4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK BAKIMI V
HEMŞİRELİK BAKIM V 2.ÜNİTE BÖLÜM SORULARI

Soru 1- Aşağıdakilerden hangisi agorafobinin özelliklerinden değildir
A)-Toplu taşıma araçlarınıkullanmada kaygı, korku yaşanır
B)-Korku,kaygıyaratan durumdan kaçınma davranışı vardır
C)-Yalnız-yardımsız-çaresiz hissettiği zaman yoğun kaygı duyar
D)-Toplumsal alanlarda işlevselliğin azalmasına neden olur
E)-Kaygı ve kaçınma süreklilik göstermeyen bir durumdurL
Soru 2- Aşağıdaki semptomlardan hangisi panik atak semptomlarından değildir
A)-Soluğun kesilmesi
B)-Karınağrısı
C)-Kalphızınınazalması
D)-Sersemlik hissi
E)-Terleme
Soru 3- Bellek, kimlik, bilinç, algılama ve motor davranışlardaanivegeçicibozulmayadadeğişmegörülenDisosyatif bozukluklarda kullanılan savunma düzeneğinde biri aşağıdakilerden hangisidir
A)-Yalıtım
B)-Çözülme
C)-Dönüştürme
D)-İnkar
E)-Yüceltme
Soru 4- Aşağıdakilerden hangisi çocuğun normal bağlanma sürecinin olumsuz çevresel faktörler nedeniyle bozulması sonucu ortaya çıkan, uygun olmayan sosyal davranışlarla karakterize bir bozukluktur
A)-Tepkisel BağlanmaBozukluğu
B)-Uyum bozukluğu
C)-Ayrılma kaygısı bozukluğu
D)-Yaygın kaygı bozukluğu
E)-Akut gerginlik bozukluğu
Soru 5- Beden algısı bozukluğu olan bir kişinin tedavisinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz
A)-Vücut biçiminden hoşnutsuzlukla ilgili saplantılı düşüncelerin değiştirilmesi
B)-Fotoğraflar aracılığıyla vücudun değişik yerlerini keşfettirme
C)-Çirkinlik kaygılarından dolayı kaçınılan ortamlara alıştırma
D)-Huzursuzluğu alevlendiren yerlere karşı sistematik duyarsızlaştırma
E)-Beğenmediği bölgelerin cerrahi olarak düzeltilmesi

Toplam Soru Miktarı: 5