4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK BAKIMI V
HEMŞİRELİK BAKIM V 1.ÜNİT (b)

Soru 1- Aşağıdakilerden hangisi ruhsal bakımdan sağlıklı olan bir kişide bulunan özelliklerdendir?
A)-Geleceğe dönük planları olmalıdır
B)-Toplumda bir yeri ve görevi olduğu duygusunu kazanmış olmalıdır
C)-İçinde yaşadığı çevre ile ilişkiler kurabilmeli ve sürdüre bilmelidi
D)-Karşılaştığı güç durumlarda başa çıkma gücü bulunmalı ve uyum sağlaya bilmelidir
E)-Hepsi
Soru 2- Yaş gruplarına göre psikiyatrinin sınıflandırılması yapıldığında hangisi dışarda kalır?
A)-Bilişsel davranışçı psikiyatri
B)-Geriatrikpsikiyatri
C)-Erişkin psikiyatrisi
D)-Çocuk psikiyatrisi
E)-Ergen psikiyatrisi
Soru 3- Ruhsal sorunların ve ruhsal refahın kişiler arası ve kültürel bağlamında odaklanmış psikiyatri dalı hangisidir?
A)-Adli psikiyatri
B)-Sosyal psikiyatri
C)-Kültürler arası psikiyatri
D)-Varoluşçu psikiyatri
E)-Konsültasyon psikiyatrisi
Soru 4- Hipokrat vücut sıvılarını göre birbirinden farklı dört mizaç tanımlamıştır. Hangisinde kan sıvısı etkin rol oynar kanlı canlı neşeli kişilerdir
A)-Sinirli mizaç
B)-Ağır kanlı mizaç
C)-Hafif kanlı mizaç
D)-Karasevdalı mizaç
E)-Melankolik mizaç
Soru 5- İbn-isina hekimlik alanında önemli gelişmeler yaratmıştır. İbni sina ruhu bitkisel hayvansal ve insani olarak üç ögeyi ayırmıştır. Bitkisel ruhun beslenme ve üreme hayvansal ruhun algılama ve hareket insani ruhunda yüksek idealler ve ahlaki değerleri yürütme işlevi olduğunu savunmuştur
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 6- Osmanalı tarihinde ilk akıl hastanesini hangi padişah yaptırmıştır?
A)-Yavuz Sultan Selim
B)-Kanuni Sultan Süleyman
C)-Abdülmecid
D)-II.Murat
E)-Fatih Sultan Mehmet
Soru 7- Türkiye’de ilk çağdaş psikiyatri eğitimi nerede ne zaman başlamıştır?
A)-1927 yılında toptaşı Bimarhanesinde
B)-1898’de gülhane askeri tıp okulunda
C)-1525 yılında toptaşı Bimarhanesinde
D)-1919’da Ankara tıp fakültesi nde
E)-1927 yılında İstanbul Üniversitesi
Soru 8- Türkiye’de Psikiyatri hemşireliğinde doktora programı ne zaman açılmıştır?
A)-1970
B)-1968
C)-1956
D)-1960
E)-1987
Soru 9- PeplauKuramında hemşireliği kişiler arası ilişkilere dayanan teropatikbir süreç olarak ele alır. Bu süreçte birbirini izleyen dört aşama vardır Asağıdakilerden hangisi bu aşamalardan biri değildir
A)-Oryantasyon
B)-Tanıma
C)-Yararlanma
D)-Çözümleme
E)-Dostça ilişki aşaması
Soru 10- Ida jean Orlando kuramını hemşire hasta arasındaki etkileşime temellendirilmiştir kuramında üç temel aşama vardır bu aşamalardan hangisi gözlenen davranışlara hemşirenin verdiği tepkilerden oluşur
A)-Hemşirelik etkinlikleri
B)-Hemşirenin tepkisi
C)-Sağlıklı/hasta bireyin davranışı
D)-Sempati aşaması
E)-Dostça ilişki aşaması
Soru 11- Joyce Travelbeehemşirenin hasta ile ilişkisinde iletişimin öneminden bahsetmiştir ve hasta ile hemşire iletişimindeki aşamalardan bahsetmiştir aşağıdakilerden hangileri bu aşamalardandır
A)-İlk karşılaşma aşaması
B)-Kimliklerin ortaya çıkma aşaması
C)-Empati aşaması
D)-Sempati aşaması
E)-Hepsi
Soru 12- Ruh sağlığı ve psikiyatri hemşirelerinin İşlevleri hangileridir
A)-Ruh sağlığı ve psikiyatri hemşireliği ile ilgili araştırmalar ve projeler yürütür
B)-Geleceğe yönelik olarak çağdaş yeni bilgilerin ülke koşullarına uygun olacak şekilde eğitim ve hizmet alanına aktarılmasına katkı sağlar
C)-Özel eğitim alarak bireysel ve grup Psikoterapileri yürütür
D)-Birey aile ve toplumun ruh sağlığını koruma geliştirme ve hastalık hallerinde iyileşme süreci hızlandırıcı girişimleri destekler ve katkıda bulunur
E)-Hepsi
Soru 13- ANA tarafından yayınlanan ruh sağlığı ve psikiyatri hemşireliği uygulama standartlarından hangisinde Ruh sağlığı ve psikiyatri hemşiresi hemşirelik girişimlerinin uygulanması neticesinde hastada oluşmasını beklediği sonuçları belirler
A)-Standart-4 planlama
B)-Standart-3 sonuç kriterlerinin belirlenmesi
C)-Standart-2 tanı koyma
D)-Standart-5 uygulama
E)-Standart-6 değerlendirme
Soru 14- Psikiyatri hemşirelerinin mesleki performans standartları arasında Hangisinde ruh sağlığı ve psikiyatri hemşiresi uygulamalarının her aşamasında hasta sağlık ekibi ve diğer ilgili kişilerle işbirliği yapar
A)-Standart 6 disiplinler arası işbirliği
B)-Standart 2 performans değerlendirme
C)-Standart 8 kaynakların kullanımı
D)-Standart 4 meslektaşlık
E)-Standart 1 bakımın kalitesi
Soru 15- ANA tarafından yayınlanan ruh sağlığı ve psikiyatri hemşireliği uygulama standartlarında standart-5 uygulama daha ileri düzey uygulama girişimleri arasında Aşağıdakilerden hangileri vardır
A)-Psikoterapi
B)-Farmakolojik ilaçların reçete edilmesi (Ülkemiz için geçerli değildir
C)-Konsültasyon
D)-Hepsi
E)-
Soru 16- ANA tarafından yayınlanan ruh sağlığı ve psikiyatri hemşireliği uygulama standartlarında standart-5 Temel düzeyi uygulama girişimleri arasında hangisinde hastaya stres yönetimi teknikleri öğretilir girişkenlik eğitimi ve ebeveyn okulları hakkında bilgilendirilir ve yönlendirilir
A)-Vaka yönetiminde
B)-Psiko biyolojik girişimlerde
C)-Sağlığı geliştirme ve sağlık bakımında
D)-Sağlık eğitiminde
E)-Öz bakım aktivitelerinde

Toplam Soru Miktarı: 16