4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK BAKIMI V
HEMŞİRELİK BAKIM V FİNAL SORULARI 2019

Soru 1- Tamamlayıcı ve Alternatif Terapi (TAT)Yöntemlerinden değildir
A)-Biyolojiye Dayalı Tedaviler Bitkisel Tedaviler
B)-Manipülatif ve Beden Temelli Tedaviler Terapotik Dokunma
C)-Fizyolojiye Dayalı Tedaviler(yada benzer bi şık vardı)
D)-Enerji Tedavileri
E)-Beden-Zihin Müdahaleleri
Soru 2- Kava Kava bitkisinin kullanıldığı tedavi aşağıdakilerden hangisidir
A)-Huzursuzluk, anksiyete ve uyku sorunlarında
B)-Bellek, konsantrasyon, dikkat bozulması
C)-Premenstrüel disforik sendromda ve dismenorede
D)-Hipnotik ve anksiyolitik
E)-anksiyete bozuklukları,nöbetler ve insomnia
Soru 3- Doğrudan hemşirelik bakımı sağlamak, ilaç tedavisini uygulamak ve izlemek, Ruh Sağlığı Hemşiresinin hangi Rolüdür
A)-Klinisyen
B)-Terapist
C)-Eğitici
D)-Danışman
E)-Vaka yönetimi
Soru 4- Psikiyatrik evde bakım hemşireliğinin amaçlarından değildir
A)-Hastanın hastaneden topluma geçişini kolaylaştırmak
B)-Yaşam kalitesini arttırmak
C)-Hastaneye gereksiz yatışları önlemek
D)-Hastane ortamında kalma süresini kısaltmak
E)-Hastaların evlerinde soyal izalasyon olanaklarını sağlamak
Soru 5- Akıl hastalığı nedeniyle, işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamayan veya bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneği önemli derecede azalmış kişiye verilecek ceza aşağıdakilerden hangisidir
A)-Kişi hakkında, koruma ve tedavi amaçlı olarak güvenlik tedbirine hükmedilir
B)-ceza sorumluluğu yoktur
C)-Ceza verilmez, ancak bu kişiler hakkında güvenlik tedbirine başvurulur
D)-Denetimli serbestlikte, kişiye rehberlik edecek bir uzman görevlendirilir
E)-ceza verilmez yasal danışman atanır
Soru 6- Aşağıdakilerden hangisi Adli Kurumlarda çalışan hemşirelerin Ruh Sağlığını Etkileyen Stresörlerdendir
A)-Mahremiyetin olmayışı
B)-Zorunlu izalasyon
C)-Sürekli küfür edilmesi
D)-Gözetim
E)-Toplumsal kopma
Soru 7- Bireyde cinsel duygu, istek ve davranışların belli bir eşeye yada nesneye çekimidir tanımına uyan aşağıdakilerden hangisidir
A)-Cinsel etik
B)-Cinsel sağlık
C)-Cinsel yönelim
D)-Cinsel yakınlık
E)-Cinsel davranış
Soru 8- iki uçlu bozukluğu olan hastalarda her yıl aynı zaman dilimindemani ve hipoman ataklarının tekrarlamasındamevsimsel özelliklere uyum sağlamamasıaşağıdakilerden hangisidir
A)-Nörokimyasal bozukluk
B)-Fizyolojik bozukluklar
C)-Sirkadyenritim düzensizliği
D)-Nöroendokrin etkilenmeler
E)-Duyarlılaşma modeli
Soru 9- Aşağıdakilerden hangisi psikofizyolojik hastalıkların etyolojisinde yeralmaz
A)-Bağışıklık sistemi güçlü olması
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 10- Madde(Tütün) kullanımda risk gruplarındandeğildir
A)-Mahkumlar
B)-Çocuk ve gençler
C)-Sağlık personeli
D)-Erkekler
E)-Kadınlar
Soru 11- Aşağıdakilerden hangisi şizotipal kişilik bozukluğu olan hastanın temel inanç ve tutumunu ifade eder
A)-Geniş bir alana ihtiyacımvar
B)-Diğerleri ele geçirmekiçindir
C)-İnsanlartehlikelidir
D)-Ben özelim
E)-Geleceği görme gücüm var
Soru 12- Hangisi narsist kişilik bozukluğu olan hastanın davranış biçimidir
A)-Büyüklenmecilik
B)-Kutuplaştırma
C)-Saldırma
D)-Bilişsel çarpıtma
E)-Dramatik davranışlar
Soru 13- aşağıdakilerden hangisi Psikofizyolojik hastalıklarda kullanılan kuramlardandır
A)-Psikodinamik Kuram
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 14- Hipokrat, insanın mizacını bedende en çok bulunan ve kişiliği etkileyen sıvılara göre 4 gruba ayırmıştır.Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir
A)-Hafif kanlı mizaç
B)-Ağırkanlı mizaç
C)-Kara sevdalı mizaç
D)-Soğukkanlı mizaç
E)-Sinirli mizaç
Soru 15- Trisiklik antidepresanların yaşlılarda görülen yan etkisi aşağıdakilerden hangisidir
A)-BulantI kusma
B)-Kardiyolojik etkiler
C)-Ajitasyon
D)-Depresyon
E)-Sedasyon
Soru 16- Aşağıdakilerden hangisi Orta Derecede Alzheimer Hastalığı beirti ve bulgularında değildir
A)-Konuşmada belirgin bozulma, uygunsuz kelimeler kullanır
B)-İdrar ve gaitalarını tutamazlar (İLERİ DERECE)
C)-Akrabaları, arkadaşları hatırlayamaz
D)-Kişilik bozuklukları oldukça belirgindir
E)-Halüsinasyon gelişebilir
Soru 17- Bebeğin taklitler yapması aşağıdakilerden hangi gelişimbiçimidir
A)-Bilişsel gelişim
B)-duyuşsal gelişim
C)-davranışsal gelişim
D)-sosyal alan gelişimi
E)-kendilik gelişimi
Soru 18- Madde Bağımlılığıyla Mücadelede Koruyucu Önlemler den biri değildir
A)-Toplumda maddelerin talebini azaltma
B)-Maddenin bulunabilirliğini azaltma
C)-Sorun çözme
D)-Öğüt verme
E)-Bilgilendirme

Toplam Soru Miktarı: 18