4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK BAKIMI VI
HEMŞİRELİK BAKIM VI 4.ÜNİTE BÖLÜM SONU

Soru 1- Aşağıdakilerden hangisi bulaşacı hastalıkları etkileyen özelliklerden değildir
A)-Ekolojik değişiklikler
B)-Nüfus yoğunluğu
C)-Altyapı sorunları
D)-Birinci basamak Sağlık Hizmetlerinde yetersizlik
E)-Üçüncül koruma hizmetlerinde yetersizlik
Soru 2- Aşağıdakilerden hangisi son yıllarda yeni ortaya çıkan ve halk sağlığını tehdit eden bulaşıcı hastalıklardan değildir
A)-Kırım kongo kanamalı ateşi
B)-Kuş gribi
C)-Veba
D)-Domuz gribi
E)-Batı Nil ateşi
Soru 3- Aşağıdakilerden hangisi bulaşma zincirini (enfeksiyon zinciri) oluşturan yapılardan değildi
A)-Etken
B)-Bulaşmayolu
C)-Konakçı
D)-Çevre
E)-Sürveyans
Soru 4- Aşağıdakilerden hangisi virüslerin neden olduğu bulaşıcı hastalıklardandır
A)-Kızamık
B)-Tifüs
C)-Sıtma
D)-Pnömoni
E)-Giardia
Soru 5- Aşağıdakilerden hangisi ‘’doğrudan transmisyon’’yollarından değildir
A)-Dokunma
B)-Cinselilişki
C)-İlaçenjeksiyonu
D)-Kan nakli
E)-vektör kaynaklı
Soru 6- ‘’Etkenin konakçıya ulaşabilme ve dokulara yerleşipüreyebilme özelliğine’’ ne ad verilir
A)-Virülans
B)-Enfektivite
C)-Patojenite
D)-Portör
E)-İnsidans
Soru 7- Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde erişkin dönemde yapılması önerilen aşılar arasında yer almaz
A)-BCG aşısı
B)-Pnömokok aşısı
C)-Hepatit B aşısı
D)-Suçiçeği (Varicellazorter)aşısı
E)-Human papillomavirus(HPV) aşısı

Toplam Soru Miktarı: 7