybı
D)-Dispne
E)-Hemoptizi
Soru 14- En önemli ve klasik bulgusu "ağrılı kriz) olan anemi türü aşağıdakilerden hangisidir
A)-Folik asit eksiliğine bağlı anemi
B)-Talasemi
C)-Aplastik anemi
D)-Orak hücreli anemi
E)-Demir eksikliği anemisi
Soru 15- Aşağıdakilerden hangisi Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı’nın risk faktörlerinden birisi değildir
A)-Sigara içmek, sigara dumanına maruz kalmak
B)-Egzersiz yapmamak
C)-Solunum yolu infeksiyonları
D)-Akciğerlerin büyüme ve gelişmesindeki sorunlar
E)-Kapalı alanda biyomas yakıtlarla ısınmak
Soru 16- Aşağıdakilerden hangisi hipovolemi nedenleri arasında değildir
A)-Diüretik uygulaması
B)-Terleme
C)-Kusma
D)-Sodyum retansiyonu
E)-Nazogastrik drenaj
Soru 17- Evre II-III KHDAK’de cerrahi tedaviden sonra genellikle………..kemoterapi uygulaması önerilmektedir. Yukarıdaki cümlede yer alan boşluğu doğru şekilde tanımlayan seçenek hangisidir
A)-hexamethylmelamine (Atrelamine) bazlı
B)-carmustin (BCNU)bazlı
C)-azacytidine (t-Azacytidine) bazlı
D)-fluorouracil (5-Fu,fluoroacil) bazlı
E)-cisplatin bazlı (vinorelbin veya eteposid ile)
Soru 18- Aşağıdakilerden hangisi Kronik Obstruktif akciğer hastalığında en sık görülen semptomlardan birisidir
A)-Karın
B)-Kronik öksürük
C)-Bulantı ve kusma
D)-Göğüs ağrısı
E)-Ortopne
Soru 19- Aşağıdakilerden hangisi orta şiddetli veya yüzeysel ağrılarda verilen semptomatik yanıtlar arasında değildir
A)-Tükrük ve gastrointestinal aktiviteleri artar
B)-Ağız ve dudaklar kurur
C)-Kalp atım hızı artar
D)-Kan basıncı yükselir
E)-Pupillalar dilate olur
Soru 20- Aşağıda yer alan seçeneklerden hangisi akciğer kanserinin gelişiminde rol oynayan en önemli risk faktörüdür
A)-Akciğer dokusunda fibroz/skar doku oluşumu
B)-Genetik
C)-Asbeste maruziyet
D)-Sigara kullanımı/pasif içicilik
E)-Beslenme ile ilgili faktörler

Toplam Soru Miktarı: 20