3   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK BAKIMI II
HEMŞİRELİK BAKIM II 9 ÜNİTE MİDE KANSERLİ HASTADA (a)

Soru 1- Tüm dünyada en yüksek mide kanseri insidansına sahip ülkeler hangileridir
A)-Japonya-Kore-Costa Rica-Şili
B)-Japonya-Çin-İngiltere-Kore
C)-Çin-İngiltere-Kosta Rica-Arjantin
D)-Kosta Rica-Hindistan-Arjantin-Kore
E)-Kore-Çin-Japonya-Hindistan
Soru 2- Aşağıdakilerden hangisi kanser gelişimi risk faktörü değildir
A)-H pylori infeksiyonu
B)-Diyet ve beslenme ile ilgili faktörler
C)-Hareketsizlik,sedanter yaşam şekli
D)-Skloosijenaz-2 (COX_2) inhibitörleri
E)-Cinsiyet,yaş ve ırk dağılımı
Soru 3- Mide_ kanserinin önlenmesinde aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır
A)-H pylori infeksiyonu tedavi edilmeli
B)-Çevresel faktörler düzenlenmeli
C)-Taze meyve ve sebzeler bol tüketilmeli
D)-Aspirin ve diğer non steroid antienflamatuvar ilaçlar kullanılmalı
E)-Kırmızı ve beyaz etten zengin bir beslenme şekli edinilmeli
Soru 4- Aşağıdakilerden hangisi mide kanserinin belirti ve bulgularından değildir
A)-Karın üst duvarında hisssedilen ağrı
B)-Hazımsızlık
C)-Geç doyma
D)-Bulantı ve kusma
E)-Erken doyma
Soru 5- Aşağıdakilerden hangisi mide kanseri için serum tümör belirteci değildir
A)-CEA
B)-CA-19-9)—(CA-50)—(CA-125
C)-ßHCG
D)-HER-2
E)-AFP-(CA-15-3).
Soru 6- Mide kanseri tanısının konmasında en önemli tanı yöntemi nedir
A)-Röntgen
B)-Endoskopi
C)-Gastroskopi
D)-Kolonoskopi
E)-Hiçbiri
Soru 7- Aşağıdakilerden hangisi endoskopik inceleme öncesi yapılması gerekenlerden değildir
A)-İşlemden 6-8 öncesinde hastaya ağız yoluyla hiçbir şey verilmez
B)-İşlem hastaya anlatılır,bilgilendirilmiş izin alınır
C)-Hasta yalnız bırakılır
D)-24 saat süreyle hastaya dikkat gerektirecek herhangi bir iş yapmaması söylenir
E)-Hasta işlemden sonra bir refakatçi eşliğinde endoskopi ünitesinden çıkartılır
Soru 8- Mide duvarı ve katmanlarını gösterebildiği için ,invazyon derinliği ve bölgesel lenf tutulumunu tanılayabilmek için hangi yöntem kullanılır
A)-Hight Resolutıon Endoskopi. (HRE).
B)-Magnifiye Endoskopi (ME).
C)-Kromoendoskopi,Narrow Band İmaging (NBI).
D)-Endoskopik Ultrasonografi.(EU).
E)-Konfokal laser Endomikroskopi.(CLE).
Soru 9- Mide kanserinin tanısında kullanılan radyolojik görüntüleme yöntemleri nelerdir
A)-Çift kontras baryumlu grafi
B)-Ultrasonografi (USG)—positron emisyon tomografisi.(PET).
C)-Endoskopik ultrasonografi.(EUS).
D)-Bilgisayarlı tomografi (BT),Manyetik rezonans görüntüleme.(MR).
E)-Hepsi
Soru 10- Tümör,lenf nodu ve uzak metastaz (TNM) sınıflamasında M neyi ifade eder
A)-Tümörün mide duvarındaki invazyon derinliğini
B)-Lenf nodu tutulumunu
C)-Uzak metastaz durumunu.
D)-Yakın organ tutulumunu
E)-tutulan lenf nodu sayısını
Soru 11- Mide kanserinin cerrahi tedevisinde cerrahi girişimin şeklini belirleyen nedir
A)-Tümörün lokalizasyonu ve histolojik yapısı
B)-Hastanın yaşı ve cinsiyeti
C)-Hastanın tercihi
D)-Hekimin tercihi
E)-Hastanın sosyoekonomik düzeyi
Soru 12- Aş.hangisi mide kanseri ve tedavisinde hastalığa ilişkin komplikasyonlardan değildir
A)-Anoreksiya/kilo kaybı
B)-Ağrı/asit
C)-Obstrüksiyon/kusma/yutma güçlüğü
D)-Kanama/hematemez/melena
E)-İleus/anemi
Soru 13- Aş.hangisi mide kanserinde amelyat sonrası komplikasyonlardandır
A)-İnfeksiyon
B)-Kanama
C)-Akut pankreatit
D)-Anostomoz kaçağı
E)-Hepsi
Soru 14- Aş.hangisi mide kanserinde radyoterapi komplikasyonlarından değildir
A)-Yorgunluk-kanama
B)-Akut pankreatit-kilo kaybı
C)-Bulantı-ülserasyon
D)-Kusma-darlık
E)-Anoreksiya-kilo kaybı
Soru 15- Mide kanserinde prognoz …………, ……………. Ve kanser dokusunun tam olarak eksizyonuna bağlıdır. Noktalı yerleri doldurunuz
A)-Erken tanıya,evresine
B)-Hastanın iyileşmesine,lokalizasyonuna
C)-Tümörün lokalizasyonuna,iyileşmesine
D)-Erken tanıya,tümörün lokalizasyonuna
E)-Lenf tutulumuna,lokalizasyonuna
Soru 16- Mide kanserli hastada hemşirelik bakımının asıl amacı nedir
A)-Hastanın genel durumunun ve beslenme durumunun iyileştirilmesine yardımcı olmak
B)-Gastrik tıkanma gibi komplikasyonlar açısından izlemek
C)-Bireylerin psikolojik durumlarını değerlendirmek
D)-Bireylerin psikolojik durumlarını desteklemek
E)-Hepsi
Soru 17- Mide kanserli hastanın beslenme desteğindeki amaç nedir
A)-Hastaya kaybettiği kiloları tekrar kazandırmak
B)-Hastanın yaşam süresini uzatmak,yaşam kalitesini artırmak,komplikasyonları azaltmak
C)-Mide bulantılarını gidermek,ayağa kalkmayı hızlandırmak
D)-Hastanın sosyal yaşantısına bir an önce kavuşmasını sağlamak
E)-Hastanın psikolojik ve sosyolojik açıdan yeterli hale gelmesini sağlamak
Soru 18- Mide amelyatlarından sonra pilorun kesilmesi ya da by pass edilmesi sonucunda sindirilmemiş gıdaların jejenuma hızlı,sürekli ve kontrolsüz boşalması sonucunda ortaya çıkan şok benzeri duruma ne denir
A)-Kusma
B)-Dumping sendromu
C)-Septik şok
D)-Hematemez
E)-Hipovolemik şok
Soru 19- Dumping sendromunda sık görülen gastrointestinal semptomlar nelerdir.
A)-Abdominal kramplar
B)-Erken doygunluk hissi
C)-Bulantı kusma
D)-Şiddetli diyare
E)-Hepsi
Soru 20- Aş.hangisi mide kanserli hastanın diyeti ile ilgili önerilerden değildir
A)-Hasta az ve sık yemeli
B)-Yüksek proteinli,düşük karbonhidratlı ve kuru gıdalarla beslenmeli
C)-Sıvılar yemekten önce veya yemeklerle alınmalı
D)-Çok sıcak ve çok soğuk yiyecek ve içeceklerden uzak durulmalı
E)-Hasta yemeğini rekümbent ya da yarı rekümbent pozisyonunda yemeli.Yemekten sonra uzanmalıdır

Toplam Soru Miktarı: 20