4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK BAKIMI VI
HEMŞİRELİK BAKIM VI 5.ÜNİTE BÖLÜM SONU

Soru 1- Aşağıdakilerden hangisi ‘’toplum tanılama’’ için uygun ifadelerden biridir
A)-Her zaman yapılması gereken dinamik bir süreçtir
B)-Sadece epidemiyolojik bilgilerin toplanmasını gerektirir
C)-Halk Sağlığı Hemşireliği sürecinin ikinci aşamasıdır
D)-Sadece sağlık kayıtlarının incelenmesini gerektirir
E)-Sağlık programlarının uygulama aşamasında kullanır
Soru 2- Aşağıdakilerden hangisi ‘’fenomenolojik toplum’’ olarak tanımlanabilir? I. Polikliniğe İlaç yazdırmaya gelen diyabetik hastalar II. Sosyalyardım alan düşük gelir grubundaki aileler İstanbul da Avrupa Yakası nda oturan aileler
A)-Sadece I
B)-Sadece II
C)-Sadece III
D)-I ve III
E)-I,II ve III
Soru 3- Aşağıdakilerden hangisi sağlıklı bir toplumun göstergelerindendir. I. İnsanların bir yabancı dil bilmesi II. Bölgede temiz içme-kullanma suyu sürekli olması Ulaşım aracı olarak çift kartlı otobüslerin olması
A)-Sadece I
B)-Sadece II
C)-Sadece III
D)-) I ve III
E)-I, II ve III
Soru 4- Aşağıdakilerden hangisitoplum tanılamanın en temel amaçları arasındadır. I. Toplumun sağlık düzeyini geliştirmek II. Toplumun sağlık gereksinimlerini belirlemek Toplumun sağlık sistemini geliştirmek
A)-Sadece I
B)-Sadece II
C)-Sadece III
D)-I ve III
E)-I, II ve III
Soru 5- Aşağıdakilerden hangisi ‘’Diğer sağlık düzeyi ölçütlerindendir. I. Hastanede yapılan doğum yüzdesi II. Sağlık personeli yardımı ile yapılan doğum yüzdesi Rutin tütün denetimlerindekiihlal yüzdesi
A)-Sadece I
B)-Sadece II
C)-Sadece III
D)-) I ve III
E)-I, II ve III
Soru 6- Aşağıdakilerden hangisi toplum tanılama alanları arasındadır. I. Nüfus ve Eğitim II. İletişim ve ekonomi Sağlık ve Sosyal Hizmetler
A)-Sadece I
B)-Sadece II
C)-Sadece III
D)-I ve III
E)-I, II ve III

Toplam Soru Miktarı: 6