4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK BAKIMI V
HEMŞİRELİK BAKIM V 3.ÜNİTE ŞİZOFRENİ (b)

Soru 1- Şizofren etyolojisi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır
A)-Sinaptik aralıkta nörepinefrin seviyesi düşüktür
B)-Sinaptik aralıkta seratonin seviyesi yüksektir
C)-Sinaptik aralıkta dopamin seviyesi düşüktür
D)-Post sinaptik reseptör duyarlılığı yüksektir
E)-
Soru 2- Şizofreninin tedavisi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)-tedavi edilebilir bir hastalıkltır.Tedaviden kasıt,belirtilerin kontrolü anlamına gelmektedir
B)-tedavide standart bir plan yoktur
C)-tedavide tipik ve atipik antipsikotikler kullanılır
D)-tipik antipsikotiklerin etkisi daha çok dopamin reseptörlerini nötrolize etmeye dayanır
E)-tipik(birinci kuşak)antipsikotikler pozitif belirtilerde etkili iken,negatif ve bilişsel belirtiler üzerinde istenen etkiyi göstermemesi nedeniyle atipik(ikinci kuşak)antipsikotikler devreye girmiştir
Soru 3- Halüsinasyonu olan şizofren vakası için aşağıdaki girişimlerden hangisi doğrudur
A)-Halüsinasyonu red etme
B)-Halüsinasyonunu destekleme
C)-Halüsinasyonunu ifade etme
D)-Çevresel uyaranları artırma
E)-
Soru 4- Tarkan’ın kendisine aşık olduğunu, kendisine her akşam televizyondan mesaj gönderdiğini, kendisini görmek için pepsi reklamında oynadığını söyleyen genç biz kızda hangi tip sanrılar vardır
A)-Megolamanik sanrılar
B)-Megolamanik ve perseküsyon sanrıları
C)-Eritomanik ve referans sanrılar
D)-Eritomanik ve perseküsyon sanrılar
E)-
Soru 5- Şizofren hastanın hemşirelik bakımında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır
A)-Sosyal izolasyonda odada yalnız bırakma
B)-Yönelim bozukluğunda sorularla oryantasyonu sağlama
C)-Hezeyanda sanrıların diğer insanlarla paylaşımını önleme
D)-Öz bakım yetersizliğinde günlük aktivite listesi hazırlama
E)-
Soru 6- şizofreni hastalığının gidişi ve sonlanımı ile ilgili doğru olmayan hangisidir
A)-birden ya da yavaş yavaş başlayabilir
B)-proromal belirtilerin olduğu yavaş bir başlangıç görülür
C)-hastalığın gidişi her bireyde farklı olmakla birlikte ,psikotik alevlenmeler ve yatışmalarla seğreder
D)-hastalığın başlangıcındaki kötüleşme ve bozulmalar ortalama 5 yıl sürer
E)-hiçbiri
Soru 7- postpartum psikoz;doğumdan sonra ortaya çıkan şiddetli depresyon ve sanrılarla belirli bir sendromdur.Hangisi doğru olmayan bilgidir
A)-genellikle postpartum 2-3 günlerde ortaya çıkar
B)-çoğu ataklar ilk doğumlarda görülür
C)-doğumdan sonra hormon seviyelerindeki ani değişimlerle görülür
D)-bazen duygudurum bozukluğu,psikotik bozukluk ya da ikincil psikotik bozukluk görülür
E)-sonraki doğumlarda tekrarlanma riski yüksektir
Soru 8- postpartum psikoz belirtilerinde olmayan hangisidir
A)-annelik konusundaki psikodinamik çatışmalar
B)-insomniya(uykusuzluk)
C)-emosyonel labilite(kararsızlık)
D)-bebek bakımı hakkında bilgi araştırması
E)-konvüzyon,mantıksız düşünme ve sanrılar f-bebek hakkında obsesif düşünceler
Soru 9- şizofrenin pozitif belirtilerinden olmayan hangisidir
A)-varsanılar
B)-aloji
C)-sanrılar
D)-pozitif yapısal düşünce bozukluğu
E)-tuhaf davranış
Soru 10- şizofrenin negatif belirtilerinden hangisi değildir
A)-duygulanımda düzleşme,küntlük
B)-aloji(konuşma yoksunluğu)
C)-avolisyon,apati
D)-anhedoni-asosyallik
E)-sanrı
Soru 11- Aşağıdakilerden hangisi düşüncenin içeriğine ait bir bozukluktur
A)-sanrı
B)-varsanılar
C)-yanılsamalar
D)-duygulanımda küntleşme
E)-zevk alamama
Soru 12- hangisi şizofrenide psikomotor davranış bozukluklarından birisi değildir
A)-ajitasyona karşı içe kapanma
B)-uygunsuz yüz ifadesi
C)-katatoni,postür alma
D)-stereotipik davranışlar
E)-mutizm
Soru 13- Birbirinden ayrı ayrı tanı konulamayan şizofreni ve duygudurum bozukluklarının birlikte görüldüğü,en az bir ay sürdüğü majör depresyon ve bipolar tiplerinin olduğu psikotik bozukluk hangisidir
A)-kısa psikotik bozukluk
B)-şizfreniform bozukluk
C)-şizoaffektif bozukluk
D)-sanrılı bozukluk
E)-
Soru 14- pozitif psikotik (Sanrılar,varsanılar,darmadağın konuşma ve katotoni ) belirtilerden en az birinin aniden başlaması ve en az bir gün ,fakat 1 aydan daha kısa süre sürdükten sonra hastalık öncesi işlevselliğe döndüğü psikoz türü hangisidir
A)-postpartum psikoz
B)-şizoaffektif psikoz
C)-sanrılı bozukluk
D)-kısa psikotik bozukluk
E)-
Soru 15- sanrılı psikoz ile ilgili doğru olmayan hangisidir
A)-sanrıların içeriği her zaman persekütuar nitelikte değildir
B)-en az bir ay boyunca süren birden fazla şaşılacak olan sanrılar
C)-işitsel yada görsel sanrılar olsa bile belirgin değildir
D)-sanrılaarın etkisi dışarıdan bakıldığında hastanın işlevselliğinde belirgin bir bozukluk yoktur
E)-birçoğu çabuk kızar ,alınır ve disforik duygudurum gösterir
Soru 16- şizofreni hastanızda izolasyon ve içe kapanma varsa hemşirelik girişimleri olarak neler yapılmalıdır,yanlış olanı bulunuz
A)-hasta ile güvenli ilişkisi kurun
B)-sık,planlı ve kısa etkileşimlerde bulun
C)-basit ve birebir aktiviteler planlayın
D)-hastanın diğer hastalar ile etkileşimini güçlendirin
E)-sosyal beceri eğitimleri sağlayın
Soru 17- Halüsünasyonları olan hastanın hemşirelik bakımında planlama ve uygulama aşamasında yapılanlardan yanlış olan hangisidir
A)-halüsünasyonun içeriğini açıklığa kavuşturun
B)-İşitsel halüsünasyonu varsa, bunların hasta veya diğer kişiler için risk oluşturan komut halüsünasyonlar olup olmadığını öğrenmek önemlidir
C)-hastaya sizin bu sesleri duymadığınızı ama onların onun için gerçek olduğunu bildiğinizi söyleyin
D)-Halüsünasyonlar hakkında tartışmaktan kaçının, mümkünse konuyu değiştirin
E)-empati kurarak hastayı anlamaya çalışın
Soru 18- Hasta şüpheci ve hostil ise;hemşirelik girişimlerinden yanlış olan hangisidir
A)-Profesyonel ilşki oluştur; dostça davranmak tehdit edici olabilir
B)-Hastaya dokunurken dikkatli ol. Çünkü hasta bu davranışı tehdit olarak algılayabilir
C)-Terapötik ortam sınırları içinde mümkün olduğunca (kontrol ve otonomi) için hastaya izin ver
D)-Kısa etkileşimlerle dürüst bir ilişki oluşturmaya çalış
E)-Hasta söylediklerini yanlış yorumladığında önemseme,duymamış gibi davran
Soru 19- EKT tedavisi hangi hastalarda kullanılmaz
A)-katotoni
B)-multp skleroz
C)-antipsikotiklerin teretojen etkilerinden şüphe edilen gebeliklerde
D)-ağır ajitasyon gösterenlerde
E)-
Soru 20- Hasta ajite davranış ve şiddet olasılığı gösterirse;yanlış olan hemşirelik girişimi hangisidir
A)-Ajitasyonun erken ipuçlarını gözle. Hastada dışlaştırma davranışı başlamadan girişimde bulun
B)-Hasta ajite olduğunda güvenli, sakin bir çevre sağlayarak uyaranları azalt
C)-Hasta sözel olarak hostil olduğunda ayrıntılarla konuşmaktan sakın
D)-Sakin, ılımlı bir ses tonu kullan
E)-Fiziksel temastan kaçınmayın,dostça yaklaşın

Toplam Soru Miktarı: 20