4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK BAKIMI V
HEMŞİRELİK BAKIM V 7.ÜNİTE BÖLÜM SONU

Soru 1- Aşağıdakilerden hangisi nörobilişsel bozukluğu olan bireylere karşı yanlış bir yaklaşımdır
A)-Hastalık süreci hakkında doğru bilgilendirilmeli
B)-Bireyin çevreyle ve ailesiyle iletişimi arttırılmalı
C)-Hastanın istekleri dikkate alınmalı
D)-Açık,sade ve anlaşılır bir dille iletişim kurulmalı
E)-Dinlerken yaşlının düşüncelerine müdahale edilmeli
Soru 2- Aşağıdakilerden hangisi Alzheimer’da kabul edilmiş risk faktörlerindendir
A)-Yaş
B)-Aile öyküsü
C)-Dawn sendromu
D)-Apolipoprotein E(ApoE) polimorfizmi
E)-Östrojen
Soru 3- Aşağıdakilerden hangisi nörobilişsel bozukluğu olan bir hastaya yönelik beklenen hemşirelik sonuçlarından değildir
A)-Hasta en yüksek fonksiyonel düzeye ulaşacak
B)-Hasta optimal fiziksel durumunu sürürecek
C)-Hasta bakımını yalnız planlayacak ve yapacak
D)-Hasta rehabilitasyon programlarına katılacak
E)-Hasta,bakımın planlanmasına katılacak
Soru 4- Aşağıdakilerden hangisi Alzheimer hastalığının belirtilerinden değildir
A)-Tarihleri ve yolları unutma
B)-Daha çok sorumluluk alma
C)-Acıtasyon gösterme
D)-Eşyaları yanlış yere koyma
E)-Karar vermede zorlanma
Soru 5- Biraz önce yediği halde yemek yemek istediğini söyleyen Alzheimer tanısı olan hastada
A)-Yakın bellek kaybı
B)-Kısmi bellek kaybı
C)-Uzak bellek kaybı
D)-Yakın ve uzak bellek kaybı
E)-Devamlı bellek kaybı vardır

Toplam Soru Miktarı: 5