3   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK BAKIMI II
HEMŞİRELİK BAKIM II 6 ÜNİTE

Soru 1- Aşağıdakilerden hangisi ameliyat sonrası hemşirelik bakım hedeflerindendir
A)-Yara komplikasyonlarını tanılamak
B)-Yaşam bulgularını izlemek
C)-Solunum sıkıntısı çeken hastanın bakımına öncelik vermek
D)-Hepsi
E)-
Soru 2- Hasta ameliyat masasından sedyeye alınırken yapılan davranışlardan hangisi yanlıştır
A)-Pozisyon verilirken solunum ve dolaşım engellenmemeli
B)-Basınç bölgelerine dikkat edilmeli
C)-Değişim çok hızlı gerçekleşmeli
D)-Ani ve sert değişikliklerden kaçınılmalı
E)-
Soru 3- Hangisi sirküle hemşireden elde edilen verilerdendir
A)-Hastanın anestezi öncesi anksiyete durumu
B)-Cerrahi girişimin tipi
C)-Ameliyat sırasında gelişen travmatik entübasyon
D)-Damar yoluyla uygulanan ilaç ve sıvı miktarları
E)-
Soru 4- Ameliyat sonrası hipertansiyonu önlemek üzere hastaya neler uygulanır
A)-Kardiyak monitorizasyon
B)-Hekim istemine uygun antihipertansifler
C)-Asidoz ve hipoksi varlığı izlemi
D)-Hepsi
E)-
Soru 5- Ameliyat sonrası komplikasyon gelişimi açısından değerlendirilen hastaya hangi testin yapılması gerekmez
A)-Hemoglobin ve hematokrit
B)-Kan elektrolitleri
C)-Kolesterol ve trigliserit
D)-Serum kreatinin
E)-
Soru 6- Ameliyat sonrası bilinç düzeyi kurum politikaları doğrultusunda hangi aralıklarla kontrol edilir
A)-6-8 saatte bir
B)-4-8 saatte bir
C)-8-10 saatte bir
D)-2-4 saatte bir
E)-
Soru 7- ASBÜ’den cerrahi birime transfer edilen hastada aşağıdakilerden hangileri gözlemlenir ve rapor edilir I-Pansuman ve direnler II-Ayak parmakları ve ekstremite hareketleri III-İnfüzyon ve transfüzyonlar IV-Mesane kateterizasyonu
A)-Yalnız II
B)-I-II-IV
C)-II-III-IV
D)-Hepsi
E)-
Soru 8- Hastanın ASBÜ’den cerrahi birime transfer edilebilmesi için belli kriterler gereklidir. Hangisi bunlardan biri değildir
A)-Yaşam bulgularının tümüyle düzenli hale gelmesi
B)-Beden boşluklarından aşırı drenaj olmaması
C)-Hastanın bilincinin açık olmaması
D)-Yeterli idrar çıkışının sağlanmış olması
E)-
Soru 9- Ameliyat sonrası hızlandırılmış iyileşme (ERAS) protokolü gereği taburculuk için hangi ölçütler sağlanmalıdır
A)-hasta eve dönmeyi istemelidir
B)-damaryolu sıvı gereksinimi olmamalıdır
C)-oral analjezik ile yeterli ağrı kontrolü sağlanmış olmalıdır
D)-hepsi
E)-
Soru 10- Hangisi anestezi uzmanından elde edilen verilerdendir
A)-damar yolu ile uygulanan ilaç ve sıvıların tipi
B)-hastada herhangi bir duygusal bozukluk olup olmadığı
C)-meliyat öncesi hastanın ifade ettiği özel isteği olup olmadığı
D)-hiçbiri
E)-
Soru 11- Ameliyat sonrası ağrı kontrolü için uygulanan ilaç tedavisinin etkilerini , komplikasyonlarını bilmek hemşirelik bakımının hedeflerinden biridir
A)-Doğru
B)-yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 12- Anestezi sonrası bakım ünitesinden ayrılma kriterlerinden biri de hekim istemlerinin tümünün uygulanmış olmasıdır
A)-doğru
B)-yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 13- ilk pansuman çıkarıldıktan sonra en az her dört saatte bir açıkta bırakılan yara takip edilir
A)-doğru
B)-yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 14- aktif peristaltizm göstergesi gaz çıkışıdır
A)-doğru
B)-yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 15- uzun süreli cerrahi girişim sırasında pozisyona bağlı basınç ülserleri gelişebilir
A)-doğru
B)-yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 16- Aşağıdakilerden hangisi ameliyat sonrası dönemde bakımın amaçlarından değildir
A)-Hastanın hemodinamik ve hemostatik dengesini yeniden sağlanması
B)-Ağrının giderilmesi ve komplikasyonların önlenmesi
C)-Hastanın Özbakım ve taburculuk işlemlerine yönelik hasta eğitimini vermek
D)-Anksiyeteyi azaltmak
E)-
Soru 17- Aşağıdakilerden hangisi ameliyat sonrası hemşirelik planlama aşamasına ilişkin hedeflerden biridir
A)-Pulmoner ödemi önlemeye ilişkin girişimleri uygulama
B)-komplikasyonları önleyici girişimleri planlama
C)-hastayı ameliyathaneye transfer etme
D)-hastaya pozisyon verme
E)-
Soru 18- Aşağıdakilerden hangisi anestezi ve ameliyat sonrası gözlenebilecek belirti ve bulgulardan biri değildir
A)-kalp yetmezliği
B)-yaygın damar içi koagülasyon
C)-gastro intestinal kanama
D)-pulmoner emboli
E)-kardiyojenik şok
Soru 19- Ameliyat sonrası iyilik hali ve erken taburculuk için en belirleyici ölçütlerden biri erken oral beslenmedir
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 20- Aşağıdakilerden hangisi ameliyat sonrası Paralitik ileus belirtilerinden biri değildir
A)-gaz çıkışı
B)-kusma
C)-gaita çıkışının olmaması
D)-bağırsak seslerinin yokluğu veya azlığı
E)-karında gerginlik
Soru 21- Aşağıdakilerden hangisi ameliyat sonrası erken Ayağa kaldırmanın yararları arasında yer almaz
A)-dolaşımı düzenler
B)-venöz staza yol açar
C)-boşaltım fonksiyonunu düzenler
D)-solunum fonksiyonu düzenler
E)-
Soru 22- Ameliyat sonrası hastada ağrı nedeni ile hangi bulgular gözlenir
A)-Nabız ve kan basıncında artış
B)-Solunum hızında artış
C)-Aşırı terleme
D)-Hepsi
E)-
Soru 23- Hava yolu açıklığı ve yeterli gaz değişimi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi uygulanır
A)-Oral hava yolu gereksinimi tanılanır
B)-Solunum hızı tipi kontrol edilir
C)-Acil durumlar için oksijen mekanik solunum cihazı hazırda bulundurulur
D)-Hepsi
E)-
Soru 24- Taburculuk döneminde hasta ve aile eğitimi kapsamında aşağıdakilerden hangisi yapılır
A)-Fiziksel vücut gücü gerektiren çalışmalara ameliyat sonrası 6. Haftadan önce başlanılmaması gerektiği açıklanır
B)-Hasta ve ailesi doğru vücut mekaniğinin kullanılması konusunda bilgilendirilir
C)-İnfeksiyon önlenmesinde el yıkamanın önemi vurgulanır
D)-Hepsi
E)-

Toplam Soru Miktarı: 24