3   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK BAKIMI II
HEMŞİRELİK BAKIM II 8 ÜNİTE (b)

Soru 1- Havanın solunum sistemindeki en küçük yapılara (alveollere) kadar girip-çıkması hareketidir.Aşağıdakilerden hangisi bu tanıma uyar
A)-Difüzyon
B)-Solunumun düzenlenmesi
C)-Perfüzyon
D)-Ventilasyon
E)-
Soru 2- Toraks yaralanmalarına ilişkin tanılamada aşağıdakilerden hangisi kardiyovasküler bulgulardandır
A)-Trakeada deviasyon
B)-Kalp seslerinde boğukluk
C)-Göğüs yarasından hava kaçışı
D)-Solunum seslerinde azalma
E)-
Soru 3- Toraks yaralanmalarına ilişkin tanılamada aşağıdakilerden hangisi solunum bulgulardandır
A)-Hızlı ve yüzeyel nabız
B)-Köpüklü sekresyon
C)-Kan basıncında azalma
D)-Asimetrik göğüs hareketleri
E)-
Soru 4- ……………. Visseral ya da pariyetal plevrada meydana gelen hasar sonucu plevral boşluğa hava toplanması ve burada pozitif basınç oluşmasıdır.Boşluğu doldurunuz
A)-Pnömotoraks
B)-Hemotoraks
C)-Yelken Göğüs
D)-Hiçbiri
E)-
Soru 5- Aşağıdakilerden hangisi Tansiyon Pnömotoraks’ın klinik belirtilerinden biridir
A)-Subkütan amfizem
B)-Boyun venlerinde distansiyon
C)-Perküzyonda çınlama/ yankılanma sesidir
D)-Hepsi
E)-
Soru 6- Göğüs travmalı hastalarda öncelikle uygulanması gereken acil bakım girişimlerinden hangisi yanlıştır
A)-Solunum distresi için intübasyon uygulanır
B)-Damar yolu açılır, uygunsa sıvı replasmanı başlatılır
C)-Bıçak ve benzeri delici objeler, geniş pansumanlarla stabilize edilir,hemen çıkarılır
D)-Önemli diğer yaralar değerlendirilir ve uygun tedavi yapılır
E)-
Soru 7- Solunum sisteminin en önemli işlevi, ventilasyon ve diffüzyon süreci doğrultusunda, hücre/dokuların gereksinimi olan oksijeni sağlamak ve dokularda oluşan karbondioksidi uzaklaştırmaktır
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 8- Akciğer Apsesi aşağıda verilenlerden hangisinin sonucunda meydana gelir
A)-Bakteriyel pnömoni, bronşektazi gibi akciğer enfeksiyonları
B)-Delici/perfore göğüs travmaları/yaralanmaları
C)-Subfrenik abseler
D)-Hepsi
E)-
Soru 9- Tüberküloz, akciğerlerde (çoğunlukla), böbreklerde, kemikte, adrenal bezlerde ve lenf nodüllerinde olabilir. Tüberkülozun etkeni aşağıdakilerden hangisidir
A)-Anaerop bakteriler
B)-Aerop bakteriler
C)-myobacterium tüberkülozis
D)-Hiçbiri
E)-
Soru 10- İyi huylu tümörlerin yüzde kaçı bronşiyal adenomdur
A)-%28
B)-%50
C)-%65
D)-%30
E)-
Soru 11- Akciğer kanseri olarak bilinen akciğerin kötü huylu tümörleri, dünyada en sık görülen kanser türü olup, kanserin neden olduğu ölümler arasında, birinci sırada yer alır. Primer akciğer tümörlerinin %90’ını oluşturur
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 12- Aşağıdakilerden hangisi Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri tipi olup çoğunlukla sigara içme ve çevresel karsinojenlere (uranyum, asbest) maruz kalma ile ilgilidir. Akciğer kanserlerinin %30-35’ini içerir. Bronş epitelinden köken alır
A)-Adenokarsinom
B)-Geniş hücreli undiferansiye karsinom
C)-Sguamöz hücreli kanser (epidermoid karsinom)
D)-Heredite
E)-
Soru 13- Aşağıdakilerden hangisi akciğer kanserinin klinik belirtilerinden biridir
A)-Hoarsness (rekürrent larenks sinirlerini kapsaması sonucu)
B)-Boyun ve aksillada lenf adenopatisi (geniş intratorasik yayılım sonucu)
C)-Perikardiyal efüzyon, kalp tamponadı ve aritmi ( mediastenal yayılım sonucu)
D)-Hepsi
E)-
Soru 14- Tümörün en büyük çapı 3 cm veya daha küçük, akciğer veya visseral plevrayla çevrilmiş, bronkoskopide lober bronştan daha proksimale ulaşmamış (ana bronşta tümör yok). Bu durum Akciğer Kanserinde TNM Sınıflandırmasında aşağıdakilerden hangisi ile gösterilir
A)-T2b
B)-T1
C)-T3
D)-Tx
E)-
Soru 15- Aşağıdakilerden hangisi göğüs cerrahisi sonrası etkisiz hava yolu temizliğinde ki hemşirelik girişimlerindendir
A)-Oskültasyonda akciğerlerin temiz olması
B)-Öksürememe ve derin solunumda yetersizlik, hırıltılı solunum/ wheezing
C)-Sekresyonları sulandırmak ve çıkışını kolaylaştırmak için nemlendirici kullanılır
D)-Yeterli ventilasyondan emin olmak ve kanamayı belirlemek için göğüs drenajı gözlenir
E)-
Soru 16- Göğüs (Toraks )cerrahisinde hemşirelik bakımında amaliyat öncesi yapılması gereken testlerden değildir
A)-Akciğer fonksiyon testleri
B)-EMG-EEG.
C)-Arteriyal kan gazı
D)-Kalp kateterizasyonu
E)-Kan testleri -EKG
Soru 17- Göğüs Cerrahisi amaliyatı sonrası hemsirelik tanıları nelerdir
A)-Anksiyete
B)-Etkisiz hava yolu temizliği
C)-Yetersiz gaz değişimi
D)-Etkisiz solunum
E)-Hepsi

Toplam Soru Miktarı: 17