4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK BAKIMI VI
HEMŞİRELİK BAKIM VI 7.ÜNİTE BÖLÜM SONU

Soru 1- Aşağıdakiler hangisi çekirdek ailenin özelliklerindendir
A)-Erken yaşta evlilikler fazladır
B)-Değer yargıları çok kesindir
C)-Ekonomik güç paylaşılır
D)-Akraba evliliğisıktır
E)-genellikle tek kişiden oluşur
Soru 2- Aşağıdakilerden hangisi ailenin Evrensel özelliklerinden değildir
A)-Her aile küçük bir sosyal sistemdir
B)-Heraile belli temel fonksiyonlara sahiptir
C)-Her ailenin değer yargıları vardır
D)-Her ailenin yapılanma modeli birbiri ile aynıdır
E)-Her ailenin kendine özgü değerleri vardır
Soru 3- ‘’Aile ortamı; sıcak, sevgi dolu ve özverilidir.Mutluluk ve acının birlikte paylaşıldığı bir ortamdır’’ ifadesi ailenin hangi özelliğini açıklar
A)-Aile evrenseldir
B)-Aile üyelerinin sorumlulukları vardır
C)-Ailenin sosyalizasyon özelliği vardır
D)-Aile Sosyal kurallarla çevrilmiştir
E)-Aile duygusal bir temele dayanır
Soru 4- Aşağıdakilerdenhangisi sağlıklı ailenin özelliklerinden değildir
A)-Sağlıklı barınak ve yaşam biçimi sergilerler
B)-Problemleri için yardım aramaz.Her koşulda kendileri çözmeye çalışırlar
C)-Tüm üyeler diğerleri iletişim kurar ve bu etkileşim dengelidir
D)-Aile boş zamanlarını birlikte paylaşır
E)-Ailenin alışkanlıkları ve gelenekleri vardır
Soru 5- Aşağıdakilerden hangisi ‘’dağılmış aile’’ modellerinden biri değildir
A)-Tek kişilik
B)-Tek ebeveynli
C)-Diğer dağılmış
D)-Akraba olmayan
E)-Çocuksuz çekirdek

Toplam Soru Miktarı: 5