4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK BAKIMI V
HEMŞİRELİK BAKIM V 3.ÜNİTE BÖLÜM SORULARI

Soru 1- Aşağıdakilerden hangisi Bleuler’in 4 A belirtilerine girmez
A)-Asosiyasyon
B)-Autizm(Otizm)
C)-Anhedoni
D)-Ambivalans
E)-Affekt
Soru 2- Aşağıdakilerden hangisi şizofrenininnegatif belirtileri içine girmez
A)-Asosyallik
B)-Anhedoni
C)-Avolisyon
D)-Delüzyon
E)-Ambivalans
Soru 3- Şizofrenide en yaygın görülen halüsinasyon türü aşağıdakilerden hangisidir
A)-Görme halüsinasyonları
B)-Taktil halüsinasyonları
C)-İşitme halüsinasyonları
D)-Koku halüsinasyonları
E)-Tat halüsinasyonları
Soru 4- Psikotik bir hastanın takip edildiği ve zarar göreceğine ilişkin sanrıları aşağıdakilerden hangisidir
A)-Perseküsyonsanrısı
B)-Paranoid sanrısı
C)-Referanssanrısı
D)-Nihilistliksanrısı
E)-Etkilenme sanrısı
Soru 5- Şizofreninin negatif ve pozitif belirtileri yanısıra eşzamanlı bipolar bozukluk semptomlarının olduğu psikotik bozukluk aşağıdakilerden hangisidir
A)-Şizofreniform bozukluk
B)-Kısa psikotik bozukluk
C)-Sanrılı bozukluk
D)-Şizoaffektif bozukluk
E)-Poatpartum psikoz
Soru 6- Şizofreninin etyolojisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur
A)-Beyinde dopamin sistemi normalden az çalışır
B)-Etyolojisinde genetik faktörlerin rolü yoktur
C)-Lateral ventriküller normalden daha geniştir
D)-Grand mal nöbet ataklarıyla başlar
E)-Oksipital lob aktivitesinde azalma vardır
Soru 7- Aşağıdaki ifadelerden doğru olanı işaretleyiniz
A)-Erkeklerde başlangıç yaşı kadınlara göre daha erkendir
B)-Her iki ebeveyni şizofrenolançocuklarda hastalanma riski %15 dir
C)-Erken yaşta başlayan şizofrenide gidiş ve sonlanım iyidir
D)-Sosyaekonomik düzeyi yüksek olanlara şizofreni daha yaygındır
E)-Tek yumurta ikizlerine hastalanma riski %20dir
Soru 8- Şüphe ile etrafına bakan hemşireye ‘’Bana niye öyle bakıyorsunuz?’’ diyen bir hastaya yaklaşıma dikkat edilmesi gereken en önemli nokta aşağıdakilerden hangisidir
A)-Samimi bir şekilde hastanın omzuna dokunmak
B)-Hasta ile doğrudan ve sürekli göz kontağı kurmak
C)-‘’Asla sana kötü gözle bakmıyorum’’şeklinde açıklamak
D)-Güven oluşturmak için anlaşılır konuşmak
E)-Hastaya cevap vermeden işinize devam etmek
Soru 9- Halüsinasyonu olan bir şizofreni vakasında hemşire öncelikle neyi bilmelidir
A)-Halüsinasyonun süresini
B)-Halüsinasyonun içeriğini
C)-Halüsinasyonun sıklığını
D)-Halüsinasyonun nedenini
E)-Halüsinasyonun tetikleyicisini
Soru 10- Perseküsyon tipi sanrıları olan bir hastaya yaklaşımda kısa vadeli amacımız ne olur
A)-Hastanın şüpheci davranışları azalacak
B)-Hasta duygu ve düşüncelerini sözel olarak ifade edecek
C)-Hasta diğer kişilerinde onayladığı gerçekler hakkında güven geliştirecek
D)-Hasta çalışanlarla güvene dayalı ilişki geliştirecek
E)-Hasta diğer kişilerle sıkıntı yaşamadan sosyal ilişkiler kuracak

Toplam Soru Miktarı: 10