4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK BAKIMI V
HEMŞİRELİK BAKIM V 6.ÜNİTE BÖLÜM SONU

Soru 1- Aşağıdakilerden hangisi bebeklerde mizaç farklılığını gösteren bir özellik değildir
A)-Dikkat süresi
B)-Enerji düzeyi
C)-Tanımadığına yanıt biçimi
D)-Uyarılaranlara hassasiyet
E)-Cinsiyet
Soru 2- Kardeşi doğunca parmak emmeye yeniden başlayan 5 yaşındaki bir çocuğun bu davranışı aşağıdakilerden hangisidir
A)-Model alma
B)-Ketlenme
C)-Regresyon
D)-Pekiştirme
E)-Kıskançlık
Soru 3- Aşağıdakilerden hangisi çocuk ve gençlerde ruhsal bozuklukların ortaya çıkması için bir risk faktörü değildir
A)-Tutarlı disiplin kurma girişimleri
B)-Benlik saygısında düşüklük
C)-Erkek cinsiyeti
D)-Akranlar arası baskı
E)-Ebeveynlerde ruhsal bozukluk olması
Soru 4- Aşağıdakilerden hangisi davranım bozukluğu olan ergene uygun bir psikososyal girişim değildir
A)-Öfke yönetimi
B)-Bireysel terapi
C)-Madde kullanımını önleme
D)-Aile terapisi
E)-Sosyal beceri eğitimi
Soru 5- Aşağıdakilerden hangisi bebeğin sosyal girişimi açısından önemlidir
A)-İstenen bebek olma
B)-Kardeşin olması
C)-Kalabalık aile ortamı
D)-Çekirdek aile ortamı
E)-Anne-bebek bağlanması

Toplam Soru Miktarı: 5