4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK BAKIMI VI
HEMŞİRELİK BAKIM VI 2.ÜNİTE BÖLÜM SONU

Soru 1- Aşağıdakilerden hangisi ‘’tersiyer koruma düzeyindeki hizmetlere’’ örnektir
A)-Erişkin Kadınlara yönelik pap-smeartesti uygulaması
B)-Astım hastasına sigara bırakma programı uygulanması
C)-50 yaş üstü bireylerde dışkıda gizli kan bakılması
D)-İnşaatta yaralanan bir işçinin tedavisinin yapılması
E)-Domuz gribi aşısının uygulanması
Soru 2- Bireyin amacı ‘’hastalık ya da yetersizliği ortaya çıkmadan önlemek ve iyilik durumunu geliştirmeyi’’amaçlayan hizmetler, aşağıdaki hangi seçenekte yer almaktadır? I. Birinci basamak hizmetler II. İkincibasamak hizmetler Üçüncü basamakhizmetler
A)-Sadece I
B)-Sadece II
C)-Sadece III
D)-I ve II
E)-I ve III
Soru 3- Aşağıdakilerden hangisi sağlık sistemini oluşturan temel yapılar arasındadır? I. Finansman II. Hizmet sunucu Kültür
A)-Sadece I
B)-Sadece II
C)-Sadece III
D)-I ve II
E)-I ve III
Soru 4- Sağlık hizmetlerinin Anayasası niteliğinde olan ve toplum sağlığını korumaya odaklı olan Umumî Hıfzıssıhha Kanunu hangi yıl çıkarılmıştır
A)-1920
B)-1930
C)-1945
D)-1961
E)-1982
Soru 5- Aşağıdakilerden hangisi iyi bir sağlık sisteminin özellikleri arasındadır
A)-Sağlık hizmetleri hastalara sunulmalıdır
B)-Hizmette odak tedavi edici hizmetler olmalıdır
C)-Sağlık personel yeterli sayıda olmalıdır
D)-Sunulan hizmetler dar kapsamlı olmalıdır
E)-Sağlık personelinin aldığı ücret işe göre değişmemelidir
Soru 6- Aşağıdakilerden hangisi ‘’Sağlıkta Dönüşüm Programı’’nın temel ilkelerinden değildir? I. Desantralizasyonve hizmette rekabet II. Entegrasyon ve katılımlı hizmet Kademeli ve ekip hizmeti
A)-Sadece I
B)-Sadece II
C)-Sadece III
D)-I ve III
E)-) II ve III

Toplam Soru Miktarı: 6