4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK BAKIMI V
HEMŞİRELİK BAKIM V 6.ÜNİTE 1 KISIM

Soru 1- Hangisi zor bebeklerin özelliği değildir
A)-beden işlevleri düzensiz, tepkileri yoğun,,ağlama ve gülmeleri abartılıdır
B)-yeni uyaranla karşılaşmaktan çekinen
C)-beslenme ve uykuları düzensizdir,yeni besinleri kabulleri zor ve yavaş olur
D)-yeniliklere uyumları uzun süre gerektirir,engellenme durumunda öfke nöbeti geçirebilir
E)-okul ve eğitimlerinde oldukça başarılıdırlar
Soru 2- Ruhsal açıdan sağlıklı çocuk ve adölesanlarda olmaması gereken özellik hangisidir
A)-tepkileri bulunduğu ortama göre değişmez
B)-toplumda güvenli bağlar kurar
C)-olumlu işlevsellikler gösterir
D)-doyum sağlar
E)-psikopatolojik semptomları yoktur
Soru 3- Çocuk ve adölesanların olgunlaşma süreci boyunca gerçekleştirilmesi gerken gelişimsel dönüm noktaları vardır.Hangisi bunlardan biri değildir
A)-bilişsel dönem
B)-psikomotor dönem
C)-duygusal stabilite
D)-sosyal açıdan kabul gören baş etme becerileri
E)-aile dışında uygun sosyalizasyonu gerçekleştirme
Soru 4- Freud’un gelişim dönenlerinden olan (1-2 yaş)anal dönemin özelliği olmayan hangisidir
A)-kendine yardım becerileri
B)-beslenme ve boşaltım fonksiyonlarını tutabilmeyi öğrenme
C)-gülümseme ve sosyal yanıt verme
D)-oyuncaklarla sembolik oyunlar
E)-yabancılardan utanma
Soru 5- yaşamın 4.ayından itibaren nesneleri eliyle ve ağzıyla keşfeder -6.aydan itibaren desteksiz oturur -9-12.aylarda yürümryr başlar -18. Ayda kendini besleyebilir -2 yaına geldiğinde koşabilir Yukarıda verilen bilgiler freudun çocuklarda kimlik gelişimi ile ilgili hangi dönemine ait gelişimlerdir
A)-bilişsel gelişim
B)-motor gelişim
C)-sosyal gelişim
D)-duygusal gelişim
E)-oral gelişim
Soru 6- ’’Bebek,önceleri görüş alanı dışına çıkan nesnelerle ilgilenmezken,6.aydan itibaren düşen oyuncağın peşinden bakmaya başlar.’’Belirtilen bu durum hangi gelişimsel süreci tanımlar
A)-bilişsel
B)-motor
C)-anal
D)-fallik
E)-oral
Soru 7- Bebeklerde Bilişsel gelişim süreci içerisinde olmayan hangi aşamadır
A)-taklitler
B)-nesne devamlılığı
C)-kişi devamlılığı
D)-dairesel tepkiler
E)-kendillik gelişimi
Soru 8- Bebek-bakıcı arasındaki bağlanma hangi döneme girer
A)-kişi devamlılığı
B)-nesne devamlılığı
C)-sosyal davranış
D)-duygusal bağlanma
E)-psikososyal gelişim
Soru 9- 18.aydan itibaren bebekler, aynadaki görüntülerin kendilerine ait olduklarını bilirler.Kendilerini ve başkalarını ayrı birer kişilik olduğunu anlarlar.Sözü edilen bu dönem bebeklerde hangi gelişimi ifade eder
A)-kendillik gelişimi
B)-bağımsızlık mücadelesi
C)-bağlanma ve tanıma
D)-ayrılma-bireyselleşme
E)-yabancıları tanıma
Soru 10- bebekte bağlanma ve sonrasında ayrışma sağlıklı bir şekilde gerçekleşmediğnde patolojik durumlar görülmektedir.Bağlanmanın yok veya azalmış olmasına etken olmayan hangisidir
A)-kurumda büyütülme
B)-soğuk ve reddedici ebeveyn
C)-otizmle ilişkili bozukluklar
D)-cinsiyet
E)-
Soru 11- Kaçıngan bağlanma özelliklerinden olmayan hangisidir
A)-seçici bağlanma
B)-güvensizlik
C)-iştahsız olmaları
D)-ebeveynlerinden kolay ayrılma,kendi başına oyun oynama
E)-ebeveynler döndüğünde kayıtsız kalma,kaçma ve agresif davranışlar
Soru 12- çocuklarda bilişsel gelişim sürecinin özelliklerinden olmayan hangisidir
A)-düşünce ve hareketler iç içe geçmiştir
B)-düşünceleri sezgiseldir
C)-kardeş ve akranlarla oyun oynarlar
D)-benmerkezcidirler
E)-animistik düşünce hakimdir
Soru 13- Cansız nesnelerin canlı olduğununu düşünerek davranan çocukta hangi düşünce hakimdir
A)-soyut düşünce
B)-somut düşünce
C)-bilişsel düşünce
D)-animistik düşünce
E)-analitik düşünce
Soru 14- en çok okul öncesi dönemde görülür ve daha çok kardeş kıskançlığı ile ilgi çekmeye çalışan çocuklarda ortaya çıkan davranış bozukluğu hangisidir
A)-regresif
B)-impulsiv
C)-benmerkezci
D)-sezgisel düşünce
E)-kardeş kıskançlığı
Soru 15- 11-13 yaşlarında organik bir sebep olmaksızın,başağrısı,karın ağrısı vb şikayetlerle okula gitmek istemeyen bir çocukta ne tür bir davranış bozukluğu vardır
A)-okul fobisi
B)-anksiyete
C)-arkadaş fobisi
D)-öğretmen fobisi
E)-başaramama fobisi
Soru 16- Fizyolojik olarak ergenliğe girme yaşına etkisi olmayan hangsidir
A)-beslenme
B)-yaşanılan coğrafya
C)-sağlık koşulları
D)-sosyal ilişkiler
E)-kültür
Soru 17- Çocuk ve regenlerde ruhsal problemlerin saptanması oldukça zordur.hangisi bunun sebeplerinden biri değildir
A)-bilişsel yeteneklerini ve sözel ve becerilerini tanımlamada yetersiz kalabilirler
B)-stabil olmadıkları için,sıradışı yada istenmeyen davranışları normal olanlardan ayırt edecek kendilik duyuları oluşmamıştır
C)-Bir dönem çocuğundaki normal olan davranış,diğer bir dönemdeki çocukta problemleri gösterebilir
D)-Gelşimlerini değerlendirmek için birtakım testler uygulamak yeterli olabilir
E)-
Soru 18- Çocuk ve ergenin ruhsal incelemesi yapılırken hangi yöntem kullanılanmaz
A)-çocukla görüşme ve gözlem yapılır
B)-ebeveynlerle görüşme yapılır
C)-akranlarıyla görüşülür
D)-psikolojik testeler uygulanır
E)-okul ve ilişkli kurumlardan bilgiler toplanmalıdır
Soru 19- DSM-V te çocuk ve gençlerde görülen ruhsal bozukluklar sınıflamasına girmeyen hangisir
A)-Nörogelişimsel bozukluklar
B)-Antisosyal Davranış Bozuklukları
C)-Beslenme ve yeme bozuklukları
D)-Dışa atım bozuklukları
E)-Yıkıcı bozukluklar,Dürtü Denetimi ve Davranım Bozuklukları
Soru 20- AnlıksalYetiyitimi;Kavramsal,toplumsal ve uygulamalı alanlarda hem anlıksal hem de uyumsal işlev eksiklilkerinikapsar.Hangisi belirtilerinden biri değildir
A)-zeka testleri ile saptanan akıl yürütme,sorunçözme,tasarlama,soyut düşünme ,yargılama ,okulda öğrenme ve deneyimlerinden öğrenme gibi anlık işlevlerde eksiklik
B)-Kişisel bağımsızlıklta,toplumsal sorumlulukta ve uyumda eksiklik
C)-Ev,okul,iş ve toplum gibi yerlerde iletişimde yetersizlik
D)-özel yeteneklerini değerlendirememe
E)-Toplumsal katılım ve bağımsız yaşama gibi günlük hayatın birçok etkinliğinde kısıtlı işlevsellik

Toplam Soru Miktarı: 20