4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK BAKIMI V
HEMŞİRELİK BAKIM V 4.ÜNİTE PSİKİYATRİK TEDAVİLER VE HEMŞİRELİK BAKIMI (b)

Soru 1- monoaminoksidazihibitörleri ile birlikte kullanılmaması gerenlerden yanlış olan hangisidir
A)-tiramin içeren yiyecek ve içecekler
B)-eski peynirler,mayalıürünler,fermenteyiyecekler,kesik süt ürünleri
C)-olgunlaşmamış avokado,incir
D)-bakla,fasulye gibi taneli yiyecekler
E)-lahana,brokoli ,ıspanak gibi sebzeler
Soru 2- MAOI bileşikleri ile birlikte kullanılmaması gereken ilaçlar verilmiştir. Hangisi bu ilaçlardan biri değildir
A)-astım ilaçları
B)-antiviraller
C)-antihipertansifler
D)-epinefrinli anestetikler
E)-dekonjestanlar,diyet hapları
Soru 3- Monaominoksidaz inhibitörlerinin kontrendike olmadığı hastalık hangisidir
A)-kardiyovasküler hastalık
B)-inme öyküsü olanlar
C)-hipertroidi
D)-feokromasitoma
E)-dermatolojik enfeksiyonlar
Soru 4- MAOI yaygın olarak görülen yan etkilerinden olmayan hangisidir
A)-antikolinerjik etkiler
B)-gastrointestinal etkiler
C)-kardiyovasküler etkiler
D)-anksiyete,ajitasyon ve huzursuzluk
E)-insomnia
Soru 5- MAOI tiramin içeren yiyecek,içeceklerle alındığında ve de ilaç etkileşimine bağlı olarak hipertansif kriz yaşanması ciddi yan etkidir.Aşağıdakilerden hangisi bu krizin belirtilerinden biri değildir
A)-şiddetli oksipital baş ağrısı
B)-bulantı ve kusma
C)-ajitasyon
D)-kan basıncının yükselmesi
E)-fotofobi
Soru 6- SSRI özellikleri verimiştir.Hangisi bunlardan biri değildir
A)-yeni kuşak antidepresanlardandır
B)-diğer antidepresanlara göre yan etkileri daha azdır
C)-yeme bozuklukları,obsesifkompulsif ,touretta sendromunda kullanılır
D)-ilaç etkileşimi nispeten daha fazladır
E)-sinapstaserotoninin geri alımını önler
Soru 7- SSRI bileşiklerinin yan etkilerinde görülmeyen belirti hangisidir
A)-uykusuzluk
B)-hipotansiyon
C)-başağrısı
D)-iştahsızlık,bulantı ve kilo kaybı
E)-seksüel disfonksiyon
Soru 8- Lityumun geri alımınıda etkin olduğu nörotransmitterlerden olmayan grup hangisidir
A)-endorfin
B)-seratonin
C)-norepinefrin
D)-dopamin
E)-asetilkolin
Soru 9- Antimaniklerinendike olduğu hastalıklar verilmiştir.Hangi hastalığın tedavisinde kullanılmamaktadır
A)-bipolar bozukluklarda
B)-deliryumda
C)-şizoaffektif bozuklukta
D)-mental bozukluğa bağlı akut hiperaktivitede
E)-
Soru 10- Lityum ile verilen bilgilerden hangisi yanlıştır
A)-karbonhidratlarla alımı etkinliğini düşürür
B)-proteine bağlanmaz
C)-mide barsak kanalından hızlı ve tam olarak emilerek geçer
D)-en yüksek plazma düzeyine 1-2 saatte ulaşır
E)-böbrekler yoluyla metabolize olur
Soru 11- Lityumun yaşam dönemlerine göre kuklanımındaki yanlış hangisidir
A)-anne sütü ve plasentaya çok cabukgeçer,gebelik ve laktasyon döneminde ara verimelidir
B)-gebelikte kullanılması ,yenidoğanda kardiyakanomalilere sebep olabilir
C)-çocuk ve yetişkinlerde kullanılır
D)-yaşlı hastalarda renal fonksiyonlar yetersiz olduğu için toksisite yönünden takip edilmelidir
E)-post op dönemlerde kullanılmamalıdır
Soru 12- Lityum toksisitesinin yüksek olduğu durumlar belirtilmiştir.Hangisi bunlardan biri değildir
A)-lityuma aşırı duyarlılık
B)-renal bozukluklar
C)-pulmoner hastalıklarda
D)tiroid hastalıkları
E)-kardiyovasküler hastalıklar
Soru 13- Hafif lityum toksisitesindenşüphelendiğniz bir hastada gözlemlediğiniz belirtilerden olmayan hangisidir
A)-apati
B)-konsantrasyonda azalma
C)-hafif ataksi
D)-elde tramorlar,kasseyirmeleri
E)-bulantı-kusma
Soru 14- Orta düzeyde lityum zehirlenme belirtisi değildir
A)-şiddetli diyare
B)-bulantı-kusma
C)-orta etkili ataksi
D)-hipotansiyon
E)-hafif konvüzyon
Soru 15- Lityum toksisite tedavisinde hemşirelik girişimlerinden hangisine gerek yoktur
A)-oksijen verilir
B)-ilaç tedavisi kesilir
C)-serumdaki seviyesi ölçülerek toksisite düzeyi belirlenir
D)-hatatibelirtileri,elektrolitseviyeleri,BUN,kreatinin ölçümü yapılır
E)-hemodiyaiz
Soru 16- Anksiyolitikler ve antianksiye ilaçlar hangi durumlarda kullanılır.yanlış olan hangisidir
A)-anksiyete bozuklukları
B)-uyku bozuklukları
C)-heyecansal ve fiziksel hastalıklar
D)-aşırı çevresel stresler
E)-kronik zehirlenmelerde
Soru 17- Benzodiazepinlerin geri çekilme sendrom belirtilerinden olmayan hangisidir
A)-uykusuzluk
B)-kabus görme
C)-ajitasyon
D)-konvüzyon
E)-histerik nöbetler

Toplam Soru Miktarı: 17