4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK BAKIMI V
HEMŞİRELİK BAKIM V VİZE SORULARI 2018

Soru 1- Hastalık oluşumu ve tedavi kuramına göre psikiyatrinin sınıflandırılması değildir
A)-Sosyal psikiyatri
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 2- hangisi DSM 5 göre depresyon sınıflandırılması bozuklukları kapsamına değildir
A)-trikotillomi
B)-siklotomik bozukluk
C)-
D)-
E)-
Soru 3- Hangisi bireyde anksiyete ile seyreden, bireyin gerçekle bağlantısının kopmadığı, toplumsal uyumun fazla bozulmadığı ruhsal bozukluklara verilen ortak addır
A)-Nevroz
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 4- 1950’li yıllarda bulunan ve günümüzde de çok sık kullanılan ilk antipsikotik hangisidir
A)-Klorpromazin (Largactil)
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 5- Hangisi Yeğin Depresyon Bozukluğu belirtilerinden değildir
A)-Çabuk kızma
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 6- aşağıdakilerden hangisi manide görülen emosyonel değişikliklerdendir
A)-Fikir uçuşması
B)-delizyon
C)-Öfori
D)-Distraktilalite
E)-impulsivite
Soru 7- bebek-bakım veren arasındaki bağlanma için hangisinin öncelikle olması gerekir
A)-Kişi devamlılığı
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 8- aşağıdakilerden hangisi alzheimer e ilişkin kabul edilmiş risk faktörü değildir
A)-kafa travması
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 9- aşağıdakilerden hangisi travma sonrası stres bozukluğu olan kişide görülmez
A)-travma öncesi hoşlandığı şeyleri yapması
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 10- Ergenliğe geçişte kız ve erkek çocuklarda etkili faktörlerden cinsiyet arasında ters yönde işleyen fark hangisidir
A)-Cinsiyet
B)-Fiziksel gelişme
C)-
D)-
E)-
Soru 11- 6 yaşındaki bir çocuğun okul fobisi göstermesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir
A)-Aşırı eleştiren bir öğretmen
B)-Başarıya endeksli bir aile tutumu
C)-Okul kurallarına uymak
D)-Anneden ayrılma
E)-Daha önce hiç görmediği kişilere güvenme
Soru 12- aşağıdakilerden hangisi sanrısal bozukluklarla ilgili yanlıştır
A)-sanrısal bozukluk sık rastlanan bir rahatsızlıktır
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 13- Aşağıdakilerden hangisi ruhsal bakımdan sağlıklı olan bir kişinin özelliklerinden değildir
A)-Yakın ve uzak çevre ile ilişkiler kurup sürdürebilir
B)-kendisinin olumlu ve olumsuz yönlerini değerlendirebilir
C)-Yaşadığı çevreye aynen uyar, aynı onlar gibi davranır
D)-kendi kararlarını kendi planlar ve yapar
E)-
Soru 14- korku yaşayan hastanız için aşağıdakilerden hangi girişimi yapmak uygun değildir
A)-Hasta ile güvenli ilişki kurulması
B)-hasta ile gerçeklerin tartışılması
C)-Korku yaratan objeden uzaklaştırılması
D)-Duygularını ifade etmesi
E)-
Soru 15- anti psikotiklerin etki mekanizması doğru açıklar
A)-(GABA)antipsikotikler Depomin reseptörlerini bloke eder
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 16- akut distonik reaksiyon belirtileri nelerdir
A)-gözde,yüzde ve sırta kasılma (dişli çark)
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 17- Şizofreni doğru olan hangisidir
A)-tek yumurta ikizinde %45-50
B)-Sosyal düzeyi yüksek olanda çok görülür
C)-
D)-
E)-
Soru 18- akut organik beyin yetmezliği ile seyreden nörobilişsel bozukluk hangisidir
A)-Deliryum
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 19- sosyal izalazyon sorunu yaşayan şizofreni vakasında yapılmaması gereken hemşirelik bakımı hangisidir
A)-Odasında yalnız kalmasına saygı göstermektir
B)-alt kişilikte ayrı ayrı bağlantısı desteklemek
C)-günlük aktivite listesi hazırlanması
D)-Hasta ile teke tek ilişki kurulması
E)-

Toplam Soru Miktarı: 19