3   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK BAKIMI II
HEMŞİRELİK BAKIM II 9 ÜNİTE MİDE KANSERLİ HASTADA (b)

Soru 1- ABD ve diğer gelişmiş ülkelerde mide kanseri insidansının azalmasını sağlayan sebeplerden değildir
A)-Helicobakter pylori eradikasyonu
B)-Meyve sebze tüketimindeki artış
C)-Tuzlu ve konserve gıdaların daha az tüketilmesi
D)-Az sigara içmek
E)-
Soru 2- Aşağıdakilerden hangisi mide kanserinin etyolojisidir
A)-H.pylori enfeksiyonu,diyet ve beslenme,obezite
B)-Sigara kullanımı,siklooksijenaz-2 inhibitörleri
C)-Hepsi
D)-Yaş,cinsiyet,ırk,herditerfaktörler,coğrafi değişiklikler
E)-
Soru 3- Mide kanserinde belirti ve bulgulardan değildir
A)-Erken dönem asemptomatiktir,geç evrede tanınır
B)-Karnın üst kadranında hissedilen ağrı,dolgunluk,hazımsızlık,erken doyma bulantı ve kusma
C)-hasta çok iştahlıdır
D)-Belirtiler genellikle tümörün türüne ve lokalizasyonuyla ilişkilidir
E)-
Soru 4- Aşağıdakilerden hangisi mide kanserinde tanı için yapılmaz
A)-Hastanın iyi bir anamnezi ve aile öyküsü alınır
B)-Fizik muayenesi ve tam kan sayımı yapılmalıdır
C)-Endoskopi ve laparoskopik değerlendirme,radyolojik görüntüleme yöntemleri, çift kontrast baryumlu grafi,bt kullanılır.radyoloji
D)-idrar tahlili
E)-
Soru 5- Aşağıda verilen endoskopik girişimde hemşirelik bakımı ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır
A)-İşlemden 6-8 saat önceden başlayarak hastaya ağız yolu hiçbir şey verilmez
B)-Hastanın saçları bone ile örtülür,tırnaklarından oje çıkartılır,takma dişi gözlüğü çıkarılır
C)-işlem sırasında ve sonrasında hasta yakın gözleme alınır
D)-işlem sonrası yutma refleksi gelmeden ağız yoluyla bslenmeye başlayabilir
E)-
Soru 6- Mide kanserinde tedavide hangi yöntemleri kullanılır
A)-Cerrahi tedavi
B)-Hepsi
C)-Kemoterapi
D)-Radyoterapi
E)-
Soru 7- Aşağıdakilerden hangisi mide kanserli hastada beslenme desteğinde ki amaçlardan biri değildir
A)-hastanın yaşam süresini uzatmak
B)-yaşam kalitesini artırmak
C)-Koplikasyonları azaltmak
D)-Beden gereksiniminden az beslenmesini sağlamak
E)-
Soru 8- Mide kanserli hastada hemşirelik tanıları nelerdir
A)-Akut ağrı,infeksiyon riski,endişe .bilgi eksiği,sıvı volüm eksikliği
B)-Cilt bütünlüğünde bozulma riski,solunum örüntüsünde değişim
C)-beslenmede değişim ,az beslenme ve dumping sendromu oluşma riski
D)-hepsi
E)-
Soru 9- Aşağıdakilerden hangisi mide kanseri tedavisinde uygulanan radyoterapinin geç dönem koplikasyonları arasındadır
A)-Ülserasyon
B)-kusma
C)-Yorgunluk
D)-Bulantı
E)-
Soru 10- mide kanserinin tedavisinde uygulanan radyoterapinin beslenme üzerine olumsuz etkilerindendir
A)-Bulantı,kusma
B)-Diyare,gastrit
C)-Hepsi
D)-Abdominal kramplar
E)-
Soru 11- Mide kanserli hastanın hemşirelik tanısında akut ağrı ile ilgili faktörler aşağıdakilerden hangisi değildir
A)-Abdominalinsizyon
B)-Seroma veya hematom görülmesi
C)-Hastada bulunan direnler
D)-Hastada bulunan tüpler
E)-Hareketsizlik
Soru 12- Mide kanserli hastanın hemşirelik bakımında infeksiyon riskine ilişkin faktörler nelerdir
A)-Abdominal insizyon
B)-İdrar katater varlığı—venöz damar girişleri
C)-Tıbbi aletler—amelyathane ortamı
D)-Kapalı drenaj sisteminin devamlılığının sağlanamaması
E)-Hepsi
Soru 13- Mide kanserli hastanın hemşirelik bakımında cilt bütünlüğünde bozulma riski ile ilişkili faktörler aşağıdakilerden hangisi değildir
A)-Yara iyileşmesinde gecikme,infeksiyon
B)-Seroma ve hematom görülmesi
C)-Karın içi basıncında artış
D)-Hareketsizlik—mekanik güçler
E)-Geçmişteki cerrahi girişim
Soru 14- Mide kanserli hastada endişe ile ilgili faktörler nelerdir
A)-Durumsal kriz
B)-Ölüm tehdidi
C)-Öz saygıda değişim tehdidi
D)-Sağlık durumunda,rol ve işlevlerde,sosyal çevrede,ekonomik durumda değişim ya da değişim tehdidi
E)-Hepsi
Soru 15- Aş.hangisi mide kanserli hastada sıvı volüm eksikliği ile ilişkili faktörlerden değildir
A)-Cerrahi girişim sırasında sıvı veya kan kaybı
B)-İshal
C)-Drenaj kayıpları
D)-Kusma—ağızdan alamama
E)-Yetersiz sıvı alımı

Toplam Soru Miktarı: 15