3   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK BAKIMI II
HEMŞİRELİK BAKIM II 5 ÜNİTE (b)

Soru 1- Aşağıdakilerden hangisi ameliyathanede karşılaşacağı risklerden değildir
A)-Elektrolit dengesizliği ve anestezik maddenin etkilerine bağlı kardiyak ritm bozukluğu
B)-Bilinçli sedasyon sırasında fazla yafa az sedasyon
C)-Zor intübisyona bağlı larenks travması ve diş kırılması
D)-Kan kaybı yada anestezinin yan etkilerine bağlı hipotansiyon
E)-Pozisyona bağlı cilt bütünlüğünde bozulmama
Soru 2- Aşağıdakilerden hangisi Cerrahi ekip içinde yoktur
A)-Cerrah ve asistanları
B)-Anestezi uzmanı yada anestezi hemşiresi
C)-Röntgen teknisyeni
D)-Sirküle (dolaşan) hemşire
E)-Skrap (steril) hemşiresi
Soru 3- Aşağıdakilerden hangisi sirküle hemşiresinin sorumluluklarından değildir
A)-Cerrahi girişim öncesi,sırası ve sonrası aktiviteleri koordine eden ve yöneten deneyimli bir ekip üyesidir
B)-Bilgilendirilmiş izni doğrular
C)-Ekibi koordine eder
D)-Ameliyat için cerrahi el yıkama işlemini yapar
E)-Temizlik,uygun sıcaklık, nem ve ışıklandırmayı,ekipmanın güvenli çalışmasını , yeterli araç-gereç ve malzemeyi sağlar
Soru 4- Çalışanların hastane üniforması ile ya da normal giysisi ile girmelerine izin verilen ameliyathane bölgesi aşağıdakilerden hanisidir
A)-sınırlı bölgeler
B)-sınırsız bölgeler
C)-yarı sınırlı bölgeler
D)-hiçbiri
E)-hepsi
Soru 5- Aşağıdakilerden hangisi steril hemşirenin sorumluluklarındandır
A)-Ameliyat için cerrahi el yıkama işlemini yapar
B)-Steril gömlek ve eldiven giyerek,steril masaları hazırlar
C)-Cerrahi girişim sırasında gerekli olabilecek tüm enstrümanları,spançları,drenleri ve diğer ekipmanı vererek cerrah ve asistanlara yardım etme görevini üstlenir
D)-Tüm iğneleri, spançları ve ekipmanları sirküle hemşire ile birlikte sayar
E)-Hepsi
Soru 6- Aşağıdakilerden hangisi ameliyathane de yarı sınırlı bölgelerdendir
A)-Fırçalanma üniteleri
B)-Çalışma alanları
C)-Koridorlar
D)-Depolar
E)-Hepsi
Soru 7- Aşağıdakilerden hangisi sınırlı bölgelerdendir
A)-Ameliyat odalarının içindeki bölümler
B)-Depolar
C)-Koridorlar
D)-Fırçalama ünitelere
E)-Çalışma alanları
Soru 8- Aşağıdakilerden hangisi cerrahi el yıkama amaçlarından değildir
A)-Eller,ön kol ve tırnakları kir,yağ ve geçici mikroorganizmalardan temizlemek
B)-Kalıcı florayı en aza indirgemek
C)-Bir kaç saat ellerdeki mikroorganizmaların çoğalmasını engellemek icin ciltte antimikrobiyal etkinin kalıcı olmasını sağlamak
D)-Kalıcı florayı yükseltmek
E)-Hiçbiri
Soru 9- Aşağıdakilerden hangisi cerrahi asepsi ilkelerindendir
A)-Steril yüzeyler yada maddeler diğer steril madde yada yüzeye temas edebilir. Steril olmayan objeler temas ettiğinde steril alanın kontamine olduğu düşünülür
B)-Bir obje yada alanın sterilliği konusunda kuşku varsa kontamine olarak kabul edilir
C)-Bir hasta için açılmış steril bir malzeme sadece sadece o hasta için kullanılır
D)-Hastanın yada masanın yalnızca örtülen üst kısmı steril olarak düşünülür; örtünün sarkan kısımları steril kabul edilmez
E)-Hepsi
Soru 10- Aşağıdakilerden hangisi anestezi amaçlarından değildir
A)-Refleksleri artırmak
B)-Sinir uyarılarının iletimini engellemek
C)-Refleksleri bastırmak
D)-Adele gevşemesini sağlamak
E)-Bireyin bilinç durumunu etkileyerek yapay uyku geliştirmek
Soru 11- Aşağıdakilerden hangisi genel anestezi evrelerinden değildir
A)-Analjezik evresi
B)-Spinal anestezi evresi
C)-Eksitasyon evresi
D)-Cerrahi anestezi
E)-Meduller depresyon evresi
Soru 12- Aşağıdakilerden hangisi ameliyat masasında hastaya pozisyon verilirken dikkat edileceklerdendir
A)-Ameliyat yeri
B)-Hastanın yaşı ve beden yapısı
C)-Uygulanacak anestezi tipi
D)-Verilecek pozisyonun hastanın solunum ve dolaşımın izlemesini engellememesi
E)-hepsi
Soru 13- Böbrek cerrahisi için hangi pozisyon kullanılır
A)-Litotomi
B)-Laminekostami
C)-Lateral
D)-Trendelenburg
E)-Hicbiri
Soru 14- Hastaya ameliyat masasında uygun pozisyon verilmesinde kim sorumludur
A)-Cerrahi hemşiresi
B)-Ekibin tüm üyeleri
C)-Anestezi uzmanı
D)-Cerrahi doktoru
E)-Cerrahi teknisyeni
Soru 15- Genellikle aşağı abdomen ve pelvis cerrahisinde, bağırsakların yukarı abdomene doğru kayarak iyi bir görüş sağlamak için kullanılan pozisyon hangisidir
A)-Litotomi
B)-Lateral
C)-Laminektomi
D)-Trendelenburg
E)-Hicbiri
Soru 16- Ameliyat sırası hastanın hemşirelik tanılarındandır
A)-Anksiyete
B)-Anestezi ve uygunsuz pozisyona bağlı yaralanma riski
C)-Genel anestezi yada bilinçli sedasyona bağlı duyusal/algısal değişim
D)-Anestezi ve cerrahi girisime bağlı yaralanma riski
E)-hepsi
Soru 17- Aşağıdakilerden hangisi ameliyat sırasında tanılama verilerine dayalı olası komplikasyonlardadır
A)-Infeksiyon
B)-Hipotemi
C)-Hipoksi
D)-Malign hipotemi
E)-Hepsi
Soru 18- Ameliyat sırasında bakımda hemşirelik girişimlerinden değildir
A)-Anksiyeti artırma
B)-Anksiyete azaltma
C)-Hastanın güvenliğini sağlama
D)-Hastanın savunucusu olarak hizmet verme
E)-Olası komplikasyonları izleme ve yönetme
Soru 19- Ameliyat sırası bakımda anksiyeteyi azaltma hemşirelik girişimlerinden değildir
A)-Kendini tanıtma
B)-Hastaya ismiyle hitap etme
C)-Ayrıntıları açıklamama
D)-Hastayı cesaretlendirme
E)-Hastanın kendini güvende hissetmesine yardımcı olma
Soru 20- Ameliyat sırası bakımda hastanın güvenliğini sağlamada hemşirenin sorumluluklarından değildir
A)-Bilgi verme
B)-Dosyasını kontrol etme
C)-Cerrahi asepsi ilkelerine uyma
D)-Alt düzeyde ameliyat ortamı sağlama
E)-Kayıt işlemlerinin tamamlanması

Toplam Soru Miktarı: 20