3   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK BAKIMI I
HEMŞİRELİK BAKIMI 1 1 Ünite

Soru 1- 1- Kaynaklandığı bölgeye göre ağrı sınıflamasında Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir.
A- Akut ağrı
B- Somatik ağrı
C- Visseral ağrı
D- Sempatik ağrı

Soru 2- 2-Ağrı ölçeklerinden hangisi tek boyutlu değildir
A. Davranış modeller
B. Sözel katagori ölçeği
C. Sayısal ölçekler
D. Görsel kıyaslama ölçeği
E. Burford ağrı termometresi
Soru 3- 3-süresine göre ağrı sınıflandırması aşağıdakilerden hangisi doğrudur.
A. Akut ağrı, kronik ağrı
B. Somatik,visseral, sempatik ağrı
C. Nosiseptif, nöropotik ağrı
D. Deafferasyon ağrı
E. Reaktif,psikomatik ağrı
Soru 4- 4-uluslar arası ağrı araştırması birliği tarafından tanımlandığı şekliyle ağrı nedir.
A. Ağrı başlatan bir uyarı olduğunda kasların kasılması.
B. Fizyolojik ağrı,yoğun uyarana karşı tepki
C. Ağrı hastalığın olağan seyrinden veya yaralanmanın iyileşme süresince devam eden dir.
D. Gerçek veya olası doku hasarı ile bağlantılı olarak görülen veya bu tip hasar ile birlikte tanımlanan rahatsızlık verici duyusal ve duygusal bir deneyimdir

Soru 5- 5- fizyolojik-klinik ağrı sınıflamasında kronik olarak denilebilmesi için süre ne kadardır.
A. Bir-üç hafta
B. Bir-üç gün
C. Üç ila altı
D. Bir ila üç ay
E. Bir ila altı ay
Soru 6- 6-mekanizmalarına göre ağrı sınıflamasında periferik sinirlerde travma veya metabolik bir hastalık sonucunda nosiseptörlerin doğrudan etki altında kalmasıyla ortaya çıkan ağrı türü hangi ağrı türüdür.
A. Nosiseptif ağrı
B. Nöropatik ağrı
C. Reaktif ağrı
D. Psikosomatik ağrı
E. Visseral ağrı
Soru 7- 7-orta veya yüzeysel ağrılarda semptomatik yanıtlarından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır.
A. Kan basıncı yükselir
B. Kalp atım hızı artar
C. Solunum sayısı artar
D. Tükrük ve gis aktiviteleri azalır
E. Bulantı kusma
Soru 8- 8- ağrı tanılamasında neler sorgulanır. Aşağıdakilerden yanlış olanı işaretleyiniz.
A. Ağrının yeri
B. Ağrının niteliği
C. Ağrının şiddeti
D. Ağrının oluş zamanı
E. Ağrı kayıtlarında kendi değerlendirmemizi yazarız.
Soru 9- 9-ağrı ile ilgili hemşirelik tanılarında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır.
A. Aktivite intoleransı
B. Akut ağrı
C. Ankisiyete
D. Kronik ağrı
E. Apandist ağrısı
Soru 10- 10-ağrıda tedavi planının başarıya ulaşmasında hemşirenin sorumluluklarından aşağıdakilerden hangisi değildir
A. Tam bir ağrı tanılaması yapma
B. İlaçların saat,veriliş yolu ve dozlarını kontrol etme
C. İlaçların yan etkilerini gözleme ve tedavinin etkinliğini değerlendirme
D. Eğitim yapma, kayıt tutma, hasata savunucusu olarakhareket etme
E. Tedaviyi düzenleme

Toplam Soru Miktarı: 10