3   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK BAKIMI II
HEMŞİRELİK BAKIM II 7 ÜNİTE (a)

Soru 1- Lenfödem (LÖ)’in önlenmesinde hastalara hangi bilgiler verilir
A)-Etkilenen koldan enjeksiyon yaptırmaması ve kan basıncı ölçtürmemesi
B)-İnfeksiyon belirti ve bulgularının öğretilmesi ve olması durumunda hekimi ile iletişime geçmesi
C)-Tırnak kenarlarında çıkan etleri koparmaması
D)-Hepsi
E)-
Soru 2- Meme ameliyatı sonrası bakımında hangisine dikkat edilmelidir
A)-Hasta mastektomi sonrası omuz ve kol hareketlerini kısıtlamalıdır
B)-Bu koldan kan basıncı ölçümü, damar yolu girişimi ve diğer enjeksiyonlar yapılmamalıdır
C)-Ağrısı varsa ağrı kesici verilmemelidir
D)-Hepsi
E)-
Soru 3- Aşağıdakilerden hangisi meme kanserinde tedavi yöntemlerinden biridir
A)-cerrahi işlem
B)-radyoterapi ve kemoterapi
C)-hepsi
D)-hormonal tedavi
E)-
Soru 4- Memenin tamamının, meme ucu ve areolanın ve genellikle koltuk altı lenf bezlerinin çıkarılması işlemi aşağıdakilerden hangisidir
A)-Sentinel Lenf Nodu Biyopsisi
B)-Lenfödem
C)-Meme Koruyucu Cerrahi (MKC)
D)-Mastektomi
E)-
Soru 5- MKC’nin amacı; tedavi edilen memede iyi bir kozmetik sonuç ve düşük lokal nüks ile beraber, mastektomiye benzer yaşam süresi sağlamaktır
A)-Doğru
B)-yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 6- Meme kanserinin nadir tipi olup %1-2 oranında görülür. Memede kızarıklık, sıcaklık ve ciltte kalınlaşma bulguları vardır.Tanım aşağıdaki hangi kanser türüne aittir
A)-İnflamatuar (iltihabi) Kanserler
B)-Paget Hastalığı
C)-Ductal Kanserler
D)-Lobüler Kanserler
E)-
Soru 7- Meme kanserinde tanı yöntemleri hangileridir
A)-Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG)
B)-Ultrasonografi
C)-Mamografi
D)-hepsi
E)-
Soru 8- Meme kanserinin kesin tanısı .............. ile konur.Boşluğu doldurunuz
A)-Ultrasonografi
B)-Biyopsi
C)-Mamografi
D)-MRG
E)-
Soru 9- Meme kanseri; meme dokusundaki hücrelerin kontrolsüz olarak çoğalarak, çevre dokulara ve uzak organlara organlara yayılarak çoğalmayı sürdürmesi ile karakterize lokal ve sistemik bir hastalıktır
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 10- Noninvaziv (insitu) lobüler kanserler kitle oluşturur ve hızlı büyür
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 11- Her bir meme bezi yaklaşık kaç adet lobdan oluşur
A)-10-15
B)-12-18
C)-15-20
D)-18-22
E)-20-30
Soru 12- Meme kanseri meme dokusunun en fazla hangi kadranında görülür
A)-Üst dış kadran
B)-Meme ucu çevresi
C)-Üst iç kadran
D)-Alt dış kadran
E)-Alt içkadran
Soru 13- Aşağıdakilerden hangisi meme kanseri gelişiminde rol oynayan risk faktörlerindendir
A)-Genetik yatkınlık
B)-Yoğun meme dokusu
C)-Yüksek sosyoekonomik durum
D)-Radyasyona maruz kalma
E)-Hepsi
Soru 14- Aşağıdakilerden hangisi meme kanserinde yüksek riskli kadınlarda üçüncül koruma ( rehabilitasyon) da hemşirelik girişimlerinden biri değildir
A)-Taramalar hakkında eğitim vermek
B)-Genetik yatkınlığı belirlememek
C)-Cerrahi işlemlere ilişkin bilgi verme
D)-Duygularını ifade etmelerini sağlama
E)-Anksiyetelerini azaltma
Soru 15- Meme kanserlerinin kesin tanısı biyopsi ile konulur. Aşağıdakilerden hangisi uygulanan biyopsi çeşitlerindendir
A)-İnsizyonel biyopsi
B)-Eksizyonel biyopsi
C)-Stereotatik biyopsi
D)-Core biyopsi
E)-Hepsi
Soru 16- Aşağıdakilerden hangisi meme ameliyatı sonrası bakımlarından biri değildir
A)-Hastanın fiziksel olarak rahat ettirilmesi
B)-Uygun beslenmenin sağlanması
C)-Etkilenen taraftaki elin ve kolun dikkate alınmaması
D)-Komplikasyonların önlenmesi
E)-Hastanın taburculuğa hazırlanması
Soru 17- Hastanın ameliyat sonrası hastalığa ve durumuna uyumunda aşağıdaki durumlardan hangisi ile karşılaşılır
A)-Öfke
B)-Depresyon
C)-İnkar
D)-İçe kapanma
E)-Hepsi
Soru 18- Meme ameliyatı sonrası hastanın prenaj bakımı nasıl yapılmalıdır
A)-Pansumanlar sızıntı açısından kontrol edilmeli
B)-Miktarı ve özelliği izlenmeli ve kaydedilmeli
C)-Giriş yeri ve insizyon yeri temiz tutulmalı
D)-Hasta direnleri ile taburcu olacaksa drenaj izlemi ve boşaltılması konusunda bilgilendirilmeli
E)-Hepsi
Soru 19- Aşağıdakilerden hangisi meme kanseri tanı yöntemlerinden biri değildir
A)-Anemnez
B)-Fiziki muayane
C)-Hormon tetkikleri
D)-Sitoloji
E)-ultrason
Soru 20- Oral kontraseptif kullanımı meme kanseri riskini yaklaşık hangi oranda artırmaktadır
A)-)% 10-20
B)-)% 20-30
C)-)%10-15
D)-)%10-30
E)-)%15-20

Toplam Soru Miktarı: 20