4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK BAKIMI V
HEMŞİRELİK BAKIM V 5.ÜNİTE BÖLÜM SONU

Soru 1- Duygudurum bozukluklarının oluşumunda nörotransmitter işlev bozuklukları önemli role sahiptir. Aşağıdakilerden hangisi depresyonun oluşumunda geçerlidir
A)-Serotoninde azalma
B)-Dopamin aktivitesinde artma
C)-Kortizol yapımında azalma
D)-Noradrenalinda artma
E)-Serotoninde artma
Soru 2- Aşağıdakilerden hangisi en az bir majör depresif epizod ile en az bir hipomanik nöbetin varlığını gösteren psikiyatrik durumdur
A)-İki uçlu-I
B)-Karışık epizod
C)-İki uçlu-II
D)-Siklotimi
E)-Distimi
Soru 3- Aşağıakilerden hangisi iki uçlu-I Bozukluğa sahip bir hastadaki olası sorunlardandır
A)-Sosyal izolasyon
B)-Aşırı üzüntü ve güçsüzlük
C)-Umutsuzluk
D)-Yaralanma potansiyeli
E)-Kendine yönelik şiddet riski
Soru 4- Aşağıdakilerden hangisi depresyonda bilişsel alanda görülen bozukluklardan biridir
A)-Çökkün ve kederli olma
B)-Geleceğe olumsuz bakış
C)-Dİkkati toplama güçlük
D)-Anhedonik olma
E)-Huzursuzluk
Soru 5- Aşağıdaki ilaç gruplarından hangisi depresyon bozukluğunda uygundur
A)-Antidepresan-antipsikotik
B)-Antidepresan-antikonvülsan
C)-Antipsikotik-lityum
D)-Antipsikotik-antikonvülsan
E)-Lityum-antikonvülsan

Toplam Soru Miktarı: 5