4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK BAKIMI V
HEMŞİRELİK BAKIM V 1.ÜNİTE BÖLÜM SORULARI

Soru 1- Aşağıdakilerden hangisi bireyin gerçeği değerlendirme yetisinin bozulduğu, kişinin kendine has bir yaşantı yaşadığı duygu, düşünce ve davranışlarda bozuklukların oluştuğu ruhsal bozukluklara verilen ortak addır
A)-Psikoz
B)-Nevroz
C)-Psikonevroz
D)-Dezorganize Davranış
E)-Dezorganize Düşünce
Soru 2- Akıl hastalarının içlerine şeytan girdiği gerekçesiyle yakıldığı çağ hangisidir
A)-İlkçağ
B)-Eskiçağ
C)-Ortaçağ
D)-Yeniçağ
E)-Yakınçağ
Soru 3- Ruhsal bozukluklarının tanılanmasında ve sınıflandırmasında ilk önemli adımı atan ruh hekimi aşağıdakilerden hangisidir
A)-S.Freud
B)-P.Janet
C)-B:Rush
D)-E:Kraepelin
E)-Karen Horney
Soru 4- Türkiye’de ilk profesyonel psikiyatri hemşiresi kimdir
A)-Perihan Velioğlu
B)-Çaylan Pektekin
C)-Nebahat Kum
D)-Gülşen Terakye
E)-Eren Kum
Soru 5- Aşağıdaki rollerden hangisi hemşirenin direkt rolleri arasında değildir
A)-Bakım verici
B)-Danışman
C)-Vaka yöneticisi
D)-Eğitici
E)-Terapist

Toplam Soru Miktarı: 5