3   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK BAKIMI II
HEMŞİRELİK BAKIM II VİZE SORULARI (b)

Soru 1- Aşağıdakilerden hangisi mekanik bağırsak temizliğine bağlı olarak görülmez
A)-Elektrolit kaybı
B)-Anostomoz sızıntısı
C)-Hipotermi
D)-Konfor düzeyinde bozulma
E)-Dehidratasyon
Soru 2- Meme kanseri nedeniyle cerrahi girişim uygulanan hastalarda, cerrahi girişimin uygulandığı koldan tansiyon ölçülmemesinin, o kola damar yolu açılmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir
A)-Lenf ödem gelişimini önlemek
B)-Omuzda kontraktür oluşumunu engellemek
C)-Fantom ağrısı gelişmesini önlemek
D)-Seroma gelişimini önlemek
E)-Emboliyi önlemek
Soru 3- Aşağıdakilerden hangisi memenin en sık rastlanan iyi huylu hastalığıdır
A)-Fibroadenomlar
B)-Granülomatöz mastit
C)-Mastit
D)-Meme apsesi
E)-Meme kanseri
Soru 4- Aşağıdakilerden hangisi kardiyopulmoner değerlendirmede yaşam bulgularının alınıp, kaydedilmesi ve rapor edilmesi gerekli olan bulgulardan değildir
A)-Hipertansiyon
B)-Taşikardi
C)-Dispne
D)-Siyanoz
E)-Kalp atışı
Soru 5- Aşağıdakilerden hangisi Ameliyat Sonrası Hızlandırılmış İyileşme (ERAS) taburculuk ölçütlerinden biri değildir
A)-Yeterli ağrı kontrolü
B)-Ameliyat öncesi ile karşılaştırılabilir düzeyde mobilizasyon yeteneği
C)-Taburcu olma isteği
D)-Normovolemi
E)-Vücut sıcaklığında artış
Soru 6- Aşağıdakilerden hangisi infeksiyon zincirinde yer almaz
A)-Bağışıklama
B)-Taşınma yolu
C)-Giriş kapısı
D)-Hassas konakçı
E)-İnfeksiyon etkeni
Soru 7- Aşağıdakilerden hangisi distributif şokun nedenlerinden değildir
A)-Anaflaksi
B)-Aşırı doz
C)-Sepsis
D)-Spinal kord yaralanması
E)-Aşırı kanama
Soru 8- Aşağıdakilerden hangisi hipovolemik şokun nedenlerinden değildir
A)-Aşırı kusma
B)-Pulmoner emboli
C)-Yoğun diüretik kullanımı
D)-Geniş yanık
E)-Aşırı kanama
Soru 9- Aşağıdakilerden hangisi tetanozun destekleyici tedavi ve bakımında yer almaz?
A)-Yakın izlem
B)-Önerilen tıbbi tedavinin uygulanması
C)-Uyarı kontrolsüz çevre
D)-Beslenmenin üst düzeyde sağlanması
E)-Elektrolit sıvı gereksiniminin karşılanması
Soru 10- Aşağıdakilerden hangisi dolaşan kan akımında azalma ile karakterize şok türüdür
A)-Septik şok
B)-Anaflaktik şok
C)-Kardiyojenik şok
D)-Nörojenik şok
E)-Hipovolemik şok
Soru 11- Yeterli tedavi ve bakımı yapılamayan infeksiyonlar hangi şok türüne neden olabilir
A)-Nörojenik şok
B)-Hipovolemik şok
C)-Septik şok
D)-Anaflaktik şok
E)-Kardiyojenik şok
Soru 12- Aşağıdakilerden hangisi yara iyileşmesinde görülen komplikasyonlardan değildir
A)-Fistül
B)-Fissür
C)-Hipertrofik skar
D)-Kanama
E)-Eviserasyon
Soru 13- Aşağıdakilerden hangisi genel anestezinin dönemlerinden değildir
A)-Analjezi evresi
B)-Eksitasyon evresi
C)-Meduller depresyon evresi
D)-Cerrahi anestezi evresi
E)-İnfiltrasyon evresi
Soru 14- Aşağıdakilerden hangisi ameliyat sabahı hastanın ameliyathaneye transferinde yer almaz
A)-Ameliyat gömleği giydirilir
B)-Kimlik belirten künye hastanın koluna takılır
C)-Hasta bir refakatçi eşliğinde ameliyathaneye gönderilir
D)-Ameliyat hazırlık listesi çek edilir
E)-Hastanın tüm tetkikleri hazırlanır
Soru 15- Yaranın iyileşme aşaması olan enflamasyon fazında yara yerinde oluşan damarsal değişimler aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru sıralanmıştır
A)-Hemostaz - Pıhtı oluşumu - Vazokonstrüksiyon – Vazodilatasyon
B)-Vazokonstrüksiyon - Vazodilatasyon - Pıhtı oluşumu – Hemostaz
C)-Vazodilatasyon - Vazokonstrüksiyon - Pıhtı oluşumu – Hemostaz
D)-Vazokonstrüksiyon - Pıhtı oluşumu - Hemostaz – Vazodilatasyon
E)-Pıhtı oluşumu - Vazokonstrüksiyon - Vazodilatasyon – Hemostaz
Soru 16- Aşağıdakilerden hangisi Cerrahi Alan İnfeksiyonunda ameliyathane ve çevresine ilişkin risk faktörlerinden değildir
A)-Cilt bütünlüğünün ortadan kalkması
B)-Cerrahi giysiler
C)-Çevre yüzeylerinin temizliği
D)-Havalandırma
E)-Ameliyathane ısısı
Soru 17- Aşağıdakilerden hangisi ameliyat sonrası hemşirelik bakımının planlama aşamasına ilişkin hedeflerden biridir
A)-Pulmoner ödemi önlemeye ilişkin girişimleri uygulama
B)-Komplikasyonları önleyici girişimleri planlama
C)-Hastayı ameliyathaneye transfer etme
D)-Hastaya pozisyon verme
E)-Hemşirelik girişimlerinin sonuçlarını değerlendirme
Soru 18- Aşağıdakilerden hangisi anestezi ve ameliyat sonrası gözlenebilecek belirti ve bulgulardan biri değildir
A)-Kalp yetmezliği
B)-Yaygın damar içi koagülasyon
C)-Gastrointestinal kanama
D)-Pulmoner emboli
E)-Pulmoner emboli
Soru 19- Aşağıdakilerden hangisi cerrahi risk ya da komplikasyon riskini artıran sorunlar arasında yer almaz
A)-Planlanan cerrahi girişimin tipi
B)-Kullanılan ilaçlar
C)-Öncesi cerrahi deneyim
D)-Cinsiyet
E)-Yaş
Soru 20- Ameliyat öncesi hastaya öğretilen Spirometre (Triflow) ile solunum egzersizine ilişkin bilgilerden hangisi yanlıştır
A)-Spirometre ağızdan çıkarttırılır ve hastanın 4-5 normal nefes alıp vermesi istenir
B)-Spirometreyi dik pozisyonda tutması söylenir. Spirometre ekspiryum sırasında ters çevirmesi, inspiryum sırasında düz tutulması istenir
C)-Burnundan yavaşça ve derin nefes alması 2-3 saniye için nefesini tutması söylenir
D)-Hasta dik pozisyonda oturtulur
E)-Alınan havayı kısa bir süre ağızda tutması ve sonra nefes vermesi söylenir

Toplam Soru Miktarı: 20