4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK BAKIMI V
HEMŞİRELİK BAKIM V FİNAL SORULARI 2017

Soru 1- Hangisi bireyde anksiyete ile seyreden, bireyin gerçekle bağlantısının kopmadığı, toplumsal uyumun fazla bozulmadığı ruhsal bozukluklara verilen ortak addır
A)-Nevroz
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 2- Ceza ehliyeti ile ilgili olarak hangisi yanlıştır
A)-Zihinsel yargıları bozuk olanlar cezalandırılır(Çocuklar ve duyusal işlev kaybı olanlar cezalandırmaz, her iki şıkta da ceza alma ve almama koşulları olduğu için itiraz edildi)
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 3- Hangisi psikofizyolojik bozukluğa sahip bireylerin özelliklerinden değildir
A)-Sevgiyi kaybedeceklerini düşünseler bile düşmancıl duyguyu ifade ederler(esilemezler)
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 4- Hangisi adli psikiyatri hemşiresinin bakım verdiği gruplardan değildir
A)-Göçmenler
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 5- Sürekli ellerini yıkayan OKB (Obsesif Kompülsif Bozukluk) olan hastaya yaklaşımda hangisi doğrudur
A)-Ellerini belirli sürelerde yıkamasına izin verme
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 6- Aşağıdaki tanımlamalardan hangisi yanlıştır
A)-Female pseudohermafroditizm: Kişide her iki cinse ait cinsiyet bezi bulunmasına rağmen erkek cinsiyet hormonlarının nispi üstünlüğü olması. Kadın hormnaların üstünlüğü
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 7- Anlıksal yeti yitimi gelişen çocuklarda hangisi uygulamalı alana ait bir durumdur
A)-Öz bakımını karşılayamama
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 8- Hangisi bağımlı kişilik bozukluğunun temel inanç ve tutumudur
A)-Ben çaresizim
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 9- Hangisi sigara içen bir kişinin hiç sigara içmemesi ya da her zaman içtiği miktardan daha az içmesi sonucu yoksunluk belirtileri yaşaması ve sigara miktarını giderek artırmasına denir
A)--Bağımlılık tutsaklık tutkunluk (Doğrusu Fiziksel bağımlılık olması gerekiyor, ancak şıklarda yok, itiraz edildi)
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 10- 1950’li yıllarda bulunan ve günümüzde de çok sık kullanılan ilk antipsikotik hangisidir
A)-Klorpromazin (Largactil)
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 11- Ruhsal bozukluğu olan bireye evde bakı vermedeki öncelikli amaç hangisidir
A)-Hastanın yaşam kalitesini artırmaktır
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 12- Hangisi ruhsal bakımdan sağlıklı olan kişilerin özelliklerinden değildir
A)-Yaşadığı çevreye aynen uyma ve aynı davranışları yapma
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 13- böl s- Literatürde psikiyatri alanında sıklıkla kullanılan bitkisel ürünlerden değildir
A)-Homeopati
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 14- böl -s Tamamlayıcı tıp uygulamalarının kullanım nedenleri ile ilgili hangisi yanlıştır
A)-Kronik, malign hastalıklarda azalma
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 15- Hangisi Alzheimer hastalığına ilişkin koruyucu faktördür
A)-Antienflamatuar ilaç kullanımı ve kadınlarda östrojen azaltır
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 16- Hangisi nikotinin yoksunluk belirtilerinden değildir
A)-Kalp hızının artması
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 17- Hangisi cinsel işlev bozukluklarının nedenlerinden değildir
A)-Ergenlik döneminde görülen hormonal bozukluklar
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 18- Kişilik bozukluğunun tanı ölçütleri ile ilgili hangisi yanlıştır
A)-Sürekli olan örüntüler esneklik gösterir (Genç yetişkinlikte ortaya çıkar şıkkı da olduğu için itiraz edildi)
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 19- Hangisi Yeğin Depresyon Bozukluğu belirtilerinden değildir
A)-Çabuk kızma
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 20- Hangisi ruh sağlığı ikincil önlemler kapsamına girmez
A)-Acil hizmetler
B)-
C)-
D)-
E)-

Toplam Soru Miktarı: 20