3   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK BAKIMI II
HEMŞİRELİK BAKIM II 7 ÜNİTE (b)

Soru 1- Meme hastalıklarından hangisi iyi huylu (bening) hastalıktır
A)-İnvazif lobüler kanserler
B)-paget hastalığı
C)-ductal
D)-fibroadenomlar
E)-LCIS (LOBÜLER KARSİNOMA İNSİTU)
Soru 2- Hangi endojen hormonal faktör meme ca oluşum riskini etkiler
A)-yoğun meme dokusu
B)-yaş
C)-radyasyona maruz kalma
D)-doğal menepozun gecikmesi
E)-oral kontrepsif kullanma
Soru 3- Aşağıdakilerden hangisi Meme Ca belirtisi değildir
A)-memede çukurlaşma
B)-portakal kabuğu görünümü
C)-lenf nodüllerinde büyüme
D)-meme başı akıntısı
E)-Sınırları belli düzenli kenarlara sahip kitle
Soru 4- Aşağıdakilerden hangisi birincil korumanın kontrol edilebilecek risk faktörlerindendir
A)-travmalar hakkında eğitim
B)-genetik danışmanlık
C)-KKMM
D)-yaşa göre kilonun korunması
E)-anksiyeteyi azaltma
Soru 5- Aşağıdakilerden hangisi birincil koruma cerrahi yöntemlerindendir
A)-Tamoksifen kullanımı
B)-mamografi
C)-bileteral profilaktik cerrahi
D)-USG
E)-reloksifon kullanımı
Soru 6- Yüksek riskli kadınların 1.korumada risk faktörleri hangileridir
A)-atipik hiperplazi
B)-lobüler karsinoma insitü
C)-pozitif gen testi
D)-birinci derece yakınlarında meme ca over kanseri hikayesi
E)-hepsi
Soru 7- Meme Ca da kesin tanı hangi tanı yöntemiyle konulur
A)-mamografi
B)-biyopsi
C)-usg
D)-kan tahlilleri
E)-kültür testi
Soru 8- Lobül içinde sınırlı kalır. Belirti ve kitle oluşturmaz. Yavaş büyür. Yıllarca sessiz kalır. Biyopside tesadüfen tanınır Yukarıdaki tanım hangisine aittir
A)--(İNFİLTRATİF) invazif kanserler
B)-LCIS (lobüler karsinoma insitu
C)-Ductal kanserler
D)-mastit
E)-mastetomi
Soru 9- Lenfoödem önlenmessi için aşağıdakilerden hangi veya hangileri hemşirelik eğitimidir
A)-etkilenen koldan enjeksiyon yaptırmaması
B)-dar manşetli kolu lastikli aşırı sıkan giysiler giyilmemeli
C)-etkilenmiş tarafa sıkan saat yüzük bilezik takılmaması
D)-tırnak kenarında çıkan etleri koparmaması
E)-hepsi
Soru 10- Mastektomi sonrasıHastanın kolunun ve elinin elevasyona alınmasının nedeni nedir
A)-Lenfatik venöz dolaşımı kolaylaştırmak için
B)-emboli riskini azaltmak için
C)-cerrahi enfeksiyonları engellemek için
D)-hasta konforunu sağlamak için
E)-
Soru 11- OKS kullanmak istediğini söyleyen bir hastanızın,risk faktörlerini sorguladığınızda hangi durumda OKS Önermekten vaz geçersiniz
A)-peptik ulcus hikayesi varsa
B)-Diabetik mellıtus varsa
C)-meme ca öyküsü varsa
D)-Romatizmal enf. Varsa
E)-
Soru 12- Postmenapozal dönemde KKMMnin Her ayın aynı gününde yapılmasını hastanınzaÖnermenizdeki sebep ne olabilir
A)-postmenapoz olduğu için
B)-daha bilinçli olduğu için
C)-Farkındalık yaratmak için
D)-risk grubunda olduğu için
E)-
Soru 13- 40-69 yaş Arası kadınlarda tarama testi olarak yapılan mamografinin aralık süresi ne kadardır
A)-2 yıl
B)-3 yıl
C)-4 yıl
D)-1 yıl
E)-
Soru 14- Mamografinin 40 yaş üzerinde yapılmasının anlamı nedir
A)-40 yaş altında meme dokusu yoğundur.Dokunun içi görünmez
B)-40 yaş üzeri bağ dokusu artmaktadır
C)-Böyle bir yaş sınırı yoktur
D)-prememapoz döneme yaklaşığı İçin
E)-
Soru 15- I-)Menarşın 12 yaşından önce olması II-)menapozun 55 yaş üzerinde olması III-)OKK nın uzun yollar kullanılması IV-)çok doğum yapmak ve emzirme. Yukarıdaki şoklardan hangileri meme ca risk grubundadır
A)-I-II-III
B)-I -II
C)-I.
D)-I .II.IV
E)-
Soru 16- Östrojen ve meme CA arasında pozitif bir ilişki olduğunu bilmekteyiz. Bu İlişkiyi göz Önünde bulundurursak çok doğum yapmış olmanın riski azaltmasındaki sebebi nasıl açıklarsını
A)-Laktasyon döneminde Prolaktin artmaktadır
B)-Gebelik döneminde prog estan artmaktadır
C)-Emzirme döneminde FSH azalmaktadır
D)-Gebelik ve laktasyon döneminde siklus döngüsü olmadığından östrojene maruziyet azalmaktadır
E)-
Soru 17- Erkeklerde meme dokusunun daha az olmasına rağmen muskulus pectorel de oluşan meme ca ‘nın oluşmasında etken nedir
A)-yağ dokusunun az olması
B)-kas kütlesinin daha yoğun olması
C)-13.kromozomda bulunan BRCA-2 geninin mutasyona uğraması
D)-17.kromozonda bulunan BRCA-1 geninin mutasyonu
E)-
Soru 18- aşağıdakilerden hangisi meme kanseri risk faktörlerinden sayılmaz
A)-çok doğum yapmak
B)-obezite
C)-oral kontreseptif kullanımı
D)-radyasyona maruz kalma
E)-kadın olmak
Soru 19- meme kanseri nedeniyle cerrahi girişim uygulanan hastalarda cerrahi girişim uygulanan koldan tansiyon ölçülmemesinin o kola damar yolu açılmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir
A)-lenf ödem gelişimini önlemek
B)-omuzda kontraktür oluşumunu engellemek
C)-fantom ağrısı gelişmesini önlemek
D)-seroma gelişimini önlemek
E)-emboliyi önlemek
Soru 20- Premenapozal dönemde KKMM ne zaman yapılmalıdır
A)-menstrüelsiklusun 5. Ve 7. Gününde
B)-menstuasyonun 2.gününde
C)-herhangi bir gün
D)-mensturasyonun1. Gününde
E)-mensturasyon bitiminden 5 ve 7 gün sonra

Toplam Soru Miktarı: 20