4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK BAKIMI V
HEMŞİRELİK BAKIM V VİZE SORULARI 2017

Soru 1- Aşağıdakilerden hangisi deliryum’un klinik belirtilerinden değildir
A)-Bilinç bozukluğu
B)-Yönelim bozukluğu
C)-Stabil duygulanım
D)-Bellek bozukluğu
E)-Labil duygulanım(oynak duygulanım)
Soru 2- Aşağıdakilerden hangisi iki uçlu bipolar bozukluk tanısı ile, ilk kez hastaneye yatırılan hastaya uygulanmaz
A)-Lityum değerine bakılır
B)-Yüksek kalorili beslenme
C)-İletişimde kısa ve basit cümleler kullanma
D)-Hastanın ve etrafındakilerin güvenliğini sağlama
E)-Gerektiğinde davranışları sınırlama
Soru 3- Aşağıdakilerden hangisi manide görülen emosyonel değişikliklerdendir
A)-Fikir uçuşması
B)-Öfori
C)-Distraktibilite
D)-Düşünce hızlanması
E)-Dramatik mannerizm,frapan giyim ve makyaj
Soru 4- Aşağıdakilerden hangisi ruh sağlığı ve psikiyatri hemşireliğinin mesleki performans standartlarından değildir
A)-Konsültasyon (ileri düzey uygulama standartlarından)
B)-Bakımın kalitesi
C)-Performans değerlendirme
D)-Disiplinlerarası işbirliği
E)-Araştırma
Soru 5- Bebek-bakım veren arasındaki bağlanma için hangisinin öncelikle olması gerekir
A)-Nesne devamlılığı
B)-Taklitler
C)-Bağlanma
D)-Kişi devamlılığı
E)-Kendilik gelişimi
Soru 6- 6 yaşındaki bir çocuğun okul fobisi göstermesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir
A)-Anneden ayrılma
B)-Aşırı eleştiren bir öğretmen
C)-Başarıya endeksli bir aile tutumu
D)-Okul kurallarına uymak
E)-Daha önce hiç görmediği kişilere güvenme
Soru 7- Aşağıdakilerden hangisi şizofrenide en sık rastlanan hezeyan(sanrı) tipidir
A)-Grandiyoz sanrı
B)-Perseküsyon
C)-Referans sanrıları
D)-Somatik sanrı
E)-Nihilistik sanrı
Soru 8- Aşağıdaki hemşirelik tanılarından hangisi bilişsel bozukluklara yönelik değildir
A)-Fiziksel aktivite
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 9- Lityum alan bir hastada 3-6 ayda bir takip edilmesi gereken tetkik hangisidir
A)-Glikoz
B)-Kolesterol
C)-Trigliserid
D)-Kalsiyum
E)-Troid fonksiyon testleri ve böbrek fonksiyon testleri
Soru 10- Aşağıdakilerden hangisi akut distonik reaksiyon belirtisidir
A)-Motor huzursuzluk
B)-Boyun,çene,dil ve gözlerde kasılmalar,larengial kasılmalar
C)-Ağız,dil ve yüzde istemsiz yılanvari kıvrılma tarzı hareketler
D)-Salya akması
E)-Ayakları sürüyerek yavaş yürüme
Soru 11- Aşağıdaki hemşirelik tanılarından hangisi ‘’karşı gelme bozukluğuna’’uygun değildir
A)-Self mutilizm
B)-Tedaviye uyumsuzluk
C)-Savunmacı başa çıkma
D)-Düşük benlik saygısı
E)-Sosyal etkileşimde bozulma
Soru 12- Aşağıdakilerden hangisi sanrısal bozukluklarla ilgili yanlıştır
A)-Ortalama başlangıç yaşı 40 civarıdır
B)-İlk başvurularını yapanlar arasında kadınların oranı daha fazladır
C)-Başlıca özelliği en az bir ay boyunca süren,bir ya da birden çok şaşılası olmayan sanrının varlığıdır
D)-Halüsinasyonlar olsa bile belirgin değildir ya da sanrının konusu ile ilgiliyse bulunabilir
E)-Sanrısal bozukluk sık rastlanan bir rahatsızlıktır
Soru 13- Aşağıdakilerden hangisi, yalnız kalma, yalnız sokağa çıkma,kalabalık yerlere gitme ,köprü,asansör,uçak vb ortamlarda duyulan korkudur
A)-Sosyal fobi
B)-Agorafobi
C)-Özgül fobi
D)-Ayrılma kaygısı bozukluğu
E)-Toplumsal kaygı bozukluğu
Soru 14- Aşağıdakilerden hangisi alzheimer’a ilişkin kabul edilmiş risk faktörü değildir
A)-Yaş
B)-Aile öyküsü
C)-Down sendromu
D)-ApolipoproteinE4
E)-Kafa travması (olası risk faktörü)
Soru 15- Aşağıdaki duygu durum bozukluğu ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır
A)-Yaşlı erkeklerde depresyon az görülür
B)-Genç kadınlarda depresyon daha yüksek
C)-Kadınlarda erkeklere göre iki kat daha fazla
D)-Prepuberte’de kız ve erkek çocuklarda eşit
E)-
Soru 16- Aşağıdakilerden hangisi psikiyatrinin tarihindeki önemli gelişmelerden değildir
A)-En önemli gelişme 1795 yılında Fransız hekim Philippe Pinel (1745-1826)’ in akıl hastalarını zincirlerinden kurtarması olmuştur
B)-Klorpromazinin anti psikotik bir ajan olduğunun anlaşılmasından sonra peş peşe yeni antipsikotikler sentezlenmiş ve kullanılmaya başlamıştır
C)-Depo hastaneler
D)-Ruh hastaları hakkında kararın din adamlarınca değil hekimler tarafından verilmesi gerektiği kabul görmüştür
E)-Avrupa’da ruh hastaları (toplumdan izole edilen suçlular) sınıfından ayrılarak ruh hastalıkları hastaneler ne yerleştirilmiştir
Soru 17- Aşağıdakilerden hangisi alzheimer hastalarındaki bozulmuş bilişsel fonksiyonların tedavisinde kullanılan ilaçtır
A)-Asetilkolinesteraz inhibitörleri
B)-Klorpromazin
C)-Benzodiazepin
D)-MAOI
E)-SSRI
Soru 18- Aşağıdakilerden hangisi travma sonrası stres bozukluğu olan kişide görülmez
A)-Tepkilerde yavaşlama
B)-Travma öncesi hoşlandığı şeyleri yapması
C)-Olayın tekrar tekrar yaşanması
D)-Dış dünyaya ilginin azalması
E)-Erkeklerde savaş, kazalar ile ilgili yaşantılar en büyük etkenler iken, kadınlarda fiziksel saldırı, taciz, tecavüz gibi etkenler daha fazladır
Soru 19- Aşağıdakilerden hangisi psikiyatrinin yan dallarından değildir
A)-Adli psikiyatri
B)-Biyolojik psikiyatri (hastalık oluşumu ve tedavi kuramına göre)
C)-Konsültasyon-Liyezon psikiyatrisi
D)-Askeri psikiyatri
E)-Kültürlerarası psikiyatri
Soru 20- Anksiyete bozukluğu olan hastaya verilecek eğitimde hangisi yer almaz
A)-Kaygılı birey ile güven ve empatiye dayalı bir ilişki kurmak
B)-Kaygı bozukluğunun özelliklerin kavrama düzeyini arttırmak
C)-Sosyal aktivite kısıtlaması
D)-Diğer servis sağlayıcılarıyla etkili bağlantı kurma, iletişim ve işbirliğini sağlamak
E)-Kaygılı kişinin bakım verenlerinin / ailesinin öz-bakım aktivitelerini desteklemek ve arttırmak

Toplam Soru Miktarı: 20