3   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK BAKIMI II
HEMŞİRELİK BAKIM II VİZE SORULARI (a)

Soru 1- Aşağıdakilerden hangisi ameliyat sonrası hemşirelik tanılarından biri değildir
A)-infeksiyon riski
B)-derin ven trombozu olasılığı
C)-kabızlık
D)-hipotermi
E)-solunum sürekliliğinde değişim
Soru 2- Aşağıdakilerden hangisi hipovolemik şoktaki hastanın tedavi ve bakımında hedeflenen konulardan değildir
A)-intravasküler alanda daha fazla kaybın önlenmesi
B)-hasta /ailesinin rahatlatılması
C)-sıvı replasmanının önlenmesi
D)-nedenin belirlenmesi
E)-kaybınkontrol altına alınması
Soru 3- Hastanın ameliyathaneya girmesiyle başlayıp , anestezi sonrası bakım ünitesine() transferiyle sonlanan dönem aşağıdakilerin hangisidir
A)-taburculuk dönemi
B)-ameliyat öncesi dönem
C)-ameliyat sırası dönem
D)-ameliyat sonrası dönem
E)-ameliyata hazırlık dönemi
Soru 4- Aşağıdakilerden hangisi ameliyat sonrası ekstübasyon kriterleri kapsamında değildir
A)-torasik solunum
B)-öksürme refleksinin yeniden kazanılması
C)-dilin orafaragiyal bölgeye kaçması
D)-öğürme refleksinin geri gelmesi
E)-başın yukarı yöne hareketi
Soru 5- Aşağıdakilerden hangisi fiziksel değerlendirmede infeksiyona ilişkin belirlenmesi ve kaydedilerek rapor edilmesi gereken bulgular arasında yer almaz
A)-dizüri,bulanık değişik renkte,kötü kokulu idrar varlığı
B)-ıv kateter yada yara yerinde kızarıklık,ödem,ağrı
C)-beyaz kan hücre azalması(lökositlerin azalması)
D)-pürülan balgam çıkarılması
E)-beden sıcaklığının 37 derecenin üzerinde olması
Soru 6- Meme kanseri en sık hangi kadranda gelişir
A)-alt dış kadran
B)-üst dış kadran
C)-areola
D)-üst iç kadran
E)-alt iç kadran
Soru 7- Yara bakımı ile ilgili aşağıda belirtilen girişimlerden hangisi yanlıştır
A)-travmadan hemen sonra yaraya sıcak uygulama yapılması ağrı ve ödemi azaltır
B)-dinlenme bedenin oksijen ve beslenme ürünleri daha iyi kullanması sağlayarak iyileşme sürecine yardımcı olur
C)-siyah yaralarda yara debridmanı yapılır
D)-bağışıklık sistemi baskılanan hastalarda beden sıcaklığındaki artış derhal tedavi edilmelidir
E)-yara temizliğinde solüsyon olarak en sık serum fizyolojik kullanılır
Soru 8- meme kanserli hastada ameliyat sonrası lenfödemden korunmak için etkilenen kolla ağırlık taşıma konusunda aşagıdaki seçeneklerden hangisi önerilir
A)-etkilenmiş kolla 4-6 kg dan daha ağır kaldırılmaz
B)-etkilenmiş kolla hiç ağırlık kaldırılmaz
C)-herhangi bir kısıtlama yapılmaz
D)-etkilenmiş kolla sadece 500 gr taşıma önerilir
E)-etkilenmiş kolla 10 kg ağırlı taşınabilir
Soru 9- Yara iyileşme süreci ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır
A)-yara iyileşmesinde yaralı bölgeye ilk ulaşan lökosit makrofajlardır
B)-yara kontraksiyonunda myofibroblastlar sorumludur
C)-yara iyileşmesinde,Yara defektinin dolmasını sağlayan kollojen sentezi , proliferasyon döneminde meydana gelir
D)-yaralanma sonrası bedenin gösterdiği ilk reaksiyon kanamadır
E)-yaranın nemli tutulması epitelizasyonu kolaylaştırır
Soru 10- Aşağıda verilen yara türlerinden hangisinde cilt bütünlüğünde bozulma yoktur
A)-penetrasyon
B)-abrezyon/sıyrık
C)-laserasyon
D)-kontüzyon
E)-perferosyon
Soru 11- Perineal,rektal ve vajinal cerrahi girişimlerde sıklıkla kullanılan,hastanın ayaklarının özel ayaklıklara yerleştirildiği pozisyon aşağıdakilerden hangisidir
A)-trendelenburg pozisyonu
B)-supine pozisyonu
C)-sims pozisyonu
D)-lateral pozisyon
E)-litotomi pozisyonu
Soru 12- Aşağıdakilerden hangisi mestektomi sonrası yapılması gereken egzersizin amaçlarından değildir
A)-lenfatik akımın artmasını sağlamak
B)-eklemlerdeki hareket açıklığını sağlamak
C)-kan dolaşımını arttırmak
D)-venöz dönüşü azaltmak
E)-eklem sertliğini ve kontraktürleri önlemek
Soru 13- Aşağıdakilerden hangisi ameliyat sonrası erken ayağa kaldırmanın yararları arsında yer almaz
A)-dolaşımı düzenler
B)-erken rejiteleri engeller
C)-venöz staza yol açar
D)-boşaltım fonksiyonlarını düzenler
E)-solunum fonksiyonlarını düzenler
Soru 14- Aşağıdakilerden hangisi şok türlerinden değildir
A)-nörojenik
B)-anaflaktik
C)-kardiyojenik
D)-myojenik
E)-hipovolemik
Soru 15- Aşağıdakilerden hangisi cerrahi infeksiyonun sistemik belirtileri arasında yer almaz
A)-Genel durumda bozulma
B)-Hâlsizlik
C)-Ateş
D)-İmmobilizasyon
E)-Bulantı-kusma
Soru 16- Farmakolojik ajanlarla üretilen ciddi santral sinir depresyonu, analjezi, kas gevşemesi ve refleks kaybını içeren duyu ve bilincin dönüşümlü olarak kaldırılması durumu aşağıdakilerden hangisidir
A)-Kollaps
B)-İnhalasyon
C)-Refleks
D)-Anestezi
E)-İnfiltrasyon
Soru 17- Aşağıdakilerden hangisi aksiller lenf nod diseksiyonu yapılan hastanıza lenfödemi önlemek için vereceğiniz eğitimin içeriğinde yer almaz
A)-Etkilenen koldan tansiyon ölçülmemelidir
B)-Lenf ödem bilekliği kullanılmalıdır
C)-Çarpma, kesikler, güneş yanığından kaçınılmalıdır
D)-Etkilenen koldan enjeksiyon yapılmamalıdır
E)-Dar manşetli, kolu lastikli ya da aşırı sıkan giysiler giyilmelidir
Soru 18- Yara drenajının rengine göre enfeksiyon etkeni mikroorganizmanın türünü tahmin edebiliriz. Buna göre kahverengi yara drenajı yarada hangi mikroorganizmayı düşündürür
A)-Stafilakok
B)-Psödomanas
C)-Trikomanas
D)-Anaerobik
E)-Streptekok
Soru 19- Ameliyathanede gaz, kompres ve alet sayımı en az kaç defa yapılmalıdır
A)-5 defa
B)-2 defa
C)-4 defa
D)-1 defa
E)-3 defa
Soru 20- Aşağıdakilerden hangisi ameliyat sırası hasta bakımının amaçları arasında yer almaz
A)-Hastanın gizliliğini sürdürme
B)-Güvenliği sürdürme
C)-Yaralanmaları önleme
D)-Komplikasyon gelişimini önleme
E)-Anksiyeteyi sürdürme

Toplam Soru Miktarı: 20