4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK BAKIMI V
HEMŞİRELİK BAKIM V 4.ÜNİTE ANTİDEPRESANLAR

Soru 1- Antidepresanların kullanıldığı hastalıklardan olmayan hangisidir
A)-bipolar bozukluklar
B)-major depresyon
C)-deliryum
D)-distimi
E)-
Soru 2- antidepresanların yanıt süreci ile ilgili doğru olmayan hangisidir
A)-1. hafta;anksiyeteazalır,uyku artar
B)-2. hafta;kullanılan ilaca adaptasyon başlar
C)-1. ve 3. Hafta;aktivitede,cinsellikte ,özbakımda bellek ve konsantrasyonda artma ,psikomotorretardasyonda azalma
D)-2.ve 4. Hafta;depresifduygudurumdagerileme,umutsuzlukazalma,özkıyım fikirlerinde azalma görülür
E)-
Soru 3- Trisiklikantidepresanların etkilediği hedef semptomlardan olmayan hangisidir
A)-depresyona eşlik eden depresif duygudurumlara
B)-daha önce hoşlanılan şeylere veya aktivitelere ilgi kaybı
C)-yeme bozukluklarında
D)-uyku düzeninde değişiklikler
E)-anksiyete bozuklukları(panik atak)fobik bozukluklar
Soru 4- trisiklikantidepresanlara başlamadan önce dikkat edilmesi gerekenlerden olmayan hangisidir
A)-kardiyak bozukluğu olan hastalara dikkat edilmeli
B)-kardiyovasküler tanılama yapılmalıdır
C)-EKG önerilir
D)-karaciğer fonksiyon testleri yapılmalıdır
E)-
Soru 5- Trisiklik antidepresanlara ilişkin doğru olmayan ifade hangisidir
A)-major depresyon tedavisi için en uygun seçenektir
B)-presinaptik nöronda çeşitli nörotrasmiterlerin geri alımını bloke ederler
C)-serum yarılanma ömürleri 20-126 saattir bu yüzden,günde sadece tek doz alınmalıdır
D)-tolerans gelişmez ,fakat yüksek dozda alınırsa ölümcül olabilir
E)-ilaçlarlarla birlikte bol sıvı alınarak,vücuttan erken atılımı sağlanmalıdır
Soru 6- trisiklik ajanların kontrendikasyonlarıbilinmektedir.hangisi bunlardan biri değildir
A)-G.İ.S Hastalıkları
B)-kardiyovasküler hastalıklar
C)-glokom
D)-selim prostat hipertrofisi
E)-karaciğer ve böbrek hastalıkları
Soru 7- yüksek doz trisiklik alımı (antikolinerjiktoksisite)semptomlarından olmayan hangisidir
A)-sedasyon
B)-ataksi
C)-ajitasyon
D)-katotoni
E)-stupor
Soru 8- Antikolinerjiktoksisitede bakım ve tedavi yapılması uygun olmayan hangidir
A)-hayati belirtileri izle
B)-EKG
C)-açık hava yolu sağla
D)-laksatif veya mide lavajı uygula
E)-oksijen tedavisi uygula
Soru 9- antidepresanların yan etkilerinden olmayan hangisidir
A)-antikolinerjik etkiler
B)-kardiyovasküler etkiler
C)-serotonin sendromu
D)-agronülositozis
E)-akatizi
Soru 10- Trisiklikantidepresanlar ;antihistaminiklerantiparkinson ve antikolinerjik etkileri olan diğer ilaçlarla alıdığındaantikolinerjik etkisi artar,diğerantidepresanlarla alınırsa serotonerjik etkisi artar,adrenerjikstimülasyona neden olan ilaçlarla birlikte alındığında sempatomimetik etkileri (taşikardi,hipertansiyon)artar
A)-doğru
B)-yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 11- Psikiyatrik ilaçların antikolinerjik yan etkilerinde hemşirelik bakımında yapılmaması gereken hangisidir
A)-Ağız kuruluğunda ;ağzını sık sık suyla çalkalamasını öner
B)-bulanık görme sorunu ortadan kalkana kadar arç kullanmaktan kaçınması gerektiği söylenmeli
C)-ürinerretansiyon sorunu olduğunda mesane distansiyonu yönünden değerlendirme yap
D)-konstipasyon sorunlarında günde 6-8 bardak su içmesi,posalı yiyecekler yemesi ve egzersiz yapması gerektiği anlatılmalı
E)-ağız hijyeni için diş macunu ile fırçalaması gerektiği söylenmeli
Soru 12- İlaç kullanımında Kardiyovasküler yan etkilerde hemşirelik bakımında yapılmaması gereken nedir
A)-apikalradyal nabız değerlendirmesi yap
B)-ani oturma ve kalkma hareketlerinde kaçınması gerektiğini anlat
C)-tansiyonu günde bir kez almak yeterlidir
D)-baş dönmesi yönünden takip et
E)-sersemlik hissettiğinde bu durumu bildirmesi gerektiği konusunda uyarıda bulun
Soru 13- Psikiyatrik ilaç tedavilerinde hasta ve ailesine yönelik eğitimde hemşirenin rolü ve sorumluluğunda olmayan hangisidir
A)-hastanın önerilen tedavi rejimine uymasının önemi anlatılmalı
B)-ilaçların etkilerini göstermesinin birkaç haftayı bulacağı söylenmeli
C)-minör yan etkilerin yönetimi hasta ve ailesine anlatılmalı
D)-ilaçların birçoğunun tolerans veya bağımlıklık yapacağı belirtilmeli
E)-geçmeyen yan etkiler olduğunda mutlaka doktoruna haber verilmeli
Soru 14- Psikiyatri kliniğindeki hastalarda ilaç kullanma ile ilgili olabilecek sorunlardan olmayan sizce hangisidir
A)-hastalar ilaçları ile ilgili konuşmaya,öğrenmeğe ihtiyaç duyabilirler
B)-ilaç yerine yiyeceklerin verilmesini tercih edebilirler
C)-geçici antikolinerjik yan etkilerden dolayı kullanmak istemeyebilirler
D)-ilacı aldığını unutup ısrarla tekrar almak isteyebilirler
E)-ilaçlardan kuşku duyup saklayabilirler
Soru 15- Psikiyatrik ilaçlarla ilgili hemşireninyanlış yaptığı davranış hangisidir
A)-ilaçlar çift kilit altında ve görülmeyen bir yerde saklanmalıdır
B)-ilaç dağıtımında kullanılan kadehler cam yada metal olmamalıdır
C)-ilaçlar hergün aynı merkezden ve bir bariyerin arkasından dağıtılmalıdır
D)-her hastanın ilacı tedavi saatinde başucuna bırakılarak içmesi gerektiği söylenmelidir
E)-
Soru 16- Aşağıda verilen bilgilerden yanlış olan hangisidir
A)-psikiyatrik tedavide gastrointestinaliritasyona neden olmaması için lityum yemeklerle birlikte veya süt ile alınmalıdır
B)-lityum tedavisi sırasında idrar atılımı artacağı için kafeinin aşırı tüketiminden kaçınılmalıdır
C)-Alkol kullanımı antidepresanların etkisini arttırır
D)-Sigara kullanımının TSA ve antipsikotiklerin etkisini azaltabilir
E)-lityum alırken nonstreroit ilaç kullanılmamalıdır
Soru 17- psikiyatrik ilaç tedavisi alan hastanızda karaciğer enzimleri yükselmiş,sarılık ,ateş,bulantı ve abdominal ağrı varsa ne gibi bir yan etki düşünürsünüz
A)-agranülositoz
B)-hepatotoksisite
C)-nöroleptikmalignsendrom
D)-serotoninsendrom
E)-

Toplam Soru Miktarı: 17