4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK BAKIMI VI
HEMŞİRELİK BAKIM VI 6.ÜNİTE BÖLÜM SONU

Soru 1- Omaha sistemine göre problemler ve bakım sonuçları sistemin hangi bileşenin ile değerlendirilir
A)-problem sınıflama listesi
B)-Girişim şeması
C)-Hedefler listesi
D)-Problem değerlendirme ölçeği
E)-Tanımlama alanları
Soru 2- Omaha sisteminde bakım planları sistemin hangi bileşeni ile kaydedilir
A)-Problem sınıflama listesi
B)-Girişim şeması
C)-Problem değerlendirme ölçeği
D)-Belirleyiciler
E)-Tanımlama alanları
Soru 3- Aşağıdaki hangisi Omaha sisteminde girişim şeması katagorilerinden biri değildir
A)-Eğitim ,rehberlik ve Danışmanlık
B)-Vaka yönetimi
C)-Sürveyans
D)-Bireye özel bilgi
E)-Tedavi ve işlem
Soru 4- Aşağıdakilerden hangisi omaha sisteminde ‘’Yaşam alanı, mahalle ve toplumu kapsayan fiziksel ve çevresel kaynaklarla ilgili problemlerini’’ tanımlayan alandır
A)-Çevresel
B)-Psiko-sosyal
C)-Sağlık davranışları
D)-Fizyolojik
E)-Yaşanılan Mahalle_işyeri güvenliği
Soru 5- Omaha sisteminde ‘’extremitelerde ağrı /kramp’’ belirti bulgusu olan bir problem hangi türde bir problemin varlığını gösterir
A)-Sağlığı geliştirme
B)-Aktüel
C)-Risk faktörleri
D)-Potansiyel
E)-Sağlığı koruma

Toplam Soru Miktarı: 5